Nr 17

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 17 autoritest

Jaak Aab, Riigikogu liige

Sündinud 1960 Valgas. Haridus: vene keele ja kirjanduse õpetaja, 1986 Tallinna Pedagoogiline Instituut. Töö: Ala 8-klassilise kooli õpetaja 1984–86; ELKNÜ Viljandi Rajoonikomitee I sekretär 1988–89; Võhma keskkooli õpetaja, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal 1985–88 ja 1989–91; asendustalunik Soomes 1991–94; Võhma abilinnapea 1994–96 ja linnapea 1998–2002; IX Riigikogu liige 2002–03; Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni nõunik-sekretariaadijuhataja 2003; Eesti Linnade Liidu tegevdirektor 2003–05; sotsiaalminister 2005–07; XI Riigikogu liige 2007– Ühendused: Eesti Keskerakond; klubi Polis.

Rein Aidma, Riigikogu liige

Sündinud 1950 Ida-Virumaal. Haridus: füüsika, 1975 Tartu Ülikool. Töö: Iisaku keskkooli direktor ja õpetaja 1975–89; Ontika Täiskasvanute Koolituskeskus 1991–93; Ida-Viru Maavalitsuse Täitevkomitee esimehe asetäitja 1989–91; maavanem 1994–2003; X ja XI Riigikogu liige 2003–. Eesti Komitee 1990–92. Ühendused: Eesti Reformierakond; MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond; Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Klubi; Eesti Üliõpilaste Selts.

Jarlo Dorbek, Justiitsministeeriumi õigustalituse riigihangete spetsialist

Sündinud 1981 Võrumaal. Haridus: halduskorraldus, 2002 Sisekaitseakadeemia; haldusjuhtimise magister 2008, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Justiitsministeeriumi finants- ja varahaldustalituse riigivara referent 2002–04, õigustalituse riigihangete spetsialist 2004–; Sisekaitseakadeemia riigihangete õiguse lektor 2005–.

Madis Ernits, õiguskantsleri asetäitja-nõunik

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1989–91 Tartu Ülikool; 1991–96 Kieli Ülikool; esimene juriidiline riigieksam 1996 (cum laude, võrdsustatud uue magistriga), Schleswig; LL.M. 1998, Helsingi Ülikool; juriidiline ettevalmistusteenistus Kieli ringkonnakohtu juures 1998–2001; teine juriidiline riigieksam 2001, Hamburg (praktiline magister). Töö: Justiitsministeerium, koosseisuväline nõunik 1996–99; Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liige 2000–02; Kieli Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse ja õigusfilosoofia õppetooli teaduslik kaastööline 2002; Õiguskantsleri Kantselei: nõunik 2002, III osakonna juhataja-nõunik 2002–03, õiguskantsleri asetäitja-nõunik 2003–. Ühendused: Juristide Liit.

Andres Herkel, Riigikogu liige

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: psühholoogia, 1985, ajaloomagister 1997, Tartu Ülikool. Töö: Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1985–89; ajakirja Vikerkaar toimetaja 1990–91; ajakirja Kultuur ja Elu lisaväljaande Eesti Elu peatoimetaja 1991–92; Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud 1992–93; Riigikogu Kantselei nõunik 1993–99; IX, X ja XI Riigikogu liige 1999–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi asepresident; Budismi Instituudi nõukogu; Tartu Ülikooli kuratoorium.

Allar Jõks, Gruusia ombudsmani ÜRO mandaadiga nõunik

Sündinud 1965 Tartus. Haridus:õigusteadus, 1991 Tartu ülikool; täiendanud end 1995 Ottensteinis Austria Kohtunike Ühingus, 1996 Schleswig-Holsteini Liidumaa kohtutes ja prokuratuuris, 1996 ja 1997 Saksamaal Sankelmarki Kohtunike Akadeemias, 2000 Saksa Rahvusvahelise Õigusalase Koostööfondi korraldatud konkurentsiõiguskoolitusel Berliinis ja Karlsruhes. Töö: Lääne Maakohtu kohtunik, kohtu esimees 1991–95; Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik 1995–2001; Õigusinstituudi haldusprotsessi lektor 1997–2001; Eesti Vabariigi õiguskantsler 2001–08; Gruusia ombudsmani ÜRO mandaadiga nõunik. Ühendused: Eesti Kohtunike Ühingu esimees 1995–2001; Rahvusvahelise Kohtunike Assotsiatsiooni kesknõukogu 1997–2000.

