Nr 24

Laadi alla

Jaga

Prindi

Nr 24, detsember 2011

Vestlusringis räägivad Jürgen Ligi, Erkki Bahovski ja Andres Tupits Euroopa Liidu võlakriisi olemusest ja euroliidu tulevikust.

Katseid valitseda õiglaselt ja ohjeldada raha võib ajaloost leida arvukalt. Paraku lõpevad need enamasti ettearvamatult. Saksa õigusajaloolane ja kauaaegne Max Plancki Euroopa Õigusajaloo Instituudi direktor Michael Stolleis seob oma essees (õigus)ajaloo, kirjanduse ja nüüdisaja mõtestamaks Euroopa ees seisvaid valikuid.

Ajakirjas on juttu Eesti pagulaspoliitikast, avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimisest ja võltsitud ravimite leviku takistamisest. Analüüsitakse kõrgete riigilõivudega ja karistusjärgse kinnipidamisega seonduvat. Vaatluse all on Balti riikide koostöö, haridusteemad ja vabatahtlik tegevus. Kaks eelretsenseeritud  artiklit käsitlevad Eesti energeetikasektori tööjõuvajadust ja Eesti rahvusvahelisest positsiooni innovatsioonipoliitika rakendamisel.

Peatoimetaja veerg

RiTo vestlusring

Essee

Poliitiline mõte

Põhiseaduslikud institutsioonid

Uuringud

Kodanikuühiskond ja riigivõim

Parlamendi rahvusvaheline suhtlus

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Kirjandus ja andmebaasid

Autoritest

Nimeregister

Kunstigalerii

Tagasiside