Nr 14

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 14 autoritest

Ain Aaviksoo, Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervisepoliitika programmi juht

Sündinud 1974 Võrus. Haridus: arst, 1998, Tartu Ülikool, üldarst 1999; rahvatervise magister 2005, Harvardi Ülikooli Rahvatervise Kool (USA).  Töö: Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist ja rahvatervise osakonna juhataja 2000–03; Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervishoiuanalüütik ja tervisepoliitika programmi juht 2005–06, juhatuse esimees ja tervisepoliitika programmi juht 2006–.

Küllo Arjakas, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Pärnus. Haridus: ajalugu, 1983, Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Johann Köleri nim Viljandi 4. keskkooli ajalooõpetaja 1983–85; ENSV Arhiivide Peavalitsuse vanemmetoodik 1986–87; Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär 1987–90; EV Ülemnõukogu saadik 1990–92; Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Keskerakonna peasekretär 1991–2003; IX ja X Riigikogu liige 1999–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Eesti Muinsuskaitse Selts; Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit; Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts; MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum.

Argo Ideon, Eesti Ekspressi ajakirjanik

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: majandusteaduskond, 1992, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: 1992–95 Päevalehe ajakirjanik; 1993–94 Arvutilehe .exe, peatoimetaja; 1995 Eesti Päevalehe, 1996–2003 Postimehe ja 2003– Eesti Ekspressi ajakirjanik.

Aivar Jarne, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1991. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991–93 ja arvamustoimetuse toimetaja 1993–99; Riigikohtu pressiesindaja 2000–01; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001–02 ja 2003–; Riigikogu esimehe nõunik 2002–03; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001–04. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Allar Jõks, õiguskantsler

Sündinud 1965 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1991, Tartu Ülikool; täiendanud end 1995 Ottensteinis Austria Kohtunike Ühingus, 1996 Schleswig-Holsteini Liidumaa kohtutes ja prokuratuuris, 1996 ja 1997 Saksamaal Sankelmarki Kohtunike Akadeemias, 2000 Saksa Rahvusvahelise Õigusalase Koostööfondi korraldatud konkurentsiõiguskoolitusel Berliinis ja Karlsruhes. Töö: Lääne Maakohtu kohtunik, kohtu esimees 1991–95; Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik 1995–2001; Õigusinstituudi haldusprotsessi lektor 1997–2001; Eesti Vabariigi õiguskantsler 2001–. Ühendused: Eesti Kohtunike Ühingu esimees 1995–2001; Rahvusvahelise Kohtunike Assotsiatsiooni kesknõukogu liige 1997–2000.

Triinu Kaljuorg, Tartu Ülikooli magistrant

Sündinud 1972 Tapal. Haridus: ärikorraldus, 1990–97, Tallinna Tehnikaülikool; aiandus, 2004, Räpina Aianduskool; sotsiaalteaduste bakalaureus 2006, magistriõpe 2006–, Tartu Ülikool. Töö: AS Epeks, sekretär 1993–98.

Taavi Kand, Tartu Ülikooli magistrant

Sündinud 1985 Pöides. Haridus: riigiteaduste bakalaureus 2006, magistriõpe 2006–, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna turuanalüüsi büroo peaspetsialist 2006–.

Aare Kasemets, Keskkonnaministeeriumi nõunik

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, 1987, Eesti Põllumajanduse Akadeemia; ajakirjandus, sotsioloogia, 1993, Tartu Ülikool; ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, sotsioloogia doktoriõpe 2001–, Tartu Ülikool; Oxfordi Ülikool 2004–05. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993–95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995–2003; Riigikogu Kantselei nõunik 2003; Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse (ECPRD) korrespondent 1996–2003; Keskkonnaministeeriumi nõunik 2004–. Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999–2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997–99 ja 2001–03; Eesti Rooma Klubi; Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu 2003–04.

