Nr 16

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 16 autoritest

Kristiina Hakala, Eduskunna raamatukogu juhtiv infospetsialist

Sündinud 1963 Ikaalises. Haridus: ühiskonnateaduste magister, 1991 Tampere ülikool. Töö: Välispoliitika Instituut 1987–88; Välisministeeriumi raamatukogu 1991–94; Välisministeeriumi Euroopa Liidu infokeskus 1995–97, 1999–2000; Eduskunna raamatukogu 1998, 2000–.

Agnes Jürgens, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik

Sündinud 1953 Võrumaal. Haridus: eesti filoloog, 1984Tallinna Pedagoogiline Instituut. Töö: ajakirjanik (Edasi, Täheke, Aja Pulss, Maaleht, Rahva Hääl, Sõnumileht, Eesti Sõnumid, Luup, Postimees, ETV Maahommik); Tervisekaitseinspektsiooni avalike suhete nõunik 1999–2006; Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik 2006–.

Kersti Kollom, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi ja Åbo Akademi sotsioloogia doktorant

Sündinud 1967 Tapal. Haridus: sotsioloogia, baccalaureus artium, 2003 Eesti Humanitaarinstituut; magister artium 2006, sotsioloogia doktoriõpe 2007–, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut. Töö: Tallinna Ülikooli Kodanikuühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus 2006–.

Tarmo Kriis, Tööandjate Keskliidu juhataja

Sündinud 1975 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1993–99 Tartu Ülikool. Töö: AS-i Eesti Kindlustus, Eesti Varakindlustuse AS-i, Eesti Elukindlustuse AS-i jurist 1997; Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu jurist 1998–2000 ja tegevdirektori asetäitja 2000–2004; Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja 2004–. Ühendused: Eesti Töötukassa nõukogu; Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees; Eesti Haigekassa nõukogu; Standardikeskuse juhatus.

Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

Sündinud 1978 Rakveres. Haridus: ajakirjandus, BA (cum laude), 2002 Tartu Ülikool. Töö: Eesti Päevalehe reporter 1998–2001; kodanikuühiskonna häälekandja Foorum toimetaja 1999–2000; reklaamifirma Zoom reklaamikirjutaja 2001–02; erakonna Res Publica organisatsioonisekretär 2002–05; Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmeprogrammi juht 2005–06 ja juhataja 2006–. Ühendused: Tallinna Kammerkoor.

Agu Laius, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu kodanikuühiskonna sihtkapitali projekti juht.

Sündinud 1951 Tartus. Haridus: majandusteadus, 1974 Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Mainori sektorijuhataja 1988–90; Eesti Töökollektiivide Liidu majandusnõunik 1990–91; Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse tegevjuht 2003–06; Jaan Tõnissoni Instituudi juhataja 1991–; Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu eurofondide ja kodanikuühiskonna sihtkapitali projektijuht 2007–. Ühendused: Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua liige; Transparency International Eesti aktiivliige; Õpetajate Lehe kolleegium; Eesti arengukoostöö ümarlaua liige; MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatus.

Kerly Lillemets, Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise doktorant

Sündinud 1974 Haapsalus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 2003 Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas; haldusjuhtimise magister 2005, haldusjuhtimise doktoriõpe 2006–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Lääne Maksuameti inspektor 1999–2003; Harju Maksuamet 2003–04; Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli õppetooli juhataja 2004–07 ja lektor 2007–; Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja 2007–.

Väino Linde, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: jurist, 1983 Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Tallinna Prokuratuuri abiprokurör 1983–85; Pärnu Rajooni Prokuratuuri abiprokurör 1985–89; Pärnu Maakonna Prokuratuuri prokurör 1989–93; Ahti Kõo Advokaadibüroo vandeadvokaat 1993–94; Pärnu Linnavalitsuse linnasekretär 1994–95; Pärnu linnapea 1995–96; Advokaadibüroo HETA Pärnu osakonna vandeadvokaat 1997–99; IX, X ja XI Riigikogu liige 1999–. Pärnu Linnavolikogu 1996–2005 (esimees 1999–2002, aseesimees 2002–05). Ühendused: Eesti Reformierakond; Rotary klubi.

Raivo Linnas, Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise doktorant

Sündinud 1961 Tallinnas. Haridus: masinaehitus, 1985 Tallinna Polütehniline Instituut; majandusteaduse magistriõpe 1996–99, haldusjuhtimise doktoriõpe 2005–, Tallinna Tehnikaülikool; stažeerinud Londonis The National Audit Office´is. Töö: Riigikontroll: riigikontrolöri nõunik, tulemusauditi osakonna peakontrolör, riigikontrolöri asetäitja 1998–2002; Finantsinspektsiooni siseaudiitor 2002–. Ühendused: Institute of Internal Auditors UK and Ireland; Eesti Ajakirjanike Liit; EELK kirikukogu; Ida-Harju praostkonna sinod.