Ülo Kaevats, Tallinna Tehnikaülikooli filosoofiaprofessor

Sündinud 1947 Hiiumaal. Haridus: füüsika ja teadusfilosoofia, 1972 Tartu Ülikool; filosoofiakandidaat 1981, Vilniuse Ülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi filosoofia sektori teadur 1973–81; Teaduste Akadeemia filosoofiakateedri dotsent 1981–89; “Eesti entsüklopeedia” peatoimetaja 1989–92; EV riigisekretär 1992–95; Eesti Entsüklopeediakirjastuse peatoimetaja 1995–99; Tallinna Tehnikaülikooli filosoofiaprofessor 1999–, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi direktor 2000–04. Ühendused: Tartu Ülikooli kuratooriumi esimees 1995–2000; Eesti Informaatikanõukogu esimees 1992–95; Teaduse Ajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse juhatus; Eesti Teadlaste Liit; Eesti Rooma Klubi.

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi direktor, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: avaliku halduse ja politoloogia bakalaureus 1999, sotsioloogiamagister 2002 (cum laude), Tartu Ülikool; filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused) 2006, Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikool: projektijuht 2001–05, õiguspoliitika lektor 2002–07, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006–08, riigiteaduste instituudi direktor 2008–. Ühendused: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees 1997–98; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees 1998–99 ja 2000, avaliku poliitika tegevjuht 1999–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–; Nõmme Tee Seltsi juhatus.

Aare Kasemets, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži asedirektor

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, 1982–87 Eesti Põllumajanduse Akadeemia; ajakirjandus, sotsioloogia, 1988–93 Tartu Ülikool; ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, sotsioloogia doktoriõpe 2001–07, Tartu Ülikool, 2004–05 Oxfordi Ülikool. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993–95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995–2003; Riigikogu Kantselei nõunik 2003; Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse korrespondent 1996–2003; Keskkonnaministeeriumi nõunik 2004–06 ja strateegiabüroo juhataja 2006–08; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži asedirektor 2008–. Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999–2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit, juhatus 1997–99 ja 2001–03; Eesti Rooma Klubi; ÜS Liivika Eesti Klubi; Liikumine Kodukant juhatus.

Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

Sündinud 1955 Tallinnas. Haridus: matemaatika-füüsika õpetaja, 1979 Tallinna Pedagoogiline Instituut; koolijuhtide täiendusteaduskond, 1984 ja 1986 Tallinna Pedagoogikaülikool; Rootsi-Eesti koolijuhtide ühiskoolitus 1990; haridusseminarid Iirimaal ja Portugalis, Ungaris, Kanadas, Põhjamaade Ministrite Nõukogu juures jm. Töö: Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor 1986–96; Harku Vallavolikogu esimees 1993–96; Phare kutsehariduse reformi koolijuhtimisekspert 1996–97; Harku Vallavalitsus, abivallavanem, haridus- ja kultuurinõunik 1996–2005; OÜ Strantum juhatuse esimees 2001–05; Harku Vallavolikogu liige 2007–; Eesti Omavalitsuste Liidu tegevdirektor 2008–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Koolijuhtide Ühendus; Ühenduse Omanäoline Kool asutajaliige; Eesti Haridusfoorum; MTÜ Tabasalu Looduspark asutajaliige; Harjumaa Omavalitsusliit; Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi asendusliige; MTÜ Polis.