Keit Kasemets, Riigikantselei strateegiadirektor

Sündinud 1976. Haridus: politoloogia bakalaureus 1998, MA 2000, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli politoloogia osakonna assistent 1998–99; Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna lektor, teadusassistent ja programmijuht 1999–2001; Estonian Business School`i ja Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži lepinguline õppejõud 2000–; Riigikantselei eurointegratsiooni büroo koolitustalituse juhataja 2001–02, Euroopa Liidu sekretariaadi sisekoostöö talituse juhataja 2002–03, sekretariaadi juhataja asetäitja 2003–04, juhataja 2004–06, strateegiadirektor 2006–. Ühendused: üliõpilaskorporatsioon Rotalia.

Maria Keris, Tallinna Ülikooli magistrant

Sündinud 1983 Narvas. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus 2006, sotsioloogiaõpingud Prantsusmaal Roueni ülikoolis (Erasmus) 2005 (3 kuud); magistriõpe 2006–, Tallinna Ülikool. Töö: Creditreform Eesti OÜ inkassospetsialist 2003–04; Res Publica noorteorganisatsiooni projektijuht 2004; Justiitsministeeriumi välissuhete nõunik 2005–.

Marika Kirch, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1951 Pärnus. Haridus: sotsiaalpsühholoogia, 1975, Tartu Riiklik Ülikool; sotsioloogiakandidaat 1984, Moskva Sotsioloogiainstituut. Täienduskoolitus: Forschungsinstitut für Sicherheit (Stiftung für Politik und Wisssenschaft), Ebenhausen – München 1994; Michigani Ülikool (Centre for Russian and East European Studies) 1996; Gustav Stresemann Institute, Bonn 1999; Euroopa Parlament, DG 4, 2002. Töö: Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi sotsioloogia osakonna teadur 1975–88; Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1988–94; Haridusministeeriumi teaduse ja ülikoolide osakonna peaekspert 1995–97; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1997–. Ühendused: Eesti Demograafia Assotsiatsioon.

Peeter Kreitzberg, Riigikogu liige

Sündinud 1948 Pärnus. Haridus: matemaatika, 1972, Tartu Riiklik Ülikool; pedagoogikakandidaat 1978, Leningradi Täiskasvanute Üldhariduse Instituut; filosoofiadoktor 1993, Lundi Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli õpetaja, vanemõpetaja, dotsent, professor 1977–96; kultuuri- ja haridusminister 1995; Tallinna abilinnapea 1996–99; Tallinna Ülikooli professor 1997–. IX ja X Riigikogu 1999–, aseesimees 2001–05. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; ESS Kalev esimees; Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratoorium.

Arvo Kuddo, Maailmapanga vanemökonomist tööturupoliitika alal

Sündinud 1954 Tartus. Haridus: majandusteadus, 1978 (summa cum laude), Moskva Riiklik Ülikool; majanduskandidaat 1981, Moskva Riiklik Ülikool; täiendanud end 1989 Stockholmis Rootsi Instituudis. Töö: Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut 1981–90: noorem- ja vanemteadur, aastast 1987 sotsiaalpoliitika ja demograafia sektori juhataja; sotsiaalminister 1990–91; tööminister 1991–92; Eesti Panga peaspetsialist 1993; Helsingis ÜRO Majandusuuringute Instituudi teadur 1994–95; Maailmapanga ökonomist 1995–. Osalenud Maailmapanga projektide kaudu tööturu- ja sotsiaalpoliitika reformide ettevalmistamisel ja juurutamisel ligi 20 siirderiigis.

Kalle Laanet, siseminister

Sündinud 1965 Saaremaal. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2001, Concordia Rahvusvaheline Ülikool. Töö: Saare Politseiprefektuuri vaneminspektor, abiprefekt 1991–93, politseiprefekt 1995–2002; Riigi Politseiameti komissar, vaneminspektor 1993–95; Tallinna Politseiprefektuuri politseiprefekt 2002–03; Lääne Politseiprefektuuri politseiprefekt 2004–05; siseminister 2005–. Ühendused: Eesti Keskerakond.

