Nr 37

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 37 autoritest

JAAK AAVIKSOO, akadeemik, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Sündinud 1954. aastal Tartus.
Haridus: teoreetiline füüsika 1976, Tartu Ülikool; PhD (füüs-mat-knd) 1981, Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut.
Töö: TA Füüsika Instituudi noorem-, vanem- ja juhtteadur 1976–1992; stažeerimine või töö külalisprofessorina Novosibirski Soojusfüüsika Instituudis, Max Plancki Tahkiseuuringute Instituudis (Saksamaa), Osaka Ülikoolis (Jaapan), Pariisi Ülikoolis (Prantsusmaa) 1981–1994; Tartu Ülikoolis: optika ja spektroskoopia professor 1992–2015, esimene prorektor 1992–1995, eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi juhataja 1996–1998, rektor 1998–2003 ja 2003–2007, emeriitprofessor; kultuuri- ja haridusminister 1995; haridusminister 1996; kaitseminister 2007–2011; haridus- ja teadusminister 2011–2014; XI, XII ja XIII Riigikogu liige; Tallinna Tehnikaülikooli rektor 2015–.
Ühingud: 1992–2006 Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige, Eesti Infotehnoloogia SA nõukogu liige, Eesti Füüsika Seltsi, Ameerika Füüsikaühingu, Ameerika Optikaühingu, Euroopa Füüsikaühingu liige.

MARE AINSAAR, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: inimgeograafia 1990, MSc (geograafia) 1994, Tartu Ülikool; PhD (sotsiaalteadused) 2004, Turu Ülikool; Sorose stipendiaat, täiendanud end 2000 Oxfordi Ülikoolis, 2016 Essexi Ülikoolis.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia Instituudi insener 1991–1994; Hollandi Majandusinstituudi projektijuht 1998; Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna lektor 1998–2003; rahvastikuministri büroo nõunik 1999–2003; Soome Akadeemia, Turu Ülikooli teadur 2003; Max Plancki Demograafia Instituudi teadur 2004–2005; Riigikantselei nõunik 2008–2009; Münsteri Ülikooli külalisdotsent 2011; Tartu Ülikoolis: sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja, sotsiaalpoliitika instituudi vanemteadur 2012–.
Ühingud: Euroopa Demograafia Assotsiatsiooni liige, Euroopa Küsitlusuuringute Assotsiatsiooni liige, Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige.

AIMAR ALTOSAAR, MTÜ Kuldliiga Algatus juhatuse liige

Sündinud 1959. aastal Antslas.
Haridus: sotsiaalpsühholoogia 1982, Tartu Ülikool; Teaduste Akadeemia aspirantuur 1988; Audentes, TTÜ doktoriõpe.
Töö: Mainor ja AS EKE Ariko sotsioloog 1984–1991; valitsusnõunik Ida-Viru küsimustes 1992–1994; Riigiarhiivi direktor 1994–1999; IX Riigikogu liige 1999–2003; Isamaaliidu peasekretär 1996–1999 ja 2004–2006; Jaan Tõnissoni Instituudi tegevjuht 2008–2010; Eesti Innovatsiooni Instituut 2010–2011; OÜ Altosaar&Bernadt konsultant 2012–; Siseministeeriumi nõunik 2014–2015.
Ühingud: Eesti Akadeemiline Sotsioloogide Liit ja Eesti Sotsioloogide Liit 1990–; MTÜ Kuldliiga Algatus 2011–; Jaan Tõnissoni Selts; Korruptsioonivaba Eesti.

