Nr 13

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 13 autoritest

Toomas Alatalu, Riigikogu liige

Sündinud 1942 Rakveres. Haridus: ajalugu, 1965, Tartu Riiklik Ülikool; filosoofiakandidaat 1977, Leningradi Riiklik Ülikool. Töö: Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud 1970–75; Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent 1975–88 ja 1990–93; Nicaragua Managua ülikooli filosoofiaprofessor 1988–90; VII, VIII (1992–99) ja X Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti NATO Ühing; Eesti Euroinfoühing.

Gert Antsu, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

Sündinud 1974 Pärnus. Haridus: politoloogia bakalaureus 1996, Tartu Ülikool; Århusi Ülikool, Taani, 1994; Euroopa Kolledž, Natolin, Poola, 1996–97; politoloogiamagister 2000, Tartu Ülikool. Töö: Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, nõunik, talitusejuhataja, juhataja, 1997–2004; Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Estonian Business School’i lektor 1999–2003; Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor 2004–.

Küllo Arjakas, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Pärnus. Haridus: ajalugu, 1983, Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Viljandi 2. keskkooli ajalooõpetaja 1983–85; ENSV Arhiivide Peavalitsuse vanemmetoodik 1986–87; Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär 1987–90; EV Ülemnõukogu saadik 1990–92; Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Keskerakonna peasekretär 1991–2003; IX ja X Riigikogu liige 1999–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Eesti Muinsuskaitse Selts; Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit; Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts; MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum.

Jette Arula-Jahe, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Raplas. Haridus: eesti kultuurilugu, ajalugu, 2005, Eesti Humanitaarinstituut. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2002–06.

Martin Hallik, Tartu Ülikooli raamatukogu direktor

Sündinud 1975 Pärnus. Haridus: ajaloo bakalaureus 1997 (cum laude), MA (ajalugu) 1999 (cum laude), PhD (ajalugu) 2001, Tartu Ülikool. Töö: Tartu linnapea abi 1997–98; Tartu Ülikooli ajaloo osakonna assistent 1999–2000, lektor 2000–02, filosoofiateaduskonna prodekaan 2000–04; Tartu Ülikooli raamatukogu direktor 2005–. Ühendused: Akadeemiline Ajalooselts; Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus; korp! Rotalia.

Krista Jaakson, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: majanduse bakalaureus 1998, Tartu Ülikool; MSc (ärijuhtimine) 1999, Stockholmi Ülikool; doktoriõpe 2003–, Tartu Ülikooli majandusteaduskond. Töö: Eesti Panga majanduskoolitusjuht ja arenduskoordinaator 1999–2005; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS külalisuurija 2005–06. Ühendused: ISSWOV (International Society for the Study of Work and Organizational Values); Eesti Suhtlemistreenerite Ühing.

Ülo Jaaksoo, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Cybernetica AS-i juhatuse esimees

Sündinud 1939 Mõisakülas. Haridus: automaatika ja telemehaanika, 1962, Tallinna Polütehniline Instituut; tehnikakandidaat 1969; tehnikadoktor 1982, Läti Teaduste Akadeemia Elektroonika- ja Arvutustehnikainstituut; professor 1985; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1986 ja asepresident 1990–94. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut 1961–97, teadusdirektor 1984–89, direktor 1989–97; Cybernetica AS-i juhatuse esimees 1997–. Ühendused: USA Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut; Eesti Informaatikanõukogu; Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu.

Epp Kallaste, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1976 Koerus. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 1999, Tartu Ülikool; Danish International Study Program, 1997, Kopenhaagen; majandusteaduse magister 2004, Tartu Ülikool; doktoriõpe 2004–, Tartu Ülikooli majandusteaduskond. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2001–; Euroopa Töötingimuste Seirekeskuse Eesti korrespondent 2004–05.