Julia Laffranque, riigikohtunik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1997, Tartu Ülikool; LL.M. 1998, Münsteri Ülikool, Saksamaa; õigusteaduse doktor 2003, Tartu Ülikool; täiendanud end Euroopa Liidu õiguse alal Euroopa Komisjoni juriidilises osakonnas ja mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Töö: Justiitsministeerium 1996–2003: õigusloome metoodika osakonna peaspetsialist, Euroopa Liidu õiguse talituse juhataja, Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja, õigusloome asekantsler; riigikohtunik 2004–; Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent 2006–. Ühendused: Eesti Juristide Liit; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; korp! Filiae Patriae; Eesti Euroopa Uuringute Ühingu asutajaliige; Eesti Euroopa Õiguse Ühenduse president 2004–; Euroopa Kohtunike Konsultatiivkomitee aseesimees 2005–.

Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juhatuse esinaine

Sündinud 1950 Järvamaal. Haridus: sotsiaalpsühholoog, 1973, Tartu Riiklik Ülikool; organisatsiooni käitumise magister 2004, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Sotsiaalministeerium: ministri nõunik 1992–94, koolitusosakonna juhataja 1994–97, personali-ja koolitusosakonna juhataja 1997–99, teabeosakonna juhataja asetäitja 1999–2003; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse mentorlusprogramm, partner 2004–05; OSCE ekspert muutuste juhtimise, era-, riigi- ja kolmanda sektori koostöö ning inimõiguste alal (Gruusia, Aserbaidžaan, Armeenia, Kirgiisia, Makedoonia, Ukraina) 2000–; Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juhatuse esinaine. Ühendused: Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus; Naiskoolituse Keskus; Eesti Haridusfoorumi toimkond.

Marju Lauristin, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni erakorraline professor

Sündinud 1940 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog (ajakirjandus), 1966, Tartu Riiklik Ülikool; filoloogiakandidaat (ajakirjandus) 1976; Helsingi Ülikooli audoktor 2006. Töö: Eesti Raadio toimetaja 1962–66; Tartu Ülikool 1970–: sotsioloogialaboratooriumi juhataja 1970–72, seejärel ajakirjandusõppejõud: dotsent, žurnalistikakateedri juhataja 1987–89, sotsiaalpoliitika professor 1995–99, erakorraline professor 1999–2003, sotsiaalse kommunikatsiooni professor 2003–05, emeriitprofessor ja sotsiaalse kommunikatsiooni erakorraline professor 2005–; NSV Liidu rahvasaadik 1989–91; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige, juhataja asetäitja 1990–92; Eesti Kongressi liige 1990–92; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; VII Riigikogu 1992, 1994–95; sotsiaalminister 1992–94; IX Riigikogu 1999–2003. Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse konventsiooni ekspertide komitee 1998–2002 ja 2004–; ÜRO arengupoliitika ekspertide komitee 2000–06; ÜRO Ülikooli nõukogu 2004–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Eesti Sotsioloogide Liit; Balti Meediauurijate Assotsiatsioon; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon; Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon.

Hindrek Lootus, Tallinna Ülikooli Euroopa õpingute lektor

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: keemiatehnoloogia insener, 1992, Tallinna Tehnikaülikool; sotsiaalteaduste magister (politoloogia) 1997, Tampere Ülikool. Töö: Keskkonnaministeeriumis Euroopa Liidu Phare projekti koordinaator 1997–98 ja projekti ekspert 1998–2000, strateegia ja planeeringute osakonna spetsialist 2000–01; Riigikogu Mõõdukate fraktsiooni nõunik 2001; Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna projektijuht 2002, Euroopa õpingute lektor 2002–.

Uno Lõhmus, Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik

Sündinud 1952 Mõisakülas. Haridus: õigusteadus, 1976, Tartu Riiklik Ülikool; õigusteaduse kandidaat 1986, Leningradi ülikool. Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminaalõiguse vanemõpetaja, dotsent, külalisprofessor; advokatuuri liige 1977–98; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 1994–98; EV Riigikohtu esimees 1998–2004; Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik 2004–. Ühendused: Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; Eesti Kohtunike Ühing; Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsioon.

