Nr 25

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 25 autoritest

Margus Dsiss, MAD Innovators OÜ juhatuse liige

Sündinud 1972 Rakveres. Haridus: majandusküberneetik 1994, sotsiaalteaduste magister 2006, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool, Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi loojaid 1994–95; Hansapanga IT-juht ja analüütik 1995–98; turundusfirmad Havera ja Lion Advertising 1998–2001; Peugeot Eesti ja Läti IT- ja arendusjuht 2001–08; E-Tools autoäri tarkvaraarendaja 2005–12; projekti „Kodanikeühiskonna portree” (KYPO) IT-lahenduse autor, algatusrühma liige 2010–12.

Kairi Felt, Eesti Rahvusraamatukogu kogude arenduse osakonna juhataja, e-kogude peaspetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu 1994 –.

Mari-Liis Jakobson, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi üldpolitoloogia lektor

Sündinud 1985 Tallinnas. Haridus: ajakirjanduse ja suhtekorralduse bakalaureus (kõrvaleriala võrdlev poliitika), 2007 Tartu Ülikool; politoloogia magister 2009, riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2009–, Tallinna Ülikool. Töö:  Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor 2009–, projekti Trans-Net konsortsiumi liige.

Mari Järvelaid, Terviseameti töötervishoiu büroo juhataja kohusetäitja

Sündinud 1956 Tartus. Haridus: õpetaja-treener, 1981 Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond; spordimeditsiin, 1990 Tartu Ülikooli arstiteaduskond; meditsiinidoktor, 2004 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Linna Polikliiniku arst 1990–98; Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist 2001–04; Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia juhtivinspektor 2004–11 ja töötervishoiu büroo juhataja kohusetäitja 2011–.

Risto Kaarna, Poliitikauuringute Keskuse Praxis majanduspoliitika analüütik

Sündinud 1985 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2007, majandusteaduse magister 2010, majandusteaduse doktoriõpe 2010–, Tartu Ülikool. Töö: Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik 2009–10, majanduspoliitika analüütik 2010–.

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi direktor

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: õigusteadus ning avalik haldus ja politoloogia 1999, sotsioloogiamagister 2002 (cum laude), Tartu Ülikool; filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused), 2006 Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikool: projektijuht 2001–05, õiguspoliitika lektor 2002–07, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006–08, riigiteaduste instituudi direktor 2008–. Ühendused: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees 1997–98; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees 1998–99 ja 2000, avaliku poliitika tegevjuht 1999–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–; Nõmme Tee Seltsi juhatus.

Sulev Kannike, Välisministeeriumi asekantsler

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1979 Tartu Ülikool; Fulbrighti stipendiaat Connecticuti ülikoolis 1995. Töö: Jõgeva ja Rapla rajooni prokuratuuri abiprokurör 1979–82; Tartu Ülikooli Teadusliku Raamatukogu vanemteadur 1982–87; Eesti Põllumajanduse Akadeemia filosoofia kateedri õppejõud 1987–92; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna õppejõud, prodekaan 1992–95; Välisministeerium: juriidilise osakonna peadirektor 1995–96, poliitika planeerimise osakonna peadirektor 1997–98, poliitikaosakonna peadirektor 1998–99, nõunik globaaljulgeoleku küsimustes 2005–07, poliitikaküsimuste asekantsler 2011–; Eesti Vabariigi suursaadik NATO juures 1999–2003; Kaitseministeeriumi poliitika asekantsler 2003–05; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Euroopa Nõukogu juures 2007–11. Osalenud OSCE missioonis Bosnias ja Hertsegoviinas 1996–97.

Aare Kasemets, Sisekaitseakadeemia uurimisrühma juht

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, 1982–87 Eesti Põllumajanduse Akadeemia; ajakirjandus, sotsioloogia, 1988–93 Tartu Ülikool; ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, sotsioloogia doktoriõpe 2001–2007, Tartu Ülikool; 2004–05 Oxfordi Ülikool. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993–95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995–2003; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999–2001; Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse korrespondent 1996–2003; Keskkonnaministeeriumi nõunik ja strateegiabüroo juhataja 2004–08; Tartu Ülikooli Euroopa kolledži programmijuht 2008–10; projekti „Kodanikeühiskonna Portree” (KYPO) juht 2009–12; Sisekaitseakadeemia parema õigusloome ja sisejulgeoleku uurimisrühma juht 2010–. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Rooma Klubi; Eesti Ökoturismi Ühendus; Liikumine Kodukant; ÜS Liivika.