RAUL EAMETS, Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna dekaan, makroökonoomika professor

Sündinud 1964. aastal Pärnus.
Haridus: BA (õigusteadus) 1987, MA (majandusteadus) 1993, PhD (majandusteadus) 2001 Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: teadur 1987–1989, magistrant 1989–1993, assistent 1993–1995, lektor 1995–2001, dotsent 2001–2005, professor 2005–, rahvamajanduse instituudi juhataja 2005–2014, majandusteaduskonna dekaan 2014–2015, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja ülikooli rektoraadi liige 2016–.
Peamised uurimisteemad: tööturu üldised küsimused, haridus ja tööturg, ränne, tööturu paindlikkus, palgalõhe, ametiühingute roll tööturul jne.
Ühingud: IZA instituudi külalisteadur 2004–; CESifo teadurite võrgustiku liige 2013–; Eesti Panga nõukogu liige 2004–2009; Eesti Eelarvenõukogu esimees 2014–; Bigbanki nõukogu liige 2009–; OSKA ekspertnõukogu liige.

HEILI HEIN, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur

Sündinud 1990. aastal Tartus.
Haridus: BA (riigiteadused, kõrvaleriala: majandus) 2013, Tartu Ülikool; MA (rakenduslik majandusteadus) 2015; rahvusvahelise rahanduse magistriõpe 2016–2017, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin; doktoriõpe 2017–, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: välisministeeriumi praktikant 2013; BancTec OÜ andmesisestaja 2014; Statistikaameti vanem- ja juhtivstatistik 2014–2015; KPMG Baltics OÜ nooremaktuaar 2015–2016; Tallinna Tehnikaülikooli projekti assistent, doktorant-nooremteadur 2017–.

MARJE JOSING, Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor

Sündinud 1959. aastal Tallinnas.
Haridus: psühholoog, 1982, Tartu Ülikool, täiendanud end Norras, Prantsusmaal ja Soomes.
Töö: Eesti NSV Teenindusministeeriumi Projekteerimise ja Tehnoloogia Instituudi teadur, osakonnajuhataja 1982–1990; Eesti Konjunktuuriinstituudis: teadur, osakonnajuhataja 1990–1994, direktor 1994–. Uuringuid, analüüse ja arvamusartikleid majandussotsioloogia ja sotsiaalpsühholoogia alalt.

ÜLO KAASIK, Eesti Panga asepresident

Sündinud 1975. aastal Tartus.
Haridus: majandusteaduskond 1993–1995, BA (ettevõttemajandus) 1999, Tartu Ülikool; MA (rahvamajandus) 2003, Tallinna Tehnikaülikool; majandus- ja rahandusalased täienduskursused (korraldajad IMF, Inglise Pank, Šveitsi Keskpank, Pompeu Fabra Ülikool jt).
Töö: Kõrveküla Põhikooli arvutiõpetaja 1997–1999; Eesti Pangas: majandusuuringute osakonna analüütik 1999–2003, keskpangapoliitika osakonna majanduspoliitika allosakonna juhataja 2005–2007, rahapoliitika osakonna osakonnajuhataja 2007–2011, asepresident 2011–; peaministri nõunik majandusküsimustes 2004–2005.

MARIANNE KALLASTE, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi lektor

Sündinud 1978. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (kasvatusteadused) 2001, Tallinna Ülikool; MA (ärikorraldus) 2011, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Estonian Business School, magistriõppe konsultant 2003–2004;
Tallinna Tehnikaülikoolis: dekaani abi, õppekonsultant 2004–2011, ärikorralduse instituudi spetsialist, doktorikooli koordinaator 2011–2016, lektor 2016–.

HANNA KANEP, Rektorite Nõukogu tegevsekretär

Sündinud 1978. aastal Tartus.
Haridus: BA (rahvamajandus) 2001, MA (majandusteadus) 2006, PhD (majandusteadus) 2006–2016, Tartu Ülikool.
Töö: Haridus- ja Teadusministeeriumi finantsekspert 2001–2002; Rektorite Nõukogus: programmijuht 2006–2011, tegevsekretär 2011–.

KUTT KOMMEL, Statistikaameti juhtivanalüütik

Sündinud 1974. aastal Kuressaares.
Haridus: MA (näitlejameisterlikkus, filosoofia) 2003, Eesti Humanitaarinstituut; magistriõpingud (rahvusvahelised suhted), Tallinna Ülikool.
Töö: Kuressaare Linnateatri direktor 2002–2005; Osakond OÜ produtsent, projektijuht 2005–2006; Muusa Grupp OÜ toimetaja 2006–2008; Statistikaameti juhtivanalüütik 2008–.
Ühingud: Eesti Teatriliidu liige; IRLi liige.