Urve Läänemets, haridus- ja teadusministri nõunik

Sündinud 1947 Saare maakonnas. Haridus: filoloog, inglise keele õpetaja, 1970, Tartu Riiklik Ülikool; filoloog, saksa keele õpetaja, 1979, Tartu Riiklik Ülikool; pedagoogikakandidaat 1989, Tartu Riiklik Ülikool. Täienduskoolitus: 1992, 1994, 2000 USA-s, 1994–95 London Institute of Education; 2003 Shanghais, 2005 Tamperes. Töö: Nõmme Gümnaasiumi inglise ja saksa keele õpetaja; Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi saksa keele metoodik 1980–85; Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1985–89; Eesti Hariduse Arenduskeskuse asedirektor 1989–93; Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent 1993–96; Londoni Ülikooli Slaavi- ja Ida-Euroopa Uuringute Instituudi lektor 1994–95; Tallinna Haridusamet, J. Tõnissoni Instituut 1996–2001; IAACS-i (International Association of Curriculum Studies) sekretär 2001–06; Riigikogu Keskfraktsiooni haridusnõunik 2003–05; haridusministri nõunik 2002–03 ja 2005–.

Uno Mereste, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, VII–IX Riigikogu liige

Sündinud 1928 Tallinnas. Haridus: rahandus, 1950, Tallinna Polütehniline Instituut; füüsiline geograafia, 1951–54, Tartu Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1972; professor 1973; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1994. Töö: Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna õppejõud 1954–64; Tallinna Tehnikaülikooli statistika ja raamatupidamise, 1964–75, ning statistika kateedri juhataja 1975–92; teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia instituudi professor 1992–97, emeriitprofessor 1997–; Riikliku Plaanikomitee, hiljem majandusministeeriumi nõunik 1989–92; Eesti Panga Nõukogu esimees 1992–98; VII–IX Riigikogu liige 1992–2003. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Teadus- ja Tehnikaühingute Nõukogu Ökonoomika Komitee esimees 1967–82; Eesti Majandusteaduse Seltsi esimees 1982–87.

Marko Mihkelson, Riigikogu liige

Sündinud 1969 Valgas. Haridus: ajalugu, 1993, Tartu Ülikool; ajaloomagister 1999. Töö: ajalehe Postimees toimetaja 1993–94, Moskva korrespondent 1994–97, peatoimetaja 1997–2000; Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor 2000–03; X Riigikogu 2003–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Eiki Nestor, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: mehaanikainsener autotranspordi erialal, 1976, Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–82; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–89; Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees, esimees 1989–92; VII Riigikogu liige 1992–94; regionaalminister 1994–95; VIII Riigikogu liige 1995–99; sotsiaalminister 1999–2002; IX Riigikogu liige 1999, 2003; X Riigikogu 2003–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Eesti Jalgpalliliidu juhatus; MTÜ FC Toompea juhatus; Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees.

Moonika Olju, Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna juhataja abi

Sündinud 1984 Raplamaal. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus 2006, magistriõpe 2006–, Tallinna Ülikool. Töö: Potsdami Ülikooli projekti “Muutused keskvalitsemise struktuuris Kesk- ja Ida Euroopas” assistent 2005; Eesti Teadusfondi projekti “Haldusreformide institutsionaalse korralduse juhtimine ja analüüs” assistent 2005–06; Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna juhataja abi 2006–.

Vello Pettai, Tartu Ülikooli politoloogia osakonna võrdleva poliitika professor

Sündinud 1968 USA-s New Jerseys. Haridus: politoloogia BA 1989, Middlebury College, USA; MA 1993, PhD 2004, Columbia University, USA. Töö: ajalehe The Estonian Independent asetoimetaja 1990; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna külalislektor 1995–96, lektor 1997–2002, teadur 2002–05, võrdleva poliitika professor 2005–; Eesti Vabariigi presidendi täievoliline esindaja vähemusrahvuste ümarlaua juures 1997–99. Ühendused: European Consortium for Political Research, juhtkomitee 2006–; American Political Science Association 1993–; Association for the Advancement of Baltic Studies 1992–; American Association for the Advancement of Slavic Studies 1993–97.