Siim-Valmar Kiisler, regionaalminister

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: automatiseeritud juhtimissüsteemid, 1991 Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Glacier Eesti AS Nõukogu esimees 1995–2003; Tallinna Kesklinna vanem 1999–2001; X Riigikogu liige 2003–05 ja 2006–07; Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi abiminister 2007–08; regionaalminister 2008–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Julia Laffranque, riigikohtunik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1997 Tartu Ülikool; LL.M.1998, Münsteri Ülikool; õigusteaduse doktor 2003, Tartu Ülikool; täiendanud end Euroopa Liidu õiguse alal Euroopa Komisjoni juriidilises osakonnas ja mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Töö: Justiitsministeerium 1996–2003: õigusloome metoodika osakonna peaspetsialist, Euroopa Liidu õiguse talituse juhataja, Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja, õigusloome asekantsler; riigikohtunik 2004–; Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent 2006–. Ühendused: Eesti Juristide Liit; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; korp! Filiae Patriae; Eesti Euroopa Uuringute Ühingu asutajaliige; Eesti Euroopa Õiguse Ühenduse president 2004–; Euroopa Kohtunike Konsultatiivkomitee aseesimees 2005–.

Väino Linde, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: jurist, 1983 Tartu Ülikool. Töö: Tallinna Prokuratuuri abiprokurör 1983–85; Pärnu Rajooni Prokuratuuri abiprokurör 1985–89; Pärnu Maakonna Prokuratuuri prokurör 1989–93; Ahti Kõo Advokaadibüroo vandeadvokaat 1993–94; Pärnu Linnavalitsuse linnasekretär 1994–95; Pärnu linnapea 1995–96; Advokaadibüroo HETA Pärnu osakonna vandeadvokaat 1997–99; IX, X ja XI Riigikogu liige 1999–. Pärnu Linnavolikogu 1996–2005 (esimees 1999–2002, aseesimees 2002–05). Ühendused: Eesti Reformierakond; Rotary klubi.

Raivo Linnas, Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise doktorant

Sündinud 1961 Tallinnas. Haridus: masinaehitus, 1985 Tallinna Polütehniline Instituut; majandusteaduse magistriõpe 1996–99, haldusjuhtimise eriala doktoriõpe 2005–, Tallinna Tehnikaülikool; stažeerinud Londonis The National Audit Office’is. Töö: Riigikontroll: riigikontrolöri nõunik, tulemusauditi osakonna peakontrolör, riigikontrolöri asetäitja 1998–2002; Finantsinspektsiooni siseaudiitor 2002–. Ühendused: Institute of Internal Auditors UK and Ireland; Eesti Ajakirjanike Liit; EELK kirikukogu; Ida-Harju praostkonna sinod.

Hendrik Lõbu,Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistrant

Sündinud 1984 Tartus. Haridus: ajaloo bakalaureus, 2007 Tartu Ülikool; politoloogia 2006–07, Göttingeni Ülikool; rahvusvaheliste suhete magistriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Kaitseliidu valveteenistus 2005–06 ja 2007–. Ühendused: Kaitseliidu Tartu Malev.

Maret Maripuu, sotsiaalminister

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 2003, õigusmagister 2004, doktoriõpe 2005–, Akadeemia Nord. Töö: Riigikogu Liberaalide fraktsiooni konsultant 1994–95; Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni konsultant 1995–96 ja nõunik 1996–99; Eesti Reformierakonna kantselei juhataja 1994–99; Tallinna Linnavolikogu 1999–2005, esimees 2001–05; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007 (aseesimees 2006–07); sotsiaalminister 2007–.Ühendused: Eesti Reformierakond.

Merle Muda, Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent

Sündinud 1972 Hiiumaal. Haridus: õigusteadus, 1994 Tartu Ülikool, magister iuris 1996, doctor iuris 2001, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse lektor 1994–2003, dotsent 2003–. Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsioon; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.

Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent

Sündinud 1975 Viljandis. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 1998 Tartu Ülikool; õigusteaduse magister 1999, Georgetowni Ülikool, USA; õigusteaduse doktor 2002, Berliini Humboldti Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli õigus­teaduskonna lektor ja õppeülesande täitja 1999–2003, rahvusvahelise õiguse dotsent ja õppetooli hoidja 2005–; Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik 2002–. Ühendused: Euroopa Rahvusvahelise Õiguse Ühing; Eesti Üliõpilaste Selts.