MERLE KÜTTIM, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi teadur

Sündinud 1978. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsiaalteadused, avalik haldus) 2000, MA (Euroopa õpingud) 2003, Tartu Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikoolis: sotsiaaltöö osakonna projektijuht 2000–2001, sotsiaalteaduste doktorikooli koordinaator 2001–2007; Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi teadur 2007–.

JAANA LAUR, Riigikontrolli audiitor

Sündinud 1988. aastal Kuressaares.
Haridus: MA (sotsiaalteadused, audiitortegevus) 2014, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Ernst & Young Baltic ASi auditiosakonna konsultant 2010–2012; Riigikontrolli audiitor 2012–.

MÄRT LEESMENT, Statistikaameti juhtivanalüütik

Sündinud 1988. aastal Kanepis.
Haridus: BA (ökonoomika ja ettevõtlus) 2010, MA (ökonoomika ja ettevõtus) 2013, Eesti Maaülikool.
Töö: Statistikaameti peaanalüütik ja juhtivanalüütik 2015–.

ALEKSANDR MICHELSON, Mõttekoja Praxis majandusvaldkonna analüütik

Sündinud 1985. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsiaalteadused, rahvamajandus) 2006, MA (sotsiaalteadused, avaliku sektori ökonoomika) 2008, PhD 2014, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna külalisõppejõud 2010–; Mõttekoja Praxis majandusprogrammi analüütik 2017–.

KADRI MÄNNASOO, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor, professor

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandusteadus) 1995, Tartu Ülikool; MA (majandus ja ärijuhtimine) 1998, Stockholmi Ülikool, Rootsi; PhD (majandusteadus) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Panga vanem- ja juhtivspetsialist, ökonomist 1998–2007; Tartu Ülikooli erakorraline teadur 2005–2008; Eesti Panga külalisuurija 2010–2011; Swedbank’i kliendianalüütika valdkonna juht 2007–2013; Tallinna Tehnikaülikooli majanduse ja rahanduse instituudi vanemteadur, professor, direktor, majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli juhataja 2010–.

KATRIN NIGLAS, Tallinna Ülikooli teadusprorektor

Sündinud 1970. aastal Tallinnas.
Haridus: keskkooli matemaatika ja informaatika õpetaja, 1993, MA (kasvatusteadused – informaatika didaktika), PhD (kasvatusteadused) 2004, Tallinna Pedagoogikaülikool; MPhil (kasvatusteadused) 1999, Cambridge University, School of Education; stažeerinud Cambridge’i, Helsingi, Jyväskylä ja Kesk-Euroopa ülikoolis.
Töö: Eesti Riigikaitse Akadeemia arvutiõpetuse õpetaja 1994–1995; Tallinna Pedagoogikaülikooli informaatika õppetooli assistent, lektor 1994–2004; Tallinna Ülikoolis: informaatika osakonna ja instituudi dotsent 2004–2009, professor 2009 –2011, teadusprorektor 2011–. Teadustöö uurimismeetodite alal, avaldanud üle 40 teadustrükise.
Ühingud: Eesti Statistikaseltsi nõukogu liige, IASE (International Association for Statistical Education) kontaktisik Eestis, MMIRA (Mixed Methods International Research Association) asutava komitee liige, mitme rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige.

