Nr 15

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 15 autoritest

Olav Aarna, Estonian Business School’i erakorraline professor

Sündinud 1942 Tallinnas. Haridus: automaatika ja telemehaanika, 1965 Tallinna Polütehniline Instituut; tehnikateaduste kandidaat 1971, Tallinna Polütehniline Instituut; Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool 1975–76; tehnikateaduste doktor 1986, Harkivi Raadiotehnika Instituut. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1990, Soome-Rootsi Inseneriteaduste Akadeemia välisliige 1991, Tampere Tehnikaülikooli audoktor 1996, Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia (IVA) välisliige 2003. Töö: Tallinna Tehnikaülikool 1965–2002: professor 1987–2002, automaatikakateedri juhataja 1983–91, rektor 1991–2000; Colorado ülikooli külalisprofessor 1989; Estonian Business School: rektor 2000–03, erakorraline professor 2007–; X Riigikogu 2003–07. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Euroopa Liikumine 1997–; Eesti Haridusfoorum 1995–.

Meelis Atonen, Riigikogu liige

Sündinud 1966 Viljandis. Haridus: matemaatika, 1985–88 Tartu Riiklik Ülikool; vene filoloogia, 1989–92 Tallinna Pedagoogikaülikool; ühiskonnateooria vabakuulaja, 1991–92 Eesti Humanitaarinstituut. Töö: AS Dominus ettevõtja 1992; Riigikogu Kantselei, Isamaa fraktsiooni konsultant, Liberaalide fraktsiooni nõunik 1993–94; Eesti Liberaaldemokraatliku Partei poliitiline sekretär 1993–94; kaitseministri nõunik 1994; Valga linnapea 1994–96; Reformierakonna nõunik 1997–98; IX Riigikogu 1999–2003; X Riigikogu 2003 ja 2004–07; majandus- ja kommunikatsiooniminister 2003–2004; XI Riigikogu 2007–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Üliõpilaskorporatsioon Rotalia.

Ene Ergma, Riigikogu esimees

Sündinud 1944 Rakveres. Haridus: füüsika, 1964 Tartu Ülikool; astronoomia, 1969 (cum laude) Moskva Riiklik Ülikool; füüsika-matemaatikakandidaat 1972, Moskva Riiklik Ülikool, Astronoomia Instituut; füüsika-matemaatikadoktor 1984, Kosmoseuuringute Instituut, Moskva; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1997. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1972–74; NSVL Teaduste Akadeemia Astronoomia Instituudi nooremteadur, vanemteadur, teadussekretär, juhtivteadur 1974–88; Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika ja astrofüüsika kateedri professor 1988–92, astrofüüsika korraline professor 1992, teoreetilise füüsika instituudi juhataja 1992–96, füüsikaosakonna juhataja 1992–98; Kõrgema Atesteerimiskomisjoni professor 1990; Göttingeni Teaduste Akadeemia külalisprofessor 1994; Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 1999–2004; X Riigikogu, esimees 2003–06, aseesimees 2006–07; XI Riigikogu esimees 2007–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia välisliige; Euroscience; Kuningliku Astronoomiaseltsi (Royal Astronomical Society) assotsieerunud liige; Eesti Füüsika Selts; Rahvusvaheline Astronoomiaühing (IAU); IAU Eesti komitee; Euroopa Astronoomiaühing (EAS).

Krista Hinno, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: matemaatika, 1989 (cum laude) Tartu Ülikool; sotsioloogia, statistika ja üldine keeleteadus 1991–98, dr phil (sotsioloogia) 2002, Kieli Christian Albrechti Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli perelabori nooremteadur 1989–91; Eesti Humanitaarinstituudi koosseisuväline õppejõud 2004–06; Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur 2006–.