Ilje Piir, Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ajalooõpetaja

Sündinud 1965 Tartus. Haridus: ajaloolane, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 1988, Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Nõo kool 1987–2004, Tartu Forseliuse Gümnaasium 2004–. Ühendused: Üleriigiline ajaloo ainenõukogu; Eesti Ajalooõpetajate Seltsi aseesimees 2006–.

Risto Pullat, politseidirektor

Sündinud 1966 Poolas Lódzis. Haridus: õigusteadusõpingud 1985–91 Tartu ja 1991–93 Helsingi ülikoolis; Eesti Riigikaitse Akadeemia politseikolledž (uurimise õppesuunal) 1996; sotsioloogiamagister 2002, Tallinna Pedagoogikaülikool; sotsioloogia doktoriõpe 2004–, Tallinna Ülikool. Töö: õiguskaitseinstitutsioonides, kohalikus omavalitsuses ja erasektoris 1990. aastate algusest; Sisekaitseakadeemia politseikolledži politseiõpetuse instituudi juhataja 2004–.

Sander Põllumäe, Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik

Sündinud 1976 Loksal. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2001, Tartu Ülikool; haldusjuhtimise magister 2003, doktoriõpe 2004–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Tartu Linnavalituse vanemjurist 1997–99 ja 2001; Sisekaitseakadeemia üldosakonna juhataja 1999–2002, avaliku õiguse lektor 2002–; Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik 2004–. Ühendused: korporatsioon Rotalia.

Heiko Pääbo, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži teadur

Sündinud 1979 Järvamaal. Haridus: politoloogia bakalaureus 2001, Tartu Ülikool; Peterburi Riikliku Ülikooli rahvusvaheliste suhete teaduskond 2002–03; magister 2004, Tartu Ülikool; University of Delaware United States Institute on U.S. 2005. Töö: Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi õpetaja 1999–2002; Tartu Laste ja Noorte Maja õpetaja 2000–02; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna assistent 2001–03, Euroopa Kolledži lektor 2002–05 ja teadur 2005–; Balti Kaitsekolledži assistent 2003–05. Ühendused: Global Centre for Security Studies; Eesti Väitlusselts; Rahvusvaheliste Suhete Ringi vilistlaskogu.

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1998 (cum laude), Akadeemia Nord; sotsiaalteadused, 1997 (cum laude), Kalamazoo Kolledž, Michigan, USA; LL.M. 1999 (cum laude), Kesk-Euroopa Ülikool, Budapest; Euroopa avalikud suhted, MA 2000 (cum laude), Maastrichti ülikool ja Euroopa Halduskorralduse Instituut; doktoriõpe 2001–, Uppsala Ülikool. Töö: Euroopa Komisjon, Brüssel, halduse ja personali direktoraat 2000–01; Akadeemia Nord rahvusvahelise avaliku õiguse ja Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise avaliku õiguse ja võrdleva konstitutsioonilise õiguse lektor 2000–; haridus- ja teadusminister 2002–03 ja 2005–; X Riigikogu liige 2003–05. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Juristide Liit.

Rain Rosimannus, Riigikogu liige

Sündinud 1968 Raplas. Haridus: sotsioloogia, 2001, Tartu Ülikool. Töö: Mainori Avaliku Arvamuse Uuringute Keskuse vanemlaborant 1989–91; AS-i Emor sotsioloog, projektijuht 1991–94; Ida-Viru valitsuskomisjoni ekspert 1993; Presidendi Kantselei sisepoliitika nõunik 1994–97; Riigikogu Kantselei Reformierakonna fraktsiooni nõunik 1997–99; Rahandusministeeriumi nõunik 1999–2002; Peaministri büroo juhataja 2002–03; X Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Sotsioloogide Liit.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989, Tartu Riiklik Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Marika Saar, Tartu Maavalitsuse halduskoostöö spetsialist

Sündinud 1982 Põlvamaal. Haridus: maamajanduse juhtimine ja ühistegevus, 2004, Eesti Põllumajandusülikool; haldusjuhtimise magister 2006, Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistriprogrammi koordinaator 2004–05; Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni nõunik 2005–06; Tartu Maavalitsuse halduskoostöö spetsialist 2006–.