ÜLO NIINEMETS, akadeemik, Eesti Maaülikooli taimefüsioloogia professor, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli juhataja

Sündinud 1970. aastal Tartus.
Haridus: bioloog (ökofüsioloogia) 1992, MA (bioloogia-ökofüsioloogia) 1993, PhD (ökofüsioloogia) 1996, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi laborant 1986–1988; Tartu Ülikooli Voore ökoloogiajaama laborant 1989; Kivatši Riikliku Looduskaitseala (Karjala, Venemaa) teadur 1990; Universität Bayreuth, Saksa LV külalisteadur 1991–1997 vaheaegadega; Tallinna Pedagoogikaülikooli ökoloogia instituudi teadur 1992–2000; Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi dotsent, juhataja, vanemteadur 2000–2008; Canterbury Ülikooli (Christchurch, Uus Meremaa) Erskine stipendiaat 2002; Hawaii Ülikooli (Honolulu, USA) külalisprofessor 2006–2007; Eesti Maaülikooli uurija-professor 2006–2009, professor 2009–; Utrechti Ülikooli (Holland) erakorraline professor 2007–2012; Globaalmuutuste Ökoloogia Tippkeskuse EcolChange 2016−2023 ja Euroopa Teadusnõukogu (ERC) edasijõudnud teadlase granti SIP-VOL+ juht 2013−2018; Science Europe Life, Environment and Geoscience (LEGS) teaduskomitee liige 2012−; paljude erialaajakirjade toimetaja, toimetuskolleegiumi liige, retsensent; raamatuseeria Tree Physiology (Springer) toimetaja 2008–.
Teadustöö põhisuunad on taimede süsinikusidumise ning lenduvate orgaaniliste ühendite eraldumise eksperimentaalne kirjeldamine ning matemaatiline modelleerimine, taimede stressitundlikkus ning uued ja stressitolerantsed kultuurtaimed globaalses toidujulgeolekus.

KATRIN PIHOR, kõrghariduse ja teaduse pikaajalise rahastamise kava koostamise ja organisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise rakkerühma juht

Sündinud 1976. aastal Haapsalus.
Haridus: BA (majandusteadus) 1998, MA (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Rahandusministeeriumi peaspetsialist 2001–2002; Tartu Ülikoolis: Euroopa kolledži teadur, asedirektor 2002–2007, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse teadur 2007–2008; SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis ekspert, programmijuht, juhatuse liige 2010–2017; Haridus- ja Teadusministeeriumi osakonnajuhataja 2018–.
Ühingud: Eesti Hindamise Ühing ESTES 2011–2017.

EBE PILT, Eesti Teaduste Akadeemia avalike suhete peaspetsialist

Sündinud 1972. aastal Rakveres.
Haridus: referent-asjaajaja 2003, MA (kommunikatsioon) 2005, Tallinna Ülikool.
Töö: Teaduste Akadeemias: välissuhete ja infoosakonna vaneminspektor 1997–2006, avalike suhete spetsialist, avalike suhete peaspetsialist 2013–; Kunda linna ajalehe ja veebisaidi toimetaja, Kunda linnavalitsuse teabekorraldaja 2006–2012.

TIINA RANDMA-LIIV, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor, majandusteaduskonna teadusprodekaan

Sündinud 1968. aastal Tallinnas.
Haridus: majandusküberneetik 1991, Tartu Ülikool; MA (avalik haldus) 1993, New Yorki Ülikool; PhD 1999, Loughborough Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli politoloogiaosakonna lektor, osakonnajuhataja, vanemteadur, dotsent, haldusjuhtimise õppetooli juhataja, professor 1994–2007; Gdanski Ülikooli, Leuveni Katoliikliku Ülikooli ja Viini Majandusülikooli külalisprofessor; Tallinna Tehnikaülikooli professor ja majandusteaduskonna teadusprodekaan 2007–. Tema uurimisvaldkonda kuuluvad haldusreformid, haldusjuhtimine, väikeriikide administratsioon, poliitikate ülekandmine, võrdlev avalik haldus, avalik teenistus, mittetulundussektor.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–.
Ühingud: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–; Nõo Vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017‒.

MERLI REIDOLF, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi teadur

Sündinud 1980. aastal Türil.
Haridus: BA (sotsiaalteadused) 2003, MA (haldusjuhtimine) 2006, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Tehnikaülikoolis: õppeosakonna spetsialist 2000–2003, dekanaadi juhataja 2004–2010, ärikorralduse instituudi teadur 2010–, direktori abi 2013–; Regioonide Komitee raportööri ekspert arvamuse koostamisel valdkonnas „Innovatsioon ja maapiirkondade majanduse ajakohastamine” 2015–.
Ühingud: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige.

