Nr 2

Laadi alla

Jaga

Prindi

Riigikogus esindatud erakondade koduleheküljed

 • Piret Juhani

  Piret Juhani

  Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse vanembibliograaf

Internet, tänapäeva üks olulisemaid infoallikaid, on kiire ja mugav võimalus poliitilistele organisatsioonidele ennast tutvustada.

Eesti Riigivõrgu Keskuse portaal http://www.riik.ee/estno on väravaks enamikule Eesti riigiasutuste ja organisatsioonide, sh erakondade kodulehekülgedele. Järgnevalt on esitatud ülevaade Riigikogus esindatud erakondade kodulehekülgedest ja seal leiduvast infost.

Eesti keskerakond

http://www.keskerakond.ee

Avalehelt võib leida uudised, pressiteated ja gallupi ning järgmised lingid:

 • Olulist – Keskerakonna tulemused 1999. aasta kohalike omavalitsuste valimistel;
 • Esmane teave – sisaldab üldinfot;
 • Struktuur – alajaotused: Struktuur ja juhtimine, Juhatus,Esindajad parlamendis ja omavalitsustes, Koosseisust ja tuntumaist liikmeist;
 • Erakond volikogus (Tallinna Linnavolikogus);
 • Välissuhted – erakonnaliikmete välislähetused ning osalemine konverentsidel, kongressidel;
 • Osakonnad – Keskerakonna linna- ja maakondlikud osakonnad;
 • Tagasivaade – Eesti Keskerakond 1991–2000;
 • Pildigalerii, Noortekogu;
 • Trükised – Keskerakonda puudutavate väljaannete loetelu, ajalehe “Kesknädal” Internetiversioon;
 • Kontakt – võimalus küsida või arvamust avaldada.

Eesti reformierakond

http://www.reform.ee

Avaleheküljel on võimalik lugeda erakonna pressiteateid reaalajas. Eraldi on välja toodud hetkel aktuaalsed teemad ning rubriigis Meie arvame Reformierakonna liikmete artiklid ja sõnavõtud aktuaalsetes küsimustes. Info on kättesaadav linkides:

 • Mis on Reformierakond – erakonna ajalugu, dokumendid, kontaktandmed;
 • Kes on Reformierakonnas – otsing reformierakondlaste CV-des;
 • Löö kaasa – ankeet erakonna liikmeks astumiseks;
 • Küsi ära! ja Avalda arvamust – võimalus Reformierakonnaga suhtlemiseks;
 • Meist arvatakse – artikleid ja kommentaare Reformierakonna tegevuse kohta;
 • Sündmused – erakonna tähtsamad sündmused, pildigalerii ja arhiiv;
 • Noored, Gallup.

Eestimaa rahvaliit

http://www.erl.ee

Avalehel lühiinfo Eesti Maarahva Erakonna, Eesti Pensionäride ja Perede Erakonna ja Eesti Maaliidu ühinemise kohta. Lisaks lingid: Põhikiri, Programm, Struktuur (juhatus, volikogu, maakonnaorganisatsioonid), Liikmed (liikmete arv maakondade kaupa), Riigikogu (Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon), Partnerid, Sümboolika, Valimised (põhiseisukohad ja valimistulemused) ja Uudised (pressiteated, viited uudistele).

Isamaaliit

http://www.isamaaliit.ee

Esilehel on võimalik lugeda Isamaaliidu on-line uudiseid ning teha valikuid järgmiste linkide vahel:

 • Struktuur – erakonna juhatus, volikogu, piirkonnad, ühendused, kantselei, aukohus, revisjonikomisjon, suurkogu;
 • Rahva teenistuses – Isamaaliidu liikmed valitsuses, Riigikogu fraktsioon, kohalikud omavalitsused, koalitsioonileping, arvamusuuringud;
 • Erakond – põhikiri, programm, sõprusorganisatsioonid, kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, fotokroonika, Isamaaliidu ajalugu;
 • IML info – Isamaaliidu pressiteated, sündmuste kalender, infoleht, artiklid, kõned ja sõnavõtud, konverentsid ja seminarid;
 • Suhtlus – foorum, küsitlused, külalisteraamat, viktoriin;
 • Juhi riiki – kontakt parlamendiliikmetega, kontakt valitsusega;
 • Otsingumootor – võimaldab otsingut koduleheküljel esitatud info hulgast.

Eesti koonderakond

http://www.koonderakond.ee/index.html

Lisaks üldinfole, põhikirjale ja erakonna programmile viitavatele linkidele on avaleheküljel järgmised rubriigid:

 • Liikmed – statistiline ülevaade Koonderakonna liikmeskonnast 1991–1999;
 • Struktuur – erakonna liikmeskonna sooline, vanuseline ja hariduslik struktuur;
 • Juhatus – erakonna juhatuse liikmed ja otsused;
 • Naiste Ühendus, Noorteühendus;
 • Riigikogu – Eesti Koonderakonna fraktsiooni liikmed, link Riigikogu kodulehele;
 • Ajaleht – erakonna ajaleht “Teataja” (viimane number 7/1998);
 • Põhiseisukohad kohalikeks valimisteks, Nimekiri KOV valimisteks Tallinnas, Koonderakond kohalikel valimistel;
 • Avaldused – avalduste vormid Eesti Koonderakonna liikmeks astumiseks;
 • Üritused, Külalisteraamat, Pildigalerii.

Ingliskeelne versioon sisaldab üldinformatsiooni, infot erakonna liikmete, programmi ja struktuuri kohta.

Eesti sotsiaaldemokraatlik tööpartei

Lehekülg koostamisel.

Eestimaa ühendatud rahvapartei

http://www.stv.ee/~eurp/

Lehekülg ümbertegemisel.

Rahvaerakond mõõdukad

http://www.moodukad.ee/

Avaleheküljel on esitatud erakonna kontaktandmed ning lingid:

 • Üldandmed – kantselei, juhatus, Riigikogu fraktsioon;
 • Otsused – üldkogu, juhatuse ja volikogu otsused;
 • Pressiteated.

Info Riigikogus esindatud erakondade fraktsioonide kohta leiab Internetis erakondade kodulehekülgedelt vastavate rubriikide alt või Riigikogu koduleheküljelt http://www.riigikogu.ee/

Tagasiside