Juhan Kivirähk, vabakutseline sotsioloog

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: majandusküberneetika, 1980, Tartu Riiklik Ülikool; Eesti Teaduste Akadeemia sotsioloogia sihtaspirantuur 1984–87. Töö: Teleraadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse insener-sotsioloog 1980–88; Mainori avaliku arvamuse uuringute keskuse osakonnajuhataja 1988–91; EV Ülemnõukogu esimehe kantselei konsultant 1991–92; AS-i Emor asedirektor 1992–95; Siseministeerium, ministri nõunik 1995; Sõnumilehe arvamustoimetaja 1995–96; Riigikantselei, peaministri nõunik, valitsuse pressibüroo direktor 1996–98; ES Turu-uuringute AS-i uuringudirektor 1998–2002; OÜ Uuringukeskuse Faktum juhatuse esimees, sotsioloog 2002–05; vabakutseline sotsioloog 2005–. Ühendused: WAPOR (World Assotiation of Public Opinion Research), Eesti Sotsioloogide Liidu asepresident.

Kalev Kukk, Riigikogu liige

Sündinud 1951 Tallinnas. Haridus: majandusgeograafia, 1974, Tartu Riiklik Ülikool; majanduskandidaat 1980, Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut; patentoloogia, 1982, Üleliiduline Patendinduse Keskinstituut. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut, noorem-, vanem- ja juhtivteadur, 1975–90; Eesti Vabariigi valitsusnõunik 1990–92; Eesti Panga peaspetsialist 1992; teede- ja sideminister 1995–96; VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992–2003; Riigikogu aseesimehe nõunik 2004–05; peaministri nõunik 2005–06; X Riigikogu 2006–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Geograafia Selts; Eesti Majandusteaduse Selts; Eesti Reservohvitseride Kogu.

Kalle Laanet, siseminister

Sündinud 1965 Saaremaal. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2001, Concordia Rahvusvaheline Ülikool. Töö: Saare Politseiprefektuur, vaneminspektor, abiprefekt, 1991–93, politseiprefekt 1995–2002; Riigi Politseiamet, komissar, vaneminspektor, 1993–95; Tallinna Politseiprefektuur, politseiprefekt 2002–03; Lääne Politseiprefektuur, politseiprefekt 2004–05; siseminister 2005–. Ühendused: Eesti Keskerakond.

Daimar Liiv, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 1998, Tartu Ülikool; LLM 2000, Harvardi Ülikool; avaliku halduse doktoriõpe 2000–, Tartu Ülikool; Rahvusvahelise Mittetulundusliku Seadusandluse Keskuse vanemteadur (ICNL) 2000. Töö: VII ja VIII Riigikogu liige 1992–1999, õiguskomisjoni aseesimees 1992–94, esimees 1994–99; EKAK-i projekti koordinaator 2000–01; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS avaliku halduse programmi direktor 2000–02; SA Eesti Õiguskeskus juhataja 2002–04; Daiko OÜ juhataja 1990–. Ühendused: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit; 3. ja 5. Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu.

Rain Liivoja, Tartu Ülikooli Õigusinstituudi rahvusvahelise õiguse erakorraline lektor ja Helsingi Ülikooli teadur

Sündinud 1980 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2003, Tartu Ülikool; rahvusvahelise õiguse magister 2004, Helsingi Ülikool; rahvusvahelise õiguse doktoriõpe 2004–, Helsingi Ülikool. Töö: Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi konsultant 2002–03; AS NeoQi õigusnõunik 2004–05; Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õppejõud 2005–; Helsingi Ülikooli Erik Castréni nim rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste instituudi teadur 2006–. Ühendused: Martensi Seltsi juhatus; Eesti Punane Rist; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.

Andres Lipstok, Eesti Panga president

Sündinud 1957 Haapsalus. Haridus: ökonomist, 1980, Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Haapsalu Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee rahandusosakonna juhataja asetäitja 1980–83, osakonnajuhataja 1983–86, plaanikomisjoni esimees 1986–89; rahandusministri asetäitja 1989; Lääne maavanem 1989–94; rahandusminister 1994–95; majandusminister 1995–96; Eesti Kongressi liige 1990–92; Lääne maavolikogu 1989–93; Haapsalu Linnavolikogu 1995–, esimees 1997–2002; VIII, IX ja X Riigikogu liige 1995–2005; Eesti Panga president 2005–. Ühendused: Lions Club.

Piret Lotman, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse vanemteadur

Sündinud 1950 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1977, Tartu Riiklik Ülikool; MA (raamatukogundus) 1997. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu 1984–, teadus- ja arenduskeskuse vanemteadur 2004–.