HELENA ROZEIK, Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluskoostöö koordinaator, projektijuht

Sündinud 1976. aastal Jõgeval.
Haridus: BA (majandusteadus, välismajandus ning raha ja pangandus) 1998, Euroopa õpingud 1998, MA (majandusteadus) 2000, PhD (majandusteadus) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse peaspetsialist 2000–2003, Londoni Ülikooli (University College London), Slaavi- ja Ida-Euroopa uuringute Eesti uuringute stipendiaat 2003–2004; Tartu Ülikooli majandusteaduskonna erakorraline teadur 2005–2008, Euroopa kolledži lektor ja kursuse koordinaator 2006; Poliitikauuringute Keskuse Praxis majandusprogrammi analüütik, programmijuhi kohusetäitja, 2009–2017; Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory ettevõtluskoostöö koordinaator 2017–.

MAIT RUNGI, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi professor

Sündinud 1972. aastal Vändras.
Haridus: inseneridiplom 1997, MA (ärikorraldus) 2002, Tallinna Tehnikaülikool; õpetaja kutse 2006, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool; PhD 2010, Lappeenranta Tehnikaülikool.
Töö: AS Profit Software tarkvarainsener, projektijuht 1994–2003; Tallinna Tehnikaülikoolis: automaatikainstituudi insener 1995–1998, ärikorralduse instituudi lektor 2003–2004 ja 2005–2010, dotsent 2011–2017, professor 2017–; Justiitsministeeriumi IT juht, projektijuht 2005–2006. Mitme rahvusvahelise teadusajakirja retsensent. Teadustöö põhisuunad: dünaamilised võimekused, õppimisvõime, ärimudelid, innovatsioon, strateegiline juhtimine jms.

MIHKEL SERVINSKI, Statistikaameti juhtivanalüütik

Sündinud 1952. aastal Viljandis.
Haridus: informatsiooni töötlemine 1976, Tallinna Polütehniline Instituut.
Töö: Statistikaameti mitmesugustel ametikohtadel.

INDREK SOIDLA, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi analüütik

Sündinud 1983. aastal Tartus.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2006, Tartu Ülikool; 2004–2005 Konstanzi Ülikool; MA (sotsioloogia) 2008, Tartu Ülikool; doktoriõpe 2008– Tartu Ülikool (Stanfordi Ülikool USAs 2013).
Töö: Tartu Ülikoolis: sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika referent 2005–2008, ühiskonnateaduste instituudi nooremteadur ja analüütik 2015–; Ida-Euroopa Sotsiaaluuringute Keskuse analüütik 2008.

TARMO SOOMERE, akadeemik, Eesti Teaduste Akadeemia president, Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur, rannikutehnika professor

Sündinud 1957. aastal Tallinnas.
Haridus: matemaatika 1974–1977, Tartu Ülikool; matemaatik 1980, Moskva Riiklik Ülikool; füüs-mat-knd 1984, Moskva Širšovi nim okeanoloogia instituut; PhD (matemaatika) 1992, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi nooremteadur, vanemteadur 1983–1990; Eesti NSV TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi merefüüsika osakonna vanemteadur 1990–1992; Max Plancki Meteoroloogia Instituudi (Hamburg) Alexander von Humboldti fondi stipendiaat 1994–1997; Uppsala Ülikooli Visby stipendiaat 1999–2000; Tallinna Tehnikaülikoolis: meresüsteemide instituudi vanemteadur, sektorijuhataja, asedirektor 2002–2004; küberneetika instituudi vanemteadur 2005–2008, juhtivteadur, lainetuse dünaamika labori juhataja 2009–, rannikutehnika professor 2016–, mehaanika instituudi rannikutehnika professor 2005–2010; Eesti Teaduste Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja 2009–2014; James Cooki Ülikooli külalisteadlane (Townsville, Austraalia) 2010; Klaipeda Ülikooli külalisprofessor 2012–. Teadussuunad: tuule- ja laevalainete mõõtmine ja modelleerimine, lainetuse dünaamika rakendused rannikutehnikas ja -protsessides ning meremeteoroloogia.
Ühingud: Läänemere okeanograafide konverentsi juhtkomitee liige 2005–; Eesti esindaja Euroopa Teadusfondi mereteaduste komitees 2007–; Eesti TA esindaja Euroopa akadeemiate nõuandva kogu (EASAC) keskkonnapaneelis 2008–; Euroopa merekomitee aseesimees 2012–.