Evelin Lopman, õiguskantsleri nõunik

Sündinud 1978 Otepääl. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2001, õigusteaduse magister 2006, Tartu Ülikool. Töö: Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist 2001–03; Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik 2003–04; Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist 2004–07; õiguskantsleri nõunik 2007–.

Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1987 Tartu Riiklik Ülikool; MA 1997; doktoriõpe 1998–99. Töö: Rõngu 8-klassilise kooli õpetaja 1987–89; Tartu Ülikooli aspirant ja lektor 1989–92; Eesti Rahva Muuseumi direktor 1992–95; Tartu Linnavolikogu 1993–2005; VIII Riigikogu liige 1995–96; Tartu linnapea 1996–97; Tartu Ülikooli projektijuht 1997–98; IX Riigikogu liige 1999 ja 2002–03; haridusminister 1999–2002; X Riigikogu liige 2003–07; haridus- ja teadusminister 2007–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Ülle Madise,  riigiõiguse ekspert

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 1998 (cum laude) Tartu Ülikool, magister 2001 (cum laude), Tallinna Tehnikaülikool, doktor 2007. Töö: Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna spetsialist 1997–98 ja juhataja 1998–2002, justiitsministri nõunik 2002; Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik, sekretariaadi juhataja 2002–05; Riigikontrolli peakontrolör 2005–; Vabariigi Valimiskomisjoni liige; Tallinna Tehnikaülikooli riigiõiguse õppejõud.

Kadri Must, Riigikogu liige

Sündinud 1977 Tartus. Haridus: ajalugu, 2000 Tartu Ülikool; politoloogiamagister 2003, University College London. Töö: Tartu Ülikooli Raamatukogu Eurodokumentatsiooni Keskuse konsultant 1998–99; Tallinna Linnavolikogu nõunik 1999; Tallinna linnapea nõunik 2001–02; NATO Parlamentaarse Assamblee uurimisassistent 2003; Eesti Keskerakonna peasekretär 2003–2007; XI Riigikogu liige 2007–. Tallinna Linnavolikogu 2005–06. Ühendused: Eesti Keskerakond; üliõpilaskorporatsioon Amicitia; Eesti NATO Ühing.

Triin Nymann, Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist

Sündinud 1972 Harjumaal. Haridus: ökonomist, 1994 Tallinna Tehnikaülikool; õigusteaduse bakalaureus 2003, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajandusministeerium, Euroopa Liidu Phare projektide koordinaator 1996–2000, avalike ja välissuhete osakonna juhataja 2000–01, arendusnõunik 2002–04; Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist 2004–.

Ivari Padar, rahandusminister

Sündinud 1965 Võrumaal. Haridus: ajalugu, 1995 Tartu Ülikool. Töö: Võru Remondi- ja Ehitusjaoskonna puusepp 1988–90; Võru 2. 9-klassilise kooli õpetaja 1990–91; Võru abilinnapea 1993–94; Võrumaa Talupidajate Liidu tegevesimees 1994–95; Rahandusministeeriumi kantsleri abi 1995–97; AS-i HT Hulgi peadirektor 1997–99; põllumajandusminister 1999–2002; Võru Linnavolikogu esimees 2002–05; AS-i Tallink Duty Free nõunik 2002–03; X Riigikogu liige 2003–07; rahandusminister 2007–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Viktor Palm, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1926 Tartus. Haridus: keemik, 1952 Leningradi Riiklik Ülikool; keemiakandidaat 1956, NSVL TA Keemilise Füüsika Instituut; keemiadoktor 1967, NSVL TA Elementorgaaniliste Ühendite Instituut; täiendanud end 1959–60 USA-s Pennsylvania ja Chicago ülikoolis. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (orgaaniline keemia) 1978. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1952–93: professor 1968, orgaanilise keemia kateedri juhataja 1962–93, emeriitprofessor 1994–. NSV Liidu rahvasaadik 1989–91. Teadus- ja Arendusnõukogu 1990–95, Eesti Teadusfondi ekspert 1991–96; Organic Reactivity toimetaja 1964–97; Journal of Physical Organic Chemistry toimetuskollegium 2002–.