Mikk Lõhmus, Riigikogu esimehe nõunik

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 1999, Tallinna Tehnikaülikool; haldusjuhtimise magister 2001, doktoriõpe 2001–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Nõmme Linnaosa Valitsuse peaspetsialist 1997–2005; Riigikogu aseesimehe nõunik 2005–06; Riigikogu esimehe nõunik 2006–; Tallinna Tehnikaülikooli regionaalpoliitika õppetooli lektor 2004–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Nõmme Heakorra Selts.

Uno Mereste, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, VII–IX Riigikogu liige

Sündinud 1928 Tallinnas. Haridus: rahandus, 1950, Tallinna Polütehniline Instituut; füüsiline geograafia, 1951–54, Tartu Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1972; professor 1973; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1994. Töö: Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna õppejõud 1954–64; Tallinna Tehnikaülikooli statistika ja raamatupidamise, 1964–75, ning statistika kateedri juhataja 1975–92; teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia instituudi professor 1992–97, emeriitprofessor 1997–; Riikliku Plaanikomitee, hiljem majandusministeeriumi nõunik 1989–92; Eesti Panga Nõukogu esimees 1992–98; VII–IX Riigikogu liige 1992–2003. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Teadus- ja Tehnikaühingute Nõukogu Ökonoomika Komitee esimees 1967–82; Eesti Majandusteaduse Seltsi esimees 1982–87.

Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskonna dekaan, professor

Sündinud 1947 Lihulas. Haridus: majandusgeograafia, 1970 (cum laude), Tartu Riiklik Ülikool; majanduskandidaat 1975, Tartu Riiklik Ülikool; täiendusõpe: Johann Wolfgang Goethe Ülikool, Frankfurt Maini ääres, 1993; Speyeri Haldusjuhtimise Kool ja Osnabrücki Ülikooli Kommunaalõiguse Instituut 2003. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna teenindusökonoomika kateedri juhataja 1978–86; Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut, sotsiaalse infrastruktuuri ja regionaalökonoomika sektori juhataja, teadusdirektor, 1986–92; Tallinna Linnavolikogu esimees 1992–93; Eesti Haldusjuhtimise Instituudi rektor 1993–97; Tallinna Tehnikaülikooli regionaalpoliitika professor, regionaalpoliitika õppetooli juhataja 1998–, humanitaarteaduskonna dekaan 2004–. Ühendused: Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi Euroopa kohaliku omavalitsuse harta sõltumatute ekspertide grupp; Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse komisjon; Eesti Teadlaste Liidu volikogu; Eesti Geograafia Seltsi revisjonikomisjoni esimees; Eesti Omavalitsusliitude Vanematekogu peavanem; Eesti Majandusteaduse Seltsi nõukogu; DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Eesti Stipendiaatide Seltsi esimees.

Toivo Mängel, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1958 Vändras. Haridus: matemaatika, 1982, Moskva Riiklik Ülikool; täiendusõpe Rahvusvahelise Valuutafondi makromajanduse ja eelarveökonoomika kursustel Riias ja Viinis 1992–96. Töö: ECPRD makromajanduse töörühm, Plaanikomitee ja rahandusministeerium 1983–96; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1997–. Ühendused: Eesti Demograafia Assotsiatsioon.

Urmas Paet, välisminister

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: politoloogia, 1996, Tartu Ülikool; täiendusõpe: Lundi Tehnikaülikool 1994, Oslo Ülikool 1996. Töö: Eesti Raadio toimetaja 1991–94; ajalehe Postimees uudistetoimetuse reporter, vanemtoimetaja ja poliitikaajakirjanik 1994–99; Nõmme linnaosa vanem 1999–2003; kultuuriminister 2003–04; välisminister 2005–. Ühendused: Eesti Reformierakond.

Velli Parts, Mainori Kõrgkooli psühholoogialektor

Sündinud 1972 Kilingi-Nõmmes. Haridus: BSc (psühholoogia) 1995, Tartu Ülikool; MSc (psühholoogia) 2002, Tallinna Pedagoogikaülikool; psühholoogia doktoriõpe 2003–, Tallinna Ülikool. Töö: Kaitsejõudude Peastaabi staabiohvitser 1999–2001; Tallinna Mustamäe gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja 2002–03; Tööturuameti koolituse peaspetsialist 2003–04; AS Erahariduskeskus, Mainori Kõrgkooli psühholoogia lektor 2003–.