Tiina Intelmann, Eesti Vabariigi alaline esindaja ÜRO juures New Yorgis

Sündinud 1963 Tallinnas. Haridus: itaalia ja prantsuse keel ning kirjandus, 1987 Leningradi Riiklik Ülikool; täiendanud end Siena Ülikoolis (Itaalia) ja Clingendaeli Instituudis (Holland). Töö: õpetanud itaalia keelt Tallinna Keeltekoolis ja itaalia kirjandust Eesti Humanitaarinstituudis; EV Ülemnõukogu Kantselei, Ülemnõukogu ase-eesistuja abi 1990–92; Välisministeerium 1991–: Eesti Vabariigi alaline esindaja OSCE juures 1999–2003, Välisministeeriumi asekantsler poliitika ja pressiküsimustes 2003–05, Eesti Vabariigi alaline esindaja ÜRO juures New Yorgis 2005–.

Aivar Jarne, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, 1991 Tartu Ülikool. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991–93 ja arvamustoimetuse toimetaja 1993–99; Riigikohtu pressiesindaja 2000–01; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001–02 ja 2003–; Riigikogu esimehe nõunik 2002–03; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001–04. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Kalev Katus, rahvastikuteadlane

Sündinud 1955 Tallinnas. Haridus: demograafia, 1979, majanduskandidaat demograafia alal 1982, Moskva Riiklik Ülikool. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi linnalabori teadur 1983–85; Eesti Kõrgkoolidevahelise Demouuringute Keskuse juhtivteadur ja direktor 1986–, ühtlasi 1985–93 Tallinna Kunstiülikooli õppejõud ja 1994– Tallinna Ülikooli demograafia õppetooli professor; töötanud Budapesti Majandusülikoolis 1989, Soome Rahvastiku-uuringute Instituudis 1991, Michigani Ülikooli Rahvastiku-uuringute Keskuses 1992, USA Statistikaametis (Bureau of the Census) 1993; olnud Euroopa Liidu, ÜRO ja Euroopa Rahvastikukomitee ekspert Albaanias, Makedoonias, Moldovas, Lõuna-Kaukaasias ja Valgevenes. Ühendused: Eesti Demograafia Assotsiatsiooni president; Euroopa Rahvastiku-uuringute Assotsiatsioon (European Association foe Population Studies, EAPS); Rahvusvaheline Rahvastiku-uuringute Liit (International Union for the Scientific Study of Population).

Juhan Kivirähk, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: majandusküberneetika, 1980 Tartu Riiklik Ülikool; Eesti Teaduste Akadeemia sotsioloogia sihtaspirantuur 1984–87. Töö: Teleraadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse insener-sotsioloog 1980–88; Mainori avaliku arvamuse uuringute keskuse osakonnajuhataja 1988–91; EV Ülemnõukogu esimehe kantselei konsultant 1991–92; AS-i Emor asedirektor 1992–95; Siseministeerium, ministri nõunik 1995; Sõnumilehe arvamustoimetaja 1995–96; Riigikantselei, peaministri nõunik, valitsuse pressibüroo direktor 1996–98; ES Turu-uuringute AS-i uuringudirektor 1998–2002; OÜ Uuringukeskuse Faktum juhatuse esimees, sotsioloog 2002–05; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur 2006–. Ühendused: WAPOR (World Association of Public Opinion Research); Eesti Sotsioloogide Liidu asepresident.

Urmas Koidu, Rahandusministeeriumi kaudsete maksude talituse juhataja

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: tolli eriala, 1999 Sisekaitseakadeemia; haldusjuhtimise magister 2004, Tallinna Tehnikaülikool; riigiteaduste magistriõpe 2006–, Tallinna Ülikool. Töö: Tolliameti Tallinna Tolliinspektuuri maksude osakonna inspektor 1999; Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakond, tollitalituse peaspetsialist 2000–03, kaudsete maksude talituse juhataja 2003–.