Raul Narits, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor

Sündinud 1952 Järvamaal. Haridus: jurist, 1976 Tartu Ülikool; õigusteaduse kandidaat 1987, Moskva Ülikool. Täiendanud end Helsingi Ülikoolis, Glasgow Ülikoolis, Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Münsteri Ülikoolis jm. Mitme ETF-i grandi hoidja. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1981–: dotsent 1988–92, võrdleva õigusteaduse korraline professor 1992–, avaliku õiguse instituudi juhataja 1993–; ajakirja Juridica ja Juridica International. Law Review University of Tartu toimetuskolleegiumi liige. Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni president; Eesti Juristide Liidu volikogu; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.

Eiki Nestor, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: mehaanikainsener autotranspordi erialal, 1976 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–82; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–89; Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees, esimees 1989–92; VII Riigikogu liige 1992–94; regionaalminister 1994–95; VIII Riigikogu liige 1995–99; sotsiaalminister 1999–2002; IX Riigikogu liige 1999 ja 2003; X ja XI Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Eesti Jalgpalliliidu juhatus; MTÜ FC Toompea juhatus; Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees.

Mart Nutt, Riigikogu liige

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, etnograaf, 1985, aspirantuur 1985–88, Tartu Ülikool; doktoriõpe 2004–, Audentese Ülikool. Töö: Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor 1988–91; Välisministeeriumi osakonnajuhataja 1991–92; VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992–2003; Jaan Tõnissoni Instituudi teadusdirektor 2003–04; X ja XI Riigikogu liige 2004–. Eesti NATO Ühing; ÜRO Inimõiguste Nõukogu Darfuri missiooni liige 2007; Euroopa Nõukogu Rassismi ja Sallimatuse Vastane Komisjon 1998–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Reserv­ohvitseride Kogu ja Kaitseliidu Toompea malevkonna liige; Eesti Kunstiakadeemia kuratoorium.

Alari Purju, Estonian Business School’i sotsiaalteaduste instituudi direktor

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: majandusküberneetika, 1976 Tartu Ülikool; majanduskandidaat 1988, Eesti Teaduste Akadeemia Majandusinstituut; MA 1995, Kesk-Euroopa ülikool Prahas ja New Yorgi osariigi Ülikool Albanys (USA). Täiendanud end Bentley Kolledžis (USA). Töö: Tallinna Tehnikaülikool 1988–2004: teadur, professor, dekaan; majandusministri nõunik1997–99; Estonian Business School’iprofessor ja sotsiaalteaduste instituudi direktor 2005–. Töötanud külalisuurijana Stockholmi Kaubandusülikooli Ida-Euroopa uuringute instituudis, Soome Majandusuuringute Instituudis (ETLA), Jaapani Planeerimisagentuuris, külalisõppejõuna Turu Kaubandusülikoolis ja Lappeenranta Tehnoloogiaülikoolis; olnud konsultant ja osalenud projektides OECD-s 2000 ja 2002, Euroopa Komisjonis 2007 ja 2008, Maailmapangas 2007. Ühendused: Eesti Majandusteadlaste Selts; Ameerika Majandus­teaduse Assotsiatsioon;, Euroopa Evolutsioonilise Poliitökonoomia Assotsiatsiooni.

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat 1980, Moskva Ülikool; majandusdoktor 1991, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja 2007– ning erakorraline professor 1999–2007; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Helen Roosimägi, Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: õiguse eriala, 1998 Tallinna Majanduskool; bakalaureus 2003, Tartu Ülikooli Õigusinstituut. Töö: Sideameti ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu jurist 2003–08; vabatahtlikuna Eesti Loomakaitse Seltsis 2008–. Ühendused: Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Ain Seppik, Riigikogu liige

Sündinud 1952 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1977 Tartu Ülikool. Töö: prokurör, kohtunik 1976–92; Uurimis­ameti peadirektor 1992; Politsei Keskuurimisbüroo direktor 1993–94; Tallinna Politseikooli lektor 1995; siseministri nõunik 1995; Eesti Politsei peadirektori asetäitja 1994, peadirektor 1995–97; OÜ Õigusbüroo Ain Seppik juhatus 2001; siseminister 2002; X ja XI Riigikogu 2003–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Tartu Ülikooli kuratoorium; SA Turvaline Saaremaa.