Janno Reiljan, Riigikogu liige, Tartu Ülikooli välismajanduse erakorraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude), Tartu Riiklik Ülikool; majanduskandidaat 1980, Moskva Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1991, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja erakorraline professor 1999–; IX ja X Riigikogu liige 1999–. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Eleka Rugam-Rebane, Vabariigi Valitsuse infonõunik

Sündinud 1970 Pärnus. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, 1988–90, Tallinna Pedagoogiline Instituut; bakalaureus 1992, infoteaduste magister 1995, Swedish School of Librarianship and Information Studies, Borås; doktoriõpe 2004–, Tallinna Ülikooli infoteaduste osakond. Töö: Eesti Raadio Pärnu stuudio uudistetoimetaja 1995; kunstikeskuse Chaplin raamatukoguhoidja 1995; Tartu Ülikooli Pärnu kolledži projektijuht 2000–01; Riigikantselei valitsuse kommunikatsioonibüroo infonõunik 1995–.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989, Tartu Riiklik Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Tõnis Saarts, Tallinna Ülikooli politoloogia õppejõud

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: sotsioloogia bakalaureus 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool; MA (politoloogia) 2005, Tallinna Ülikool. Töö: AS Emori sotsioloog 2001–2004; Tallinna Ülikooli üldpolitoloogia lektor 2005–. Ühendused: Eesti Väitlusselts.

Jako Salla, Tallinna Ülikooli magistrant

Sündinud 1982 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 2005, Tallinna Ülikool; Firenze Ülikool 2005. Töö: MTÜ Caritas Eesti projektijuht 2003–04; justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik 2005–.

Siiri Sillajõe, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna asejuhataja, nõunik

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: infoteaduste bakalaureus 1995, magistriõpe 1997–, Tallinna Pedagoogikaülikool; täiendusõpe: Saksa Bundestag´i IFLA ja ECPRD töörühmades 1999/2000, praktika Euroopa Parlamendi juures 2001. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakond 1996–, asejuhataja, nõunik 2000–.

Tiia E. Tammeleht, Eesti Ametiühingute Keskliidu õigussekretär

Sündinud 1964 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2002, õigusteaduse magister 2003, doktoriõpe 2003–, Eraakadeemia Nord. Töö: Tallinna Linnakohtu konsultant 2002–04; Eesti Ametiühingute Keskliidu õigussekretär 2004–. Ühendused: Eesti ILO nõukogu; Euroopa Komisjoni majandus- ja sotsiaalkomitee asendusliige; ajakirja Eesti Töötervishoid kolleegium.

Andres Tarand, Euroopa Parlamendi liige

Sündinud 1940 Tallinnas. Haridus: klimatoloogia, 1963, Tartu Riiklik Ülikool; geograafiakandidaat 1973. Töö: Tallinna Botaanikaaia teadur 1968–76, sektorijuhataja 1976–79 ja 1981–88, teadusdirektor 1979–81, direktor 1988–90; EV Ülemnõukogu saadik 1990–92; Eesti Kongressi (1990–92) ja selle alaliste tööorganite Eesti Komitee (1990) ja Põhiseaduse Assamblee (1991–92) liige; Riigikogu liige 1992 ja 1995–2004; Euroopa Parlamendi liige 2004–, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond (esimees 1996–2002); Eesti Geograafia Selts; Säästva Eesti Instituudi ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse nõukogu; Tartu Ülikooli kuratoorium; Eestimaa Looduse Fondi nõukogu; Globe International Euroopa regiooni asepresident.

Marti Taru, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: sotsioloogiamagister 1997, Tartu Ülikool; doktoriõpe 2004–, Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakond. Töö: Tartu Ülikool 1998–2001; Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur 2002–.

Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1934 Tartus. Haridus: matemaatika, 1957, Tartu Riiklik Ülikool; aspirantuur 1959–62, füüsika-matemaatika kandidaat 1963, Tartu Riiklik Ülikool; Helsingi ülikooli audoktor 1995 (poliitikateadused). Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud 1957–59; Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1962–64; Tartu Ülikooli õppejõud 1964–: dotsent 1969–91, professor 1992–99, emeriitprofessor 1999–; 1979–86 ja 1989–92 matemaatilise statistika kateedri, 1992–94 matemaatilise statistika instituudi juhataja. Ühendused: Rahvusvahelise Statistika Instituut (ISI); Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon (ISA); Eesti Statistikaseltsi juhatus; Eesti Matemaatikaselts; Eesti Teadlaste Liit; Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Looduseuurijate Selts.

Mihkel Veiderma, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, energeetikanõukogu esimees

Sündinud 1929 Tallinnas. Haridus: insener-keemik-tehnoloog, 1953 (cum laude), Tallinna Polütehniline Instituut; tehnikakandidaat 1965, tehnikadoktor 1972, Samoilovi-nim Moskva Väetiste ja Insektofungitsiidide Teadusliku Uurimise Instituut; professor 1973; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1975. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 1960–: anorgaanilise keemia kateedri (õppetooli) juhataja 1972–97 (vaheaegadega),  emeriitprofessor 1997–. Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 1987–99, peasekretär 1999–2004, juhatuse liige 2004–, energeetikanõukogu esimees; Vabariigi Presidendi Kantselei direktor 1992–94. Ühendused: Soome Tehnikateaduste Akadeemia välisliige 1999; Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige; Eesti Keemia Seltsi auliige.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Charles Woolfson, Glasgow’ Ülikooli õigusteaduskonna ja Läti Ülikooli professor

Sündinud 1946 Glasgow’s. Haridus: sotsioloogia ja politoloogia bakalaureus 1971 (cum laude), PhD 1982. Töö: Glasgow’ Ülikooli õigusteaduskonna tööalaste uuringute professor, Euroopa Töötervishoiu, Tööohutuse ja Töökeskkonna (ECOHSE) direktor; Läti Ülikooli euroteaduskonna Marie Curie õppetooli professor 2004–.

René Värk, Tartu Ülikooli Õigusinstituudi rahvusvahelise õiguse lektor

Sündinud 1977 Harjumaal. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2000 (magna cum laude), Õigusinstituut; rahvusvahelise õiguse magister 2001, Stockholmi Ülikool; rahvusvahelise õiguse doktoriõpe, Tartu Ülikool 2002–. Töö: Keskkonnaministeeriumi jurist 1999–2000; Õigusinstituudi rahvusvahelise avaliku õiguse lektor 2001–02; Tartu Ülikooli Õigusinstituudi rahvusvahelise õiguse lektor ja õppedirektor 2002–. Ühendused: Martensi Selts; Rahvusvahelise Õiguse Ameerika Ühing; Rahvusvahelise Õiguse Euroopa Ühing.

Kunstnikust

Jaak Soans, skulptor

Sündinud 1943 Tartus. Haridus: Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1966. Töö: Eesti Kunstiakadeemia tööstuskunsti õppejõud 1968–69, disaini kateedri vanemõpetaja 1969–81, skulptuurikateedri vanemõpetaja, dotsent 1981–86, professor, skulptuurikateedri juhataja 1986–91, professor, skulptuuriosakonna juhataja 1991–2005; õppejõud 2005–. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit 1970–, Kemijärvi Kultuurifondi juhatus 2003–. Aastast 1967 esinenud ligi 200 näitusel Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Argentinas, USA-s, Kanadas, Saksamaal, Poolas jm. Võitnud 14 preemiat monumendikonkurssidel ja mitmeid kunstiauhindu (Kristjan Raua preemia 1974 ja 1986; Baltimaade noorte näituse peapreemia 1974; skulptuuri kevadtriennaali peapreemia Riias 1980 ja 1988; NSV Liidu riiklik preemia A. H. Tammsaare monumendi eest 1980; I Argentina rahvusvahelise skulptuuribiennaali preemia Nuovo Banco del Chaco 1998). Sai 2006. aastal elutöö eest riikliku kultuuripreemia.

Tagasiside