REIN TAAGEPERA, Tartu Ülikooli ja California Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1933. aastal Tartus.
Haridus: BSc (tehniline füüsika) 1959, MSc (tuumafüüsika) 1961, Toronto Ülikool; PhD (tahkisefüüsika) 1965; MA (rahvusvahelised suhted) 1969, Delaware’i ülikool.
Töö: California Ülikoolis Irvine’is sotsiaalteaduste õppejõud, professor 1970. aastast kuni emeriteerumiseni; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna asutajaid ja esimene dekaan 1992–1994, professor 1994–1998; emeriitprofessor California Ülikoolis Irvine’is ja Tartu Ülikoolis 1998–. Seitse ingliskeelset ja neli eestikeelset raamatut valimissüsteemide, sotsiaalteaduste metodoloogia, Balti ja Eesti nüüdisajaloo ning soomeugrilaste kohta, hulk teadus- ja populaarteaduslikke artikleid, mälestusteraamatuid.
Ühingud: Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige; üks erakonna Res Publica rajajaist, esimees 2001. Johan Skytte auhind 2008.

INDREK TAMMEAID, ettevõtja, äriingel ja innovatsiooniekspert

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: geoloogia magister 1989, Tartu Ülikool; MBA 2001, Helsinki Swedish School of Economics (HANKEN).
Töö: Helsingi Ülikooli teadus- ja arendusosakond ja ülikooli ettevõtlussuhete juht 2001–2011; Helsingi Business Hubi ettevõtlus- ja investeerimiskonsultant 2009–2014; asutas innovatsioonijuhtimise ja nõustamisettevõtte Finsight 2007; Tartu Ülikooli välisekspert innovatsiooni ja ettevõtlussuhete alal 2013–2015.
Ühingud: Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) liige 2013–; European Industrial Research Management Association (EIRMA) liige; Product Development Management Association (PDMA) liige; Licensing Executives Society (LES) liige.

HELERY TASANE, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur

Sündinud 1992. aastal Pärnus.
Haridus: MA (rakenduslik majandusteadus) 2017, doktoriõpe (majandusteooria) 2017–.
Töö: Janssen-Cilag Polska Sp.zo.o Eesti filiaali (Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) äri- ja finantsassistent 2012–2014; HealthBook OÜ kaasasutaja 2012; Coca-Cola HBC Eesti AS Baltikumi nooremärianalüütik 2014–2015, investeerimisanalüütik 2015–2017; Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur 2017–.

ERIK TERK, Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor

Sündinud 1952. aastal Tallinnas.
Haridus: tööstuse plaanimine 1974, Tallinna Polütehniline Instituut; majandusteaduse kandidaat 1989, Plehhanovi nim Rahvamajanduse Instituut.
Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi uurimis- ja konsulteerimisgrupi liige 1974–1978; Eesti Majandusjuhtide Instituudi juhtimiskonsultant, projektijuht, laborijuhataja 1978–1989; Eesti Vabariigi majandusministri asetäitja 1989–1992; MTÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis: direktor 1992–2008 ja 2009–2015, riigiteaduste instituudi professor 2013–2015, ühiskonnateaduste instituudi projektijuht, professor 2015– ; Estonian Business Schooli teadusala prorektor 2003–2006.
Ühingud: olnud Eesti Panga nõukogu ja AS Tallinna Sadama nõukogu liige; Eesti Arengufondi nõukogu aseesimees; esindanud Eestit Austrias asuva Rahvusvahelise Rakendusliku Süsteemanalüüsi Instituudi nõukogus; ajakirja European Planning Studies toimetuskolleegiumi liige; konsulteerib Riigikogu Arenguseire Keskust.