Arne Koitmäe, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna nõunik

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1999 Tartu Ülikool. Töö: Riigikogu Kantselei valimiste osakonna nõunik 1999–.

Mari Kooskora, Estonian Business School’i Eetikakeskuse juhataja

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: majandusinsener, 1993 Tallinna Tehnikaülikool; MBA rahvusvahelises ärijuhtimises, 2001 Estonian Business School; PhD (majandus ja juhtimine) 2008, Jyväskylä ülikool. Töö: Estonian Business School 1999–: ärieetika projektijuht, lektor ja ajakirja peatoimetaja; Eetikakeskuse juhataja 2001–, dotsent 2008–; Jyväskylä ülikooli teadur 2005–08. Ühendused: EBEN (European Business Ethics Network); IESE Business School Alumni Association; EABIS Network on Business and Society (CSR); Finnish CSR Research Network; Nordplus Network; ‘Ethical Leadershi’ Academici; Open World Initiative (OWI); Eesti Eetikakoolitajate Assotsiatsioon; MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatus.

Andrus Kuusmann, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni konsultant

Sündinud 1966 Paides. Haridus: filosoofia, 1991 Moskva Ülikool. Töö: BNS 1989–92; Rahva Hääl 1989–94; Hill & Knowltoni avalike suhete konsultant 1996–2000; Eesti Panga infoosakonna juhataja 1997–2000; Eesti Raudtee avalike suhete juht 2000–01; Eesti Transiidi Assotsiatsiooni tegevjuht 2001–07; Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni juhatuse esimees 2007–10, konsultant 2010–.

Triin Lauri, Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktorant

Sündinud 1973 Kärdlas. Haridus: BBA, 2001 Estonian Business School; politoloogiamagister, 2008 Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi doktoriõpe 2010–. Töö: Estonian Business School’i õppeosakonna juhataja 1999–2008; Telema AS-i administratiivdirektor 2008–09. Ühendused: European Consortium for Political Research; European Educational Research Association; European School on New Institutional Economics.

Ülle Lepp, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse doktorant

Sündinud 1957 Haapsalus. Haridus: majandusküberneetik, 1980 Tartu Ülikool; sotsioloogia magistriõpe 1997–2000, Tallinna Pedagoogikaülikool; avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika doktoriõpe 2005–11, Tartu Ülikool; avaliku halduse doktoriõpe 2012–, Tallinna Tehnikaülikool. Avatud Ühiskonna Instituudi (Open Society Institute) kohaliku omavalitsuse algatuse programmi stipendiaat 2003–04. Töö: Sotsiaal- ja Turu-uuringute firma Saar Poll sotsioloog 1991–95; Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik 1995–98; Rahvusraamatukogu 1998–2009; Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna projektijuht 1999–2001; Poliitikauuringute Keskuse Praxis projektijuht 2002–03; projekti „Kodanikeühiskonna Portree” (KYPO) algatusrühma liige ja ekspert 2009–12. Ühendused: Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond; International Society for Third Sector Research (ISTR).

Maarja Lillsaar, Riigikohtu õigusteabe osakonna eraõiguse analüütik

Sündinud 1983 Viljandis. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2005, õigusteaduse magister 2007, Tartu Ülikool. Töö: Riigikohtu õigusteabe osakonna peaspetsialist 2005–10 ja eraõiguse analüütik 2010–. Ühendused: Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts.

Rünno Lumiste, Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi dotsent

Sündinud 1967 Pärnus. Haridus: mehaanikainsener 1991, majandusmagister 1997, tehnikadoktor 2008, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Majandusministeerium, tööstuspoliitika osakonna juhataja 1995–99; Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu asedirektor 1999–2000; Tallinna Tehnikaülikooli teadur, erakorraline dotsent, dotsent 2002–.