Georg Sootla, Tallinna ülikooli avaliku poliitika professor

Sündinud 1954 Koerus. Haridus: filosoofia, 1977; filosoofiakandidaat 1982 (poliitiline sotsioloogia), Moskva Üli­kool. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi sotsiaalteaduste õppejõud 1981–89; Tallinna Ülikooli õppejõud 1990–, korraline professor (avalik poliitika) 1995–.

Marika Tuus, Riigikogu liige

Sündinud 1951 Tallinnas. Haridus: klubitöötaja, näitejuht, 1976 Tallinna Pedagoogiline Instituut; ajakirjandus, 1986 Tartu Ülikool. Töö: Riikliku Filharmoonia ansambli Vana Toomas helirežissöör 1972–78; Harju Rajooni Täitevkomitee kultuuriosakonna metoodik 1978–85; Riikliku Kinokomitee vaneminspektor 1985–87; Eesti Televisiooni saatejuht, toimetaja, peatoimetaja ja produtsent 1987–2002; sotsiaalministri avalike suhete nõunik 1997–99; Tallinna Linnavolikogu aseesimees 2002–03; X ja XI Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Eesti Ajakirjanike Liit; TALO juhatus; Ringhäälingute Ametiliidu juhatuse esimees.

Kati Varblane, avalikkussuhete ja teabekorralduse kutsemagister

Sündinud 1979 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool, avalik ja rahvusvaheline õigus, 2000 Õigusinstituut; ERASMUS-e programmi raames Roueni Ülikool 2001; avalikkussuhete ja teabekorralduse kutsemagister 2007, Tartu Ülikool. Töö: Sotsiaalministeeriumi projektijuht 2002–03, avalike suhete osakonna teavituse peaspetsialist 2003–05, tööturu osakonna EQUAL-i programmi peaspetsialist 2005–06, Euroopa Ringhäälingute Liidu televisiooni osakonna Eurovisiooni lauluvõistluse ja juuniori Eurovisiooni lauluvõistluse koordinaator 2006–. Ühendused: korp! Amicitia; segakoor Causa Amoris.

Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor

Sündinud 1961 Mõisakülas.Haridus: majandusteadlane-küberneetik, 1984 (cum laude) Tartu Ülikool; majandus­teaduste kandidaat 1989, Moskva Ülikool. Täiendanud ennast Augsburgi Ülikoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Londonis jm, Londoni ülikooli külalisõppejõud 1998–99. Töö: Tartu Ülikool 1984–: välismajanduse kabineti vanemõpetaja 1989–92, välismajanduse õppetooli lektor 1992–93, dotsent 1993–2000, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli juhataja 2001–. Ühendused: European International Business Academy; European Association for Comparative Economic Studies juhatus; International Institute for Applied Systems Analysis; Ge­sellschaft für Wirtschafts- und Socialwissenschaften; International Atlantic Economic Society; Eesti Süsteem­uuringute Assotsiatsioon; Eesti Majandusteadlaste Selts; Eesti Euroopa Uuringute Assotsiatsioon.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

Sündinud 1956 Raplas. Haridus: tööstus-tsiviilehituse insener, 1982 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Rapla Agrotööstuskoondise projekteerimisbüroo projekti peainsener 1984–90; Rapla Maavolikogu esimees 1990–93; Rapla Maakogu juhataja 1994; Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevesimees 1994–2002; Riigikogu liige 2002–03;Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse projektijuht 2003; Eesti Linnade Liidu asedirektor 2004–05, tegevdirektor 2005–.

Mai Vöörmann, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1976 (cum laude) Tartu Ülikool; ajalookandidaat 1986, Eesti Tea­duste Akadeemia Ajaloo Instituut. Töö: Tallinna 47. keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 1976–80; Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguhoidja 1980–82; Ajaloo Instituudi teadur 1980–86; Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 1986–92; ajakirjanik (Päevaleht, Eesti Päevaleht, Luup, Postimees) 1992–2004; Tallinna Linnakantselei meediaosakonna juhataja 2004–06; Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja 2006–07; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 2007–.