KADI TIMPMANN, Tartu Ülikooli avaliku sektori ökonoomika assistent

Sündinud 1976. aastal Kohtla-Järvel.
Haridus: BA (majandusteadus) 1999, MA (majandusteadus) 2006, doktoriõpe 2010–, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: riigimajanduse õppetooli referent 2005–2010, avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse teadur 2011–2016, avaliku sektori ökonoomika assistent, spetsialist 2017–.
Ühingud: Eesti Majandusteaduse Seltsi liige.

KADRI UKRAINSKI, Tartu Ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor

Sündinud 1974. aastal Tartus.
Haridus: BA (majandusteadus) 1996, MA (majandusteadus) 1998, PhD (majandus) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: ASi Silmet turunduse peaspetsialist 1998–2000; Tartu Ülikoolis: majandusteaduskonna teadur, projektijuht, vanemteadur 2004–2014, õppetooli juhataja 2013–, teadusprodekaan 2014–2015, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor 2016– (õppetöö avaliku sektori ökonoomika, juhtimise ja innovatsioonipoliitika alal).
Ühingud: Eesti Majandusteaduse Seltsi liige 2003–; ajakirja Baltic Journal of Management anonüümne retsensent 2011–; Horizon 2020 programmikomitee ekspert (Euroopa muutuvas maailmas) 2014–; Ajakirja Scientometrics anonüümne retsensent 2016–.

URMAS VARBLANE, akadeemik, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor

Sündinud 1961. aastal Mõisakülas.
Haridus: majandusteadlane-küberneetik 1984, Tartu Ülikool; majandusteaduste kandidaat 1989, Moskva Ülikool. Täiendanud ennast Augsburgi Ülikoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Londonis jm.
Töö: Tartu Ülikoolis: vanemõpetaja 1989–1992, lektor 1992–1993, dotsent 1993–2000, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli juhataja, professor 2001–; Londoni ülikooli külalisõppejõud 1998–1999.
Ühingud: European International Business Academy; European Association for Comparative Economic Studies juhatus; International Institute for Applied Systems Analysis; Gesellschaft für Wirtschafts- und Socialwissenschaften; International Atlantic Economic Society; Eesti Majandusteadlaste Selts; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 2009–, Eesti Panga nõukogu liige 2009–.

INDREK VIIRES, Tallinna Tehnikaülikooli magistrant

Sündinud 1995. aastal Kuressaares.
Haridus: BA (ärindus, ärirahandus), 2017; magistriõpe (majandusanalüüs) 2017–, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: mitmesugused töökohad ettevõtetes Stanford Music OÜ, EBC Ehitus AS, Arensburg OÜ, Nysted Vandsportsklub 2011–2015; Silberauto Eesti AS finantsosakonna praktikant 2016; Fasola OÜ projektijuht 2016–; Kinoteater MTÜ 2017–.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–. 

HENRIK VÄLJA, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht

Sündinud 1990. aastal Tallinnas.
Haridus: rakenduslik kõrgharidus (rahvuslik ehitus) 2013, Viljandi Kultuuriakadeemia; arhitektuuri ja konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolitus 2011, Eesti Kunstiakadeemia; juhtimise ja turunduse magistriõpe 2015–, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Nordic Houses’i puitkonstruktsioonide projekteerija 2012–2013; Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu puidukasutuse edendamise teemajuht 2013–2015; Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht 2016–.

JAAN ÕMBLUS, Statistikaameti juhtivanalüütik

Sündinud 1971. aastal Viljandis.
Haridus: BA (majandus) 1995, MSc (majandusteadus) 2002, magistriõpe (infotehnoloogia) 2017–, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis teadur, õppejõud 1992–2002; ettevõtja 1996–; Statistikaameti juhtivanalüütik 2017–.

Tagasiside