Madis Masing, Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuse esimees

Sündinud 1980 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 1999–2003 Tallinna Ülikool; psühholoogia, 2010– Tartu Ülikool. Töö: SA Archimedes, Euroopa Noored Eesti büroo, 2008–11; Koolitus- ja Ressursikeskuse Atlas koolitaja 2010–. Ühendused: Eesti Ökokogukondade Ühendus.

Marko Mihkelson, Riigikogu liige

Sündinud 1969 Valgas. Haridus: ajalugu, 1993 Tartu Ülikool; ajaloomagister 1999. Töö: ajalehe Postimees toimetaja 1993–94, Moskva korrespondent 1994–97, peatoimetaja 1997–2000; Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor 2000–03; X, XI ja XII Riigikogu liige 2003–, väliskomisjoni esimees 2011–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Jevgeni Ossinovski, Riigikogu liige

Sündinud 1986 Kohtla-Järvel. Haridus: filosoofiabakalaureus, 2007 Tartu Ülikool; MA (kontinentaalne filosoofia), 2009 Warwicki Ülikool; MSc (võrdlev politoloogia), 2010 Londoni Majandus- ja Poliitteaduste Kool. Töö: XII Riigikogu 2011–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Alo Raun, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant

Sündinud 1981 Tallinnas. Haridus: riigiteadused ja ajalugu, 2007 Tartu Ülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2011–, Tallinna Ülikool. Töö: OÜ Postimees Online’i reporter-toimetaja 2005–07, AS-i Postimees ja OÜ Postimees Online’i vanemtoimetaja 2007–.

Mari Rell, Poliitikauuringute Keskuse Praxis majanduspoliitika analüütik-projektijuht

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: matemaatika ja statistika magister 1994, strateegilise juhtimise magistriprogramm 2005–08, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Panga majandusanalüütik 1995–2006; Fontes PMP OÜ konsultant 2006–10; Ernst & Young Baltic AS-i vanemkonsultant 2005–11; Poliitikauuringute Keskuse Praxis majanduspoliitika analüütik-projektijuht 2011–.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Rein Ruutsoo, Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: ajaloolane (filosoofia ajalugu), 1971 Tartu Ülikool; filosoofiakandidaat, 1978 Läti Ülikool; PhD (sotsiaalteadused), 2002 Lapi Ülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirant ja nooremteadur 1971–83; Eesti Rahvusraamatukogu 1983–88; Eesti Kongressi ja Eesti Komitee liige 1990; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; Eesti Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi, 1988–94, ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1995–98; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna korraline professor 1998–2003; Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor ja Helsingi Ülikooli sotsioloogia abiprofessor 2003–. Ühendused: Eestimaa Rahvarinde volikogu 1988–91; Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei asutajaid 1990.

Mart Saarma, akadeemik, Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituut ja Eesti Teaduste Akadeemia

Sündinud 1949 Tartus. Haridus: molekulaarbioloog-biokeemik 1972, bioloogiakandidaat 1975, Tartu Ülikool; bioloogiadoktor, 1986 Venemaa Teaduste Akadeemia Molekulaarbioloogia Instituut; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1990. Töö: Tartu Ülikooli molekulaarbioloogia laboratooriumi insener ja nooremteadur 1971–77; Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudi molekulaargeneetika laboratooriumi vanemteadur ja juhataja 1977–80; Eesti Teaduste Akadeemia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi molekulaargeneetika sektori juhataja 1980–90; Tartu Ülikooli molekulaarbioloogia professor 1986–96; Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia keskuse professor 1997–2002; Helsingi Ülikooli Biotehnoloogia Instituudi direktor ja professor 1990–2008; Soome Biokeskuse direktor 2008–09; Soome Akadeemia professor, Molekulaarse ja Integreeritud Neuroteaduste Tippkeskuse direktor 2009–.

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi võrdleva poliitika teadur

Sündinud 1982 Jõgeval. Haridus: politoloogiabakalaureus 2006, politoloogiadoktor 2011, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–06; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna projektijuht 2006–08, riigiteaduste instituudi assistent 2008–11, võrdleva poliitika teadur 2011–.