Mart Laar, Riigikogu liige

Sündinud 1960 Viljandis. Haridus: ajalugu, 1983 Tartu Riiklik Ülikool; MA 1995, PhD 2005, Tartu Ülikool. Töö: Tallinna 24. Keskkooli õpetaja 1983–86; Kultuuriministeeriumi ajaloomälestiste osakonna juhataja 1986–90; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990–92; VII Riigikogu 1992; VIII Riigikogu 1995–1999; peaminister 1992–1994 ja 1999–2002; IX Riigikogu 1999, 2002–03; X ja XI Riigikogu 2003–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Üliõpilaste Selts; Eesti Muinsuskaitse Selts; PEN klubi.

Lauri Leppik, Tallinna Ülikooli professor

Sündinud 1964 Tallinnas. Haridus: matemaatika-füüsika, 1990 (cum laude) Tallinna Pedagoogiline Instituut; Varssavi Ülikool 1988–89; sotsiaaltöö magistriõpe 1992–93, Lõuna-Connecticuti Ülikool; MA (sotsiaaltöö) 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool; PhD (sotsiaaltöö) 2006, Tallinna Ülikool. Töö: Tartu Teaduspargi projektijuht 1990–91; Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö ja -poliitika lektor 1991–95; Sotsiaalkindlustusamet, nõunik 1995–97, peadirektori asetäitja 1997–98; Euroopa Ülikooli Robert Schumani Keskuse (Itaalia) külalisteadur 1998; Sotsiaalministeeriumi nõunik 1999–2001; vabakutseline analüütik, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS külalisuurija 2001–2006; Tallinna Ülikooli professor 2007–. Ühendused: Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee; Euroopa Sotsiaalkindlustuse Instituut.

Siret Linde, Tallinna Ülikooli teadus- ja arendustöö spetsialist

Sündinud 1970 Kohtla-Järvel. Haridus: sotsiaaltöö bakalaureus 1999, sotsiaaltöö magister 2002, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Tallinna Ülikooli teadus- ja arendusosakonna teadusnõunik 2005–06, teadus- ja arendustöö spetsialist 2006–. MTÜ Euroscience Eesti assistent 2005–.

Raivo Linnas, Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise doktorant

Sündinud 1961 Tallinnas. Haridus: masinaehitus, 1985 Tallinna Polütehniline Instituut; majandusteaduse magistriõpe 1996–99, haldusjuhtimise eriala doktoriõpe 2005–, Tallinna Tehnikaülikool; stažeerinud Londonis The National Audit Office’is. Töö: Riigikontroll: riigikontrolöri nõunik, tulemusauditi osakonna peakontrolör, riigikontrolöri asetäitja 1998–2002; Finantsinspektsiooni siseaudiitor 2002–. Ühendused: Institute of Internal Auditors UK and Ireland; Eesti Ajakirjanike Liit; EELK kirikukogu; Ida-Harju praostkonna sinod.

Mikk Lõhmus, Tallinna Tehnikaülikooli regionaalpoliitika õppetooli lektor

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 1999 Tallinna Tehnikaülikool; haldusjuhtimise magister 2001, doktoriõpe 2001–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Nõmme Linnaosa Valitsuse peaspetsialist 1997–2005; Riigikogu aseesimehe nõunik 2005–06; Riigikogu esimehe nõunik 2006–07; Tallinna Tehnikaülikooli regionaalpoliitika õppetooli lektor 2004–.

Uno Mereste, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, VII–IX Riigikogu liige

Sündinud 1928 Tallinnas. Haridus: rahandus, 1950 Tallinna Polütehniline Instituut; füüsiline geograafia 1951–54, Tartu Ülikool; majandusdoktor 1972; professor 1973; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1994. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppejõud 1954–64; Tallinna Tehnikaülikooli statistika ja raamatupidamise, 1964–75, ning statistika kateedri juhataja 1975–92; teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia instituudi professor 1992–97, emeriitprofessor 1997–; Riikliku Plaanikomitee, hiljem majandusministeeriumi nõunik 1989–92; Eesti Panga Nõukogu esimees 1992–98; VII–IX Riigikogu liige 1992–2003. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Teadus- ja Tehnikaühingute Nõukogu Ökonoomika Komitee esimees 1967–82; Eesti Majandusteaduse Seltsi esimees 1982–87.