Jako Salla, Tallinna Ülikooli magistrant

Sündinud 1982 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 2005; õpingud Firenze Ülikoolis 2005; haldusjuhtimise magistriõpe 2006–, Tallinna Ülikool. Töö: MTÜ Caritas Eesti projektijuht 2003–04; Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik 2005–.

Toomas Schvak, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse projektijuht

Sündinud 1979 Tallinnas. Haridus: infoteadus, 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse teabekorraldaja 1998–2000; Eesti Rahvusraamatukogu vanemraamatukoguhoidja 2000–01; Tallinna Keskraamatukogu IT-koordinaator 2001–02; Eesti Rahvusraamatukogu projektijuht 2002–.

Allan Sikk, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: politoloogia ja avalik haldus, 1999, politoloogia magister 2001, politoloogia doktor 2006, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees 1996–97; Teede- ja Sideministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialist 1998–99; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna üldpolitoloogia teadur 2001–06; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 2006–.

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1982 Jõgeval. Haridus: politoloogiabakalaureus 2006, doktoriõpe 2006–, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–06; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna assistent 2006–.

Liina Teras, kohtunik Uno Lõhmuse nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 1999, Tartu Ülikool; Eesti Diplomaatide Kool 2000; Leideni Ülikool 2000; õigusteaduse magister 2002, Audentes Mainor Ülikool. Töö: Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik, jurist 1998–2000; Välisministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna läbirääkimiste büroo III sekretär 2000–03; Euroopa Ühenduste Kohtu jurist-lingvist 2003–04, kohtunik Uno Lõhmuse nõunik 2004–.

Agu Uudelepp, Tallinna Tehnikaülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi lektor, Eestimaa Rahvaliidu teabejuht

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: halduskorraldaja, 1998, Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magister 1999, doktor 2005, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Eesti Raadio uudistetoimetuse produtsent 1996–98 ja parlamendikorrespondent 1998–2002; Tallinna Tehnikaülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi lektor 1998–; Eestimaa Rahvaliidu teabejuht 2002–. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste kogu; Eesti Ajakirjanike Liit.

Riina Vende, AS Andmevara ESTLEX-i osakonna juhataja

Sündinud 1954 Tallinnas. Haridus: infotöötlus, 1977, Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Plaanikomitee Arvutuskeskuse vaneminsener-programmeerija, grupijuht, 1977–90; Majandusministeeriumi Infokeskuse peaspetsialist, 1990–91; Riigiarvutuskeskuse projektijuht, osakonnajuhataja, 1991–97; AS Andmevara osakonnajuhataja 1997–.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Jane Õispuu, Tübingeni Ülikooli politoloogiadoktorant

Sündinud 1974 Raplas. Haridus: saksa keele ja kirjanduse bakalaureus 1999, Tartu Ülikool; politoloogiamagister 2005, Tübingeni Ülikool, Konrad Adenaueri Fondi stipendiaat. Töö: Saksamaa Liitvabariigi Tübingeni Ülikooli teaduslik assistent professor Rudolf Hrbeki sisepoliitika ja Euroopa Liidu poliitika õppetoolis 2002–.

Kunstnikest

Annike Laigo, tekstiilidisainer

Sündinud 1972. Haridus: Eesti Kunstiakadeemia 2000, magistriõpe 2000–. Täiendanud end 1994–95 Taanis The College of Danish Art and Design’is ja 2003–04 Helsingis University of Art and Design’is. Tegutseb enda loodud ettevõttes Disainvaip OÜ. Esinenud Eesti disaini tutvustavatel näitustel ja rahvusvahelistel messidel aastast 2000. Auhind: Eesti disainiauhind “Bruno” helenduva vaiba “Jaaniuss” eest 2006.