Paul Tammert, majandusteaduste magister

Sündinud 1956 Tallinnas. Haridus: keemiainsener 1986, majandusteaduste magister 1993, Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant 2010–. Töö: Riigikogu rahanduskomisjoni konsultant 1992–94; Tallinna Linnavolikogu majandusnõunik 1994–97; Keila Linnavalitsuses finantsjuhi ülesannetes 1998–2001; Sisekaitseakadeemia finantskolledži lektor 2004–; õpetanud fiskaalõigust Tallinna Tehnikaülikoolis jt Tallinna kõrgkoolides 1994–. Ühendused: Eesti Ühistegelise Liidu juhataja 2008–.

Ott Toomet, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemteadur

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: füüsikabakalaureus 1993, Msc (füüsika) 1997, MA (majandus) 2001, Tartu Ülikool; PhD (majandus) 2005 ja järeldoktorantuur 2008–10, Aarhusi Ülikool. Täiendanud end 2006 University of Michigan’is ja 2011–12 Nürnbergis IAB-s. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur 2005–10 ja vanemteadur 2011–.

Anu Toots, Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor

Sündinud 1959 Võrumaal. Haridus: ajalugu 1982, filosoofiakandidaat 1990, Leningradi Ülikool; täienduskoolitus: Oslo Ülikool, London School of Economics, New School for Social Research, Baltic School for Social Security. Töö: Tallinna Ülikooli õppejõud 1982–. Ühendused: IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement); ECPR (European Consortium for Political Research); NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

Karmo Tüür, Tartu Ülikooli politoloog

Sündinud 1967 Pärnus. Haridus: ajalugu 1990, politoloog 2001, Tartu Ülikool. Töö: Riiklik Kultuurimälestiste Projekteerimise Instituut 1985–91; Pärnu Sütevaka Selts 1988–92; Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut, Akadeemilise Balti ja Vene uuringute Keskuse projektijuht 1997–.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Kunstivalik – Eesti Kunstiakadeemia disainiosakonna üliõpilaste tööd

Disainiteaduskond on Eesti Kunstiakadeemia suurim teaduskond, mis hõlmab moedisaini, tootearendust, ehte- ja sepakunsti, graafilist disaini, keraamikat ning klaasi-, naha- ja tekstiilikunsti. Teaduskonna dekaani Lylian Meisteri sõnul sünnivad esemed, mida disainer kavandab, alati kellegi vajadusest lähtuvalt.

Nüüdis-Eestis mõistetakse disaini üha rohkem kui olulist ettevõtluse lisaväärtuse loojat ja teenuste arendajat. Suur osa erialaprojektidest tehakse koostöös Eesti ettevõtjatega. Jaanuaris 2012 kinnitas valitsus ettevõtluspoliitika osana „Disainivaldkonna riikliku tegevusplaani 2012–2013”. Eesti Kunstiakadeemia on selle tegevusplaani strateegiline partner.

Moedisaini osakonna kaubamärk HULA teeb eetilist eesti moodi, otsib põnevaid sotsiaalseid teemasid ja taaskasutab erinevaid materjale. Tootedisaini osakond on loonud uudsete disainilahendustega SmartPosti pakiautomaate. Keraamika ja klaasikunsti osakonna koostööprojekt Eesti toitlustusasutustega „Toit ja nõu” seadis eesmärgiks uute disainilahendustega lauanõude loomise. „Pokaalide projekti” käigus uuriti disainilahendustele lisaks ka kohalikke klaasitootmise võimalusi. Graafilise disaini osakond pakkus lahendusi Arhitektuurimuuseumi visuaalse stiili ühtlustamiseks. Tegeldud on ka sotsiaalselt oluliste projektidega: õppe- ja teraapiavahendite arendamisega (tekstiilidisaini osakond) ning rõivaste kavandamisega erivajadustega inimestele (moedisaini osakond).

Selleks et koostööd disainis, teaduses ja tehnoloogias veelgi laiendada, on Eesti Kunstiakadeemia koos Tallinna Tehnikaülikooliga välja töötanud uue rahvusvahelise magistriõppekava „Disain ja tootearendus (Design and Engineering)”, mis käivitus 2010/2011. õppeaastal.

Tagasiside