Õnne Mets, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist

Sündinud 1979 Viljandis. Haridus: infoteaduste bakalaureus 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool; kommunikatsiooni magistriõpe 2005–, Tallinna Ülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu 1997–, Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefoni projektijuht 2001–.

Eiki Nestor, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: mehaanikainsener autotranspordi erialal, 1976 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–82; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–89; Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees, esimees 1989–92; VII Riigikogu liige 1992–94; regionaalminister 1994–95; VIII Riigikogu liige 1995–99; sotsiaalminister 1999–2002; IX Riigikogu 1999 ja 2003; X ja XI Riigikogu 2003–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Eesti Jalgpalliliidu juhatus; MTÜ FC Toompea juhatus; Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees.

Mart Nutt, Riigikogu liige

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, etnograaf, 1985, aspirantuur 1985–88, Tartu Riiklik Ülikool; doktoriõpe 2004–, Audentese Ülikool. Töö: Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor 1988–91; Välisministeeriumi osakonnajuhataja 1991–92; VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992–2003; Jaan Tõnissoni Instituudi teadusdirektor 2003–04; X ja XI Riigikogu liige 2004–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Reservohvitseride Kogu.

Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1991 (cum laude) Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi asekantsler 1992–98; riigikontrolör 1998–2002; Res Publica esimees 2002–05; X Riigikogu liige 2003 ja 2005–07; peaminister 2003–05; majandus- ja kommunikatsiooniminister 2007–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Alari Paulus, Essexi Ülikooli Sotsiaal- ja Majandusuuringute Instituudi teadur ja doktorant

Sündinud 1981 Viljandimaal. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2003 (cum laude), majandusteaduse magister 2006, Tartu Ülikool; majandusteaduse doktoriõpe 2007–, Essexi Ülikool. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2005–06; Essexi Ülikooli Sotsiaal- ja Majandusuuringute Instituudi teadur 2006–.

Aive Pevkur, Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna nõunik

Sündinud 1971. Haridus: filosoof, filosoofia õppejõud, 1994 Moskva Riiklik Ülikool; MA (filosoofia) 2002, filosoofia doktoriõpe 2002–, Tartu Ülikool. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaal- ja Humanitaarteaduste Instituudi lektor 1994–95; Tartu Ülikooli praktilise filosoofia õppetooli assistent 1995–2004; Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna nõunik 2004–; Sisekaitseakadeemia avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskuse lektor 2005–; Tallinna Reaalkooli filosoofiaõpetaja 2006–. Ühendused: ESPMH (European Society for Philosophy of Medicine and Health Care); IIPE (International Institute for Public Ethics).

Märt Rask, Riigikohtu esimees

Sündinud 1950 Harjumaal. Haridus: jurist, 1978 Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Tallinna I Õigusnõuandla vandeadvokaat 1978–90; justiitsministri asetäitja 1990–91; Põhiseaduse Assamblee õigusekspert, justiitsminister 1992, 1999–2003; Advokaadibüroo Teder & Rask vandeadvokaat 1993–95 ja 1997–99; siseminister 1995–96; IX ja X Riigikogu liige; Riigikohtu esimees 2004–.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Riiklik Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Ain Seppik, Riigikogu liige

Sündinud 1952 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1977 Tartu Riiklik Ülikool. Töö: prokurör, kohtunik 1976–92; Uurimisameti peadirektor 1992; Politsei Keskuurimisbüroo direktor 1993–94; Tallinna Politseikooli lektor 1995; siseministri nõunik 1995; Eesti Politsei peadirektori asetäitja 1994, peadirektor 1995–97; OÜ Õigusbüroo Ain Seppik juhatus 2001; siseminister 2002; X ja XI Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Tartu Ülikooli kuratoorium; SA Turvaline Saaremaa.