Kunstnikest

Anne Liivamägi-Liiva

Sündinud 1966. Haridus: graafika, 1995 Tallinna Kunstiülikool. Kirjastuse Avita kunstnik-küljendaja 1994–. Näitustel osalenud aastast 1997. Olulisemaid näitusi: Tallinna rahvusvaheline illustratsioonitriennaal 2003 ja 2006; Bratislava 19. illustratsioonibiennaal 2003; Vilniuse rahvusvaheline raamatukunstitriennaal 2000. Ühendused: Eesti Kujundusgraafikute Liit.

Regina Lukk-Toompere

Sündinud 1953. Haridus: graafika (raamatukujundus ja -illustratsioon), 1981 Eesti Riiklik Kunstiinstituut. Illustreerinud ja kujundanud üle 60 raamatu, 4 joonisfilmi kunstnik. Esinenud paljudel näitustel Eestis ja välismaal. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Kujundusgraafikute Liit; International Board on Books for Young People (IBBY).

Ülle Meister

Sündinud 1948 Ida-Virumaal. Haridus: graafika (raamatukujundaja), 1973 Eesti Riiklik Kunstiinstituut. Näitustel esine­nud aastast 1974. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Kujundusgraafikute Liit; Eesti Akvarellistide Ühendus.

Jüri Mildeberg

Sündinud 1965. Osalenud paljudel näitustel Eestis, Soomes, Rootsis, Jaapanis, Slovakkias, Ungaris, Prantsusmaal, Hispaanias, Lätis, Leedus, Venemaal, Austrias, Poolas, Lõuna-Koreas jne.

Piret Mildeberg

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: graafika, 1984 Eesti Riiklik Kunstiinstituut. Tegevusvaldkond: raamatukujundus ja illustratsioon, vabagraafika, maalimine, kujundusgraafika, fotograafia. Illustreerinud ligi 40 lasteraamatut. Näitustel osalenud aastast 1981. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Kujundusgraafikute Liit; International Board on Books for Young People (IBBY).

Viive Noor

Sündinud 1955. Haridus: moekunstnik, 1981 Eesti Riiklik Kunstiinstituut. Esimene näitus 1978. Osalenud ligi 200 näitusel Eestis, Austrias, Colombias, Hiinas, Hispaanias, Jaapanis ja paljudes teistes riikides. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Kujundusgraafikute Liit; International Board on Books for Young People (IBBY).

Juss Piho

Sündinud 1963. Vabariiklikel ülevaatenäitustel esinenud aastast 1987. Rohkesti isiku- ja rühmanäitusi.

Piret Raud

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: graafika, 1995 Tallinna Kunstiülikool; kunstimagister 1998, Eesti Kunstiakadeemia. Vabakutseline kunstnik ja kirjanik 1999–. Illustreerinud üle 30 raamatu. Esinenud näitustel Euroopas, Ameerikas ja Aasias. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Vabagraafikute Ühendus; Eesti Kirjanike Liit.

Tiina Mariam Reinsalu

Sündinud 1955. Haridus: graafika, 1980 Eesti Riiklik Kunstiinstituut. Olnud samas õppejõud aastani 2002. Illustreerinud ja kujundanud üle 50 raamatu, teinud kaastööd mitmele ajakirjale. Näitustel osalenud aastast 1979. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit.

Catherine Zarip

Sündinud 1966. Haridus: keraamika, 1995 Tallinna Kunstiülikool. Kirjastuse Avita peakunstnik 1994–. Olulisemaid näitusi: Vilniuse rahvusvaheline raamatukunstitriennaal 2000; Tallinna rahvusvaheline illustratsioonitriennaal 2003 ja 2006; Bratislava illustratsioonibiennaal 2005; ühisnäitus “Suur valmiraamat” Haus Galeriis 2007. Ühendused: Eesti Kujundusgraafikute Liit.

 

Tagasiside