Urve Palo, rahvastikuminister

Sündinud 1972 Haapsalus. Haridus: turunduse ja kaubanduse eriala, 1994 Tartu Ülikool; rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõpe, 2001– Estonian Business School; juhtimiskoolitused Rootsis, Saksamaal, Prantsusmaal. Töö: Saint-Gobain Isover Eesti AS raamatupidaja 1993–94, ekspordijuht 1995–99 ja reklaamijuht 1997–99; AS Proline tegevdirektor 1994–95; Saint-Gobain Ehitustooted Eesti AS-i juhataja 1999–2007; rahvastikuminister 2007–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Riiklik Ülikool; majanduskandidaat 1980, Moskva Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1991, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja 2007– ning erakorraline professor 1999–2007; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Vallo Reimaa, regionaalminister

Sündinud 1961 Harjumaal. Haridus: ajaloo ja ühiskonnateaduste õpetaja, 1986 Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Alutaguse Kultuurimälestiste Fondi nõunik 1989–91; Puhja-Keskkooli õpetaja 1982–86; Kohtla Põhikooli direktori asetäitja õppealal 1986–90; Jõhvi Linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik 1991–98; Virumaa Kõrgkooli, Majandusõiguse ja Politoloogia Instituudi, Kohtla-Järve Polütehnikumi, Tartu Ülikooli Kohtla-Järve Kolledži, Erakolledži Futurum-2 ja Tallinna Ülikooli lektor 1994–2005; Jõhvi Gümnaasiumi direktor 1999–2007; regionaalminister 2007–. Jõhvi Vallavolikogu, 2002–07 esimees; Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees 2005–07. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Kristina Reinsalu, Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni doktorant

Sündinud 1973 Ida-Virumaal. Haridus: hispaania keel ja kirjandus, baccalaureus artium 1999; avalikkussuhete ja teabekorralduse kutsemagister2003 (cum laude); ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna meedia ja kommunikatsiooni doktoriõpe 2003–, Tartu Ülikool. Töö: Ida-Viru Maavalitsuse Soome-Eesti koostööprogrammi alaprojekti koordinaator 1999–2000 ja avalike suhete nõunik 2000–03; Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna projektijuht 2003–06 ning teadur 2006–; E-riigi Akadeemia kohalike omavalitsuste programmi direktor 2007–.

Urmas Reinsalu, Riigikogu liige

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1997; doktoriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi spetsialist 1996–97; Vabariigi Presidendi Kantselei sisenõunik 1997–98 ja direktor 1998–2001; Res Publica poliitiline sekretär 2001–02; Sisekaitseakadeemia lektor 2002–03; X ja XI Riigikogu liige 2003–. Tallinna Linnavolikogu 2002–03. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit, volikogu kaasesimees; Eesti Omanike Keskliidu esimees; Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Liidu juhatus; Kaitseliit; Eesti Kodu Kaunistamise Ühendus; Eesti Juristide Liit; Murtud Rukkilille Ühingu patroon.

Tiina Runthal, Tartu Ülikooli Õigusinstituudi magistrant

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 1999 Õigusinstituut; õigusteaduse magistriõpe 2003–, Tartu Ülikooli Õigusinstituut. Töö: Riigikogu Kantselei põhiseaduskomisjoni konsultant 1998–2002 ja nõunik 2002–07; Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik 2007–.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Riiklik Ülikool; täiendusõpe Bundestag’´is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Katrin Saaremäel-Stoilov, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik

Sündinud Märjamaal. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2000, õigusteaduse magister 2003 (cum laude), Tartu Ülikool; magister võrdlevas põhiseadusõiguses (L.L.M) 2002, Kesk-Euroopa Ülikool, Budapest; õigusteaduse doktoriõpe 2003–, Tartu Ülikool. Töö: Riigikogu Kantselei sotsiaalkomisjoni nõunik 2002–05; Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik. Ühendused: Eesti Harjutuskohtu Selts; Rahvusvaheline Põhiseadusõiguse Assotsiatsioon (IACL).

Tõnis Saarts, Tallinna Ülikooli politoloogia õppejõud

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: sotsioloogia bakalaureus, 2001 Tallinna Pedagoogikaülikool; MA (politoloogia) 2005, Tallinna Ülikool. Töö: AS Emori sotsioloog 2001–2004; Tallinna Ülikooli üldpolitoloogia lektor 2005–. Ühendused: Eesti Väitlusselts.

Katrin Saks, Euroopa Parlamendi liige

Sündinud 1956 Tallinnas. Haridus: ajakirjandus, 1981 Tartu Riiklik Ülikool; rahvusvahelised suhted, 1993 Eesti Diplomaatide Kool. Töö: Eesti Televisioon 1977–97; Avatud Eesti Fondi projekti koordinaator 1998–1999; Concordia Rahvusvahelise Ülikooli lektor 1998–2000; rahvastikuminister 1999–2002; X Riigikogu 2003–2006; Euroopa Parlamendi liige 2006–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond, aseesimees; Lastekaitse Liidu president 2006–; Tartu Ülikooli ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratoorium.