Anneli Sihver, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtluse talituse peaspetsialist

Sündinud 1981 Viljandimaal. Haridus: Tallinna Tehnikaülikooli Kõrgem Majanduskool 2000; avaliku halduse bakalaureus 2004, avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika magistriõpe 2004–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna assistent 2004–05; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtluse talituse peaspetsialist 2004–.

Andres Siplane, Tallinna Ülikooli doktorant

Sündinud 1974 Pärnus. Haridus: sotsiaaltöö bakalaureus 1999, sotsiaaltöö magister 2001, demograafiaõpingud 2002, Tallinna Pedagoogikaülikool; sotsiaaltöö doktoriõpe 2003–, Tallinna Ülikool. Töö: Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalhoolekandeameti kasuperede spetsialist 1995–97; Pärnu Pereabikeskuse juhataja 1998, avahoolduse spetsialist 1999; Riigikogu Kantselei, nõunik sotsiaalküsimustes 2000–05; MTÜ Eesti Pakendiringluse teenindusjuht 2005–. Ühendused: Erakond Eestimaa Rohelised; Eesti Kasuperede Liit; Pärnumaa Kasuperede Ühing; Pärnumaa Lastekaitse Ühing; Eesti Vabatahtlike Keskus.

Meeli Sõlg, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1972 Tartus. Haridus: raamatukogundus, 1997 Viljandi Kultuurikolledž; infoteaduste bakalaureus 1999, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 1998–.

Iivi Zájedová, filosoofiadoktor

Sündinud 1955 Narvas. Haridus: Londoni Majanduskooli rahvusvaheliste suhete teaduskond 1993; rahvusvahelised suhted ja Eesti julgeolek, 1993–94 Kesk-Euroopa Ülikool (Prahas); poliitikateaduste bakalaureus 1996, Praha Karli Ülikool; Tšehhi Rahvusvaheliste Suhete Instituut (Praha) 1997; poliitikateaduste magister 1998, Praha Karli Ülikool; doktoriõpe 1999–2004, PhD (poliitikateadused) 2004, Praha Karli Ülikool. Töö: EV Välisministeerium ja Moskva suursaatkond Moskvas 1992–94; Eesti Vabariigi designeeritud esindaja Tšehhoslovakkias 1991–92 ja Tšehhis 1993; Tšehhi Justiitsministeeriumi vannutatud tõlk 1996–97; Praha Karli Ülikooli politoloogia õppetooli külalisõppejõud 1998–2007; Tšehhi Vabariigi suursaatkonna Eestis pressi ja kultuuri referent ning tõlk 2000–02; Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna lektor 2000–05, rahvusvaheliste suhete lektor 2005–07. Ühendused: Läänemere Liit 1983–2007; Tšehhi-Eesti Klubi asutajaliige, nõukogu liige, esimees ja president 1991–2004.

Tarmu Tammerk, meediaekspert

Sündinud 1961 Tamsalus. Haridus: inglise filoloog, 1984 Tartu Riiklik Ülikool; ajakirjandusõpingud Euroopa Ajakirjandusinstituudis 1991–92, Ohio osariigi ülikoolis 1996. Töö: Perioodika, Homeland, tõlk-korrespondent 1985–90; nädalalehe The Baltic Independent peatoimetaja 1990–96; Riigikogu valimiste rahvusvahelise meediamonitooringu projektijuht 1995; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 1997–2003; uudisteagentuuri Agence France-Presse’i Eesti korrespondent 1999–2003 ja 2004–; Postimehe peatoimetaja 2003–04. Ühendused: Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu 1997–2003; Pressinõukogu esimees 2005–06.

