Kersti Kaljulaid

Kersti Kaljulaid

Euroopa Kontrollikoja liige

Jaga

Prindi

  • Mistahes abi, isegi struktuuriabi, pakutakse vaid selleks, et omal jalal edasi minna. Kas jaksame?

    Kümme aastat Euroopa Kontrollikoja liikmena on õpetanud paremini nägema Euroopa Liidu eelarvega seotud riske. Sellepärast on siin loos vähe juttu uue, 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika positiivsetest külgedest – keskendumine eesmärkide saavutamisele, tulemustasu, lihtsustatud deklareerimine 100-protsendilise riigihankega kaetud kulude ja väiksemate projektide puhul, võimalus kasutada erinevaid fonde sama eesmärgi hüvanguks, ühine regulatsioon ühtekuuluvusfondide ja maaelu arengu vahendite puhul jms. Riigis, kus väga suur osa avalikest investeeringutest tehakse Euroopa Liidu rahaga, ei saa kuidagi mööda vaadata nendega kaasnevatest riskidest. Järgnev kirjatükk on kahtlemata mõjutatud autori ametist ja lähtub lootusest, et ehk õnnestub õppida teiste vigadest ja jätta vähemasti suureformaadilised eksisammud ise tegemata.

Tagasiside