Heinrich Schneider, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik

Sündinud 1925 Virumaal. Haridus: õigusteadus, 1950 (cum laude) Tartu Riiklik Ülikool; õigusteaduse kandidaat 1956, ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut; õigusteaduse doktor 1974, kinnitatud 1990. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi õigussektor 1956–70; Tartu Ülikooli õppejõud 1970–74; Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi vanem- ja juhtteadur 1975–94; Eesti Agraarökonoomika Instituudi juhtteadur 1994–96; EV Riigikohtu nõunik 1992–. Ühendused: Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus.

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli politoloogia osakonna doktorant

Sündinud 1982 Jõgeval. Haridus: politoloogiabakalaureus 2006, doktoriõpe 2006–, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–06; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna projektijuht 2006–.

Meeli Sõlg, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1972 Tartus. Haridus: raamatukogundus, 1997 Viljandi Kultuurikolledž; infoteaduste bakalaureus 1999, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 1998–.

Marek Tamm, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria lektor

Sündinud 1973 Tallinnas. Haridus: ajaloo bakalaureus, 1998 Tartu Ülikool; magister 1999, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Pariis; doktoriõpe 1999–2006, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Pariis ja 2000–06, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool, õppeülesandetäitja 1996–98; Eesti Humanitaarinstituudi lektor 1997–98; Pariisi Ida Keelte ja Kultuuride Instituudi Eesti ajaloo lektor 1998–99; kirjastuse Varrak toimetaja 1999–; ajakirja Vikerkaar toimetaja 2000–; Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria lektor 2004–. Ühendused: Eesti Akadeemiline Ajalooselts, Vabariigi Presidendi Mõttekoda, Soome Kirjanduse Selts.

Tarmu Tammerk, meediaekspert

Sündinud 1961 Tamsalus. Haridus: inglise filoloog, 1984 Tartu Riiklik Ülikool; ajakirjandusõpingud Euroopa Ajakirjandusinstituudis 1991–92, Ohio osariigi ülikoolis 1996. Töö: Perioodika, Homeland, tõlk-korrespondent 1985–90; nädalalehe The Baltic Independent peatoimetaja 1990–96; Riigikogu valimiste rahvusvahelise meediamonitooringu projektijuht 1995; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 1997–2003; Postimehe peatoimetaja 2003–04; uudisteagentuuri Agence France-Presse Eesti korrespondent 1999–2003 ja 2004–07; Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik 2007–. Ühendused: Pressinõukogu, esimees 2005–06; MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees.

Tiina Tammiksalu, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, 1988 Tallinna Pedagoogiline Instituut. Töö: Rahvusraamatukogu toimetaja 1988–94; Eesti Sõnumite korrektor 1994–95; Sõnumilehe korrektor 1995–97; ajakirja Luup korrektor 1997–2000; Rahvusraamatukogu infospetsialist 2000–.

Hannes Veinla, Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse dotsent

Sündinud 1957 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1980 (cum laude) Tartu Riiklik Ülikool; õigusteaduse magister 1992, õigusteaduse doktor 2004, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia majandusteaduskonna lektor 1985–92; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor 1992–2004 ja keskkonnaõiguse dotsent 2005–. Ühendused: üleeuroopalise keskkonnaõigusteadlaste akadeemilise võrgustiku Avosetta Group liige.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Kunstnikust

August Künnapu, maalikunstnik

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: Eesti Humanitaarinstituut 1997; Eesti Kunstiakadeemia arhitektuurieriala 2002, valikainena õppis maali. Rohkesti isikunäitusi, sealhulgas esimene 2001 ja 2007 Tallinnas Vaal-galeriis, 2003 Eesti Panga galeriis, 2004 Viinistu kunstimuuseumis ja Tallinna Linnagaleriis, 2006 Tallinnas Arhitektuuri- ja Disainigaleriis (koos Vilen Künnapuga), 2006 ArtDepoos. Osalenud ligi 30 rühmanäitusel Eestis ja mujal: Põhja- ja Baltimaade arhitektuuritriennaal 1996 (koos Urmas Luurega), maali aastanäitused Tallinna Kunstihoones 1999–2005; Meeting Place. North European Contemporary Art, Gothenburg, Stavanger, Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn, Södertälje 2003; Greetings from London (koos Casagrande Laboratooriumiga), Selfridges, London 2004; Mothers, Oxford House, London, North Edinburgh Arts Centre 2004; Taivani Disaini Expo 2005, Tuleviku Paviljon, Kaohsiung, Taivan 2005; Adamson-Eeriku muuseum, Tallinn, ja Narva muuseumi kunstigalerii 2005; How Men Are, Sartorial Contemporary Art Gallery, London 2007. Konrad Mäe preemia 2007.

Tagasiside