Tarmo Luisk, tootedisainer

Sündinud 1970. Haridus: Eesti Kunstiakadeemia 1996. Valgustidisainer, loonud ka mööblit jm objekte, nt Tallinna piiritähise (2004, koos Andres Rohtlaga). Kujundab valgusteid 4ROOM-ile. Oma tootedisainibüroo X-disain (kaubamärk DAK). Osalenud Eesti disaini tutvustavatel väljapanekutel, isikunäitus 2005, selle eest Eesti Kultuurkapitali aastapreemia.

Jaanus Orgusaar, disainer

Sündinud 1971. Haridus: dekoratsioonieriala, 1991, Tartu Kunstikool; moeosakond, 1999, Eesti Kunstiakadeemia. Vabakutseline disainer. Loonud moekollektsioone ning filmi- ja teatrikostüüme, kujundanud originaaljalatseid. Osalenud moesõudel ja -konkurssidel. Auhind: moekonkursi “Supernoova” I koht 2002.

Villi Pogga, tootedisainer

Sündinud 1962. Haridus: peenmehaanik, 1985, Tallinna Polütehniline Instituut; tootedisainer, 1992, Eesti Riiklik Kunstiinstituut. OÜ Aquator asutaja ja juhataja. Kujundanud peamiselt vanne.

Martin Pärn, tootedisainer

Sündinud 1971. Haridus: Eesti Kunstiakadeemia; täiendanud end Helsingis University of Art and Design’is ja Dublinis National College of Art and Design’is. Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhataja; juhib oma disainibürood KNOK (design). Loonud mööblit, teinud sisekujundusi, kujundanud meditsiiniaparaadi. Auhinnad: rahvusvaheline disainiauhind red dot award Martela OY-le kujundatud kokkukäiva laua “Martin” eest 1998; auhind Thulemale loodud büroomööbliseeria “Krog” eest 2006.

Sven Sõrmus, tootedisainer

Sündinud 1955. Haridus: Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1992. Loonud vanne jm sanitaartehnikat. OÜ Aquatori vannidisainer.

Anneli Tammik, ehtedisainer

Sündinud 1975. Haridus: BA 1998, Eesti Kunstiakadeemia; MA 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool. Vabakutseline kunstnik; 1997–2002 juveelifirma Aurum kunstnik. Esinenud näitustel aastast 1994, isikunäitus 2005 Tallinnas galeriis 008. Auhinnad: Ede Kurreli nim Eesti Metallikunstnike Liidu preemia 2004, Eesti Kullaliidu konkursi „Parim ehe 99” preemia 1999.

Tõnis Vellamaa, disainer

Sündinud 1965. Haridus: tootedisaini eriala, 1995, Eesti Kunstiakadeemia; täiendanud end Taanis. Töö: Seos Valgustus OÜ; Eesti Kunstiakadeemia. Loonud unikaalvalgusteid ja teinud valguslahendusi Eesti saatkondadele, mõisatele (Aruküla, Mooste), ühiskondlikele ruumidele. Osalenud Eesti disaini ülevaatenäitustel, valgustinäitustel ja disainibiennaalidel.

Matti Õunapuu, tootedisainer

Sündinud 1945. Haridus: tööstuskunsti eriala, 1974, Eesti Riiklik Kunstiinstituut. Töö: kunstitoodete kombinaat Ars 1978–88; olnud mitme disainikollektiivi peakunstnik. Osales 1980 Tallinnas olümpiamängude visuaalinfo ja linnakujunduse disainimises, kujundas Piritale olümpiatule aluse ja urni. Kujundanud lennukisisustust Tupolevi-nim tehasele (koos R. Sau, A. Pärensoni ja H. Zoovaga), köögitarbeid ja -masinaid Helkama OY-le, loonud suusabokse ja kastikatteid autodele ning vanne Baltecole. MaDis-Stuudio disainer ja juht.

Tagasiside