Erik Terk, Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor, Eesti Arengufondi nõukogu aseesimees

Sündinud 1952 Tallinnas. Haridus: ökonomist tööstuse planeerimise erialal, 1974 Tallinna Polütehniline Instituut; Moskva Plehhanovi-nim Rahvamajanduse Instituudi aspirantuur 1985–88; majandusteaduste kandidaat 1989, Eesti TA. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstusjuhtimise osakond 1974–78; Eesti Majandusjuhtide Instituudi juhtimiskonsultant, projektijuht, laborijuhataja 1978–89; Majandusministeerium, ministri asetäitja 1989–92; Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor 1992–; Eesti Arengufondi nõukogu aseesimees 2007–. Ühendused: IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) nõukogu; European Planning Studies toimetuskolleegium 1999–.

Rein Toomla, Tartu Ülikooli politoloogiaõppejõud

Sündinud 1951 Kohtla-Järvel. Haridus: ajalugu, 1974, politoloogiamagister 1991, Tartu Ülikool. Töö: Mõisaküla keskkool 1974–77; Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste kateedrid 1977–89, filosoofia ja poliitikateaduse kateeder 1989–93, politoloogia osakond 1993–. Ühendused: Eesti Poliitikateaduste Assotsiatsioon; Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Anu Toots, Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor

Sündinud 1959 Võrumaal. Haridus: ajalugu, 1982 Leningradi Riiklik Ülikool, filosoofiakandidaat 1990; täienduskoolitus: Oslo Ülikool, London School of Economics, New School for Social Research, Baltic School for Social Security. Töö: Tallinna Ülikooli õppejõud 1982–. Ühendused: IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement); ECPR (European Consortium for Political Research); NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

Erkki Tori, Kaitseministeeriumi välissuhete büroo nõunik

Sündinud 1982 Tallinnas. Haridus: politoloogia bakalaureus, 2007 Tartu Ülikool. Töö: Eesti Üliõpilaskondade Liidu avaliku poliitika tegevjuht 2006–07; Kaitseministeeriumi välissuhete büroo nõunik 2007–.

Tanel Vallimäe, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur

Sündinud 1975 Viljandis. Haridus: politoloogia bakalaureus, 2001 Tartu Ülikool; politoloogia magister 2004, Tallinna Pedagoogikaülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2004–, Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur 2005–. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Andres Võrk, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik ja Tartu Ülikooli teadur

Sündinud 1974 Raplamaal. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 1998, majandusteaduse magister 2000, majandusteaduse doktoriõpe 2000–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli teadur 2000–; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2001–.

Kunstnikust

Marko Mäetamm, graafik ja maalikunstnik

Sündinud 1965 Viljandis. Haridus: graafikaeriala, 1993 Eesti Kunstiakadeemia; kunstimagister 1995, Eesti Kunstiakadeemia. Töö: Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaan. Esinenud aastast 1991 näitustel, sealhulgas 1995 Tallinna X graafikatriennaal, 1997 Ühinenud Rahvaste Arenguprogrammi aastapreemia näitus Tallinnas Draakoni galeriis, 1999 23. rahvusvaheline graafikabiennaal Ljubljanas, 2000 Vilniuse maalitriennaal „Maalilised väärtused”, 2002 Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus Tallinna Kunstihoones ja Kursi koolkond Tartu Kunstnike Majas, 2003 ja 2007 Veneetsia biennaal, 2004 Rekalde Kaasaegse Kunsti Keskuses Bilbaos ja kArton Gallery’s Budapestis, 2006 Artists’Studio’s Londonis. Ühinenud Rahvaste Arenguprogrammi aastapreemia 1997, Kristjan Raua aastapreemia 2000, Eesti Maalikunstnike Liidu aastapreemia ja Kultuurkapitali aastapreemia 2002, Tallinna XIII graafikatriennaali Tallinna linna preemia 2004.

Tagasiside