Nr 36

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 36 autoritest

DIANA EERMA, Tartu Ülikooli majanduspoliitika dotsent

Sündinud 1964. aastal Valka linnas Lätis.
Haridus: majandusteadus 1986, Tartu Ülikool; MA (juhtimine) 2001, Columbia Ülikooli New Yorgi rahvusvaheliste suhete ja avaliku halduse kool; PhD (majandus) 2014, Tartu Ülikool.
Töö: Elva ja Valga Tarbijate Ühistu vanem- ja peaökonomist 1984–1994; Valga Maavalitsuse peaspetsialist 1994–1999; konsultant Maailmapangas, Washingtonis 2000; Tartu Ülikoolis: teadur, lektor 2001–2014, majanduspoliitika dotsent 2015–. Õpetanud külalisõppejõuna majanduspoliitikat ja õigusökonoomikat Joensuu Ülikoolis Soomes, Deusto Ülikoolis Hispaanias ja Bratislava Majandusülikoolis Slovakkias.
Ühendused: Team Europe – Estonia liige; Eesti Majandusteaduse Seltsi liige.

MARK GALEOTTI, Rahvusvaheliste Suhete Instituudi vanemteadur, Euroopa julgeoleku-uuringute keskuse juhataja

Haridus: MA (ajalugu) 1987, Cambridge’i Ülikool; PhD (valitsus)poliitika) 1991, Londoni Majanduskool (London School of Economics).
Töö: tegutsenud õppejõuna, teadlasena ja kirjanikuna: Keele’i Ülikooli ajalooteaduskonna juhataja, New Yorgi Ülikooli globaalküsimuste professor, Rutgers-Newarki (USA), MGIMO (Venemaa) ja Karli Ülikooli (Praha) külalisõppejõud; Euroopa Välissuhete Nõukogu külalisteadlane 2016; Prahas tegutseva Rahvusvaheliste Suhete Instituudi (Institute of International Relations) vanemteadur ja selle Euroopa julgeoleku-uuringute keskuse juhataja 2016–. Ta on avaldanud palju kirjutisi Venemaaga seotud julgeolekuteemadel.

MARGIT GROSS, Justiitsministeeriumi riigikaitseõiguse revisjoni töörühma juht

Sündinud 1983. aastal Aegviidus.
Haridus: halduskorraldus (haldusjurist) 2005, Sisekaitseakadeemia; MA (õigus) 2008, Akadeemia Nord. Täiendanud end NATO koolitustel, Balti Kaitsekolledžis, EBSis jm.
Töö: Vabariigi Presidendi Kantselei sekretär-asjaajaja 2004–2005; Häirekeskuse ja Päästeameti õigusnõunik, osakonnajuhataja 2005–2014; Siseministeeriumi õigusosakonna juhataja 2014–2016; Justiitsministeeriumi riigikaitseõiguse revisjoni töörühma juht.

KRISTIINE JÄRVAN, Riigikantselei Euroopa Liidu eesistumise nõunik

Sündinud 1992. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (peaeriala riigiteadused, kõrvaleriala majandus) 2014, MA (võrdlev poliitika) 2017, Tartu Ülikool; vahetusüliõpilane 2015, Utrechti Ülikoolis Hollandis.
Töö: Riigikantselei, ELi eesistumise nõunik 2017.

KRISTJAN KALDUR, Balti Uuringute Instituudi analüütik

Sündinud 1982. aastal Jõhvis.
Haridus: BA (riigiteadused) 2006, MA (võrdlev poliitika) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Balti Uuringute Instituudi analüütik 2007–; Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor (natsionalism ja etnopoliitika) 2008–2012.

HANNA KANEP, Rektorite Nõukogu tegevsekretär

Sündinud 1978. aastal Tartus.
Haridus: BA (rahvamajandus) 2001, MA (majandusteadus) 2006, doktoriõpe (majandusteadus) 2006–2016, Tartu Ülikool.
Töö: Haridus- ja Teadusministeeriumi finantsekspert 2001–2002; Rektorite Nõukogu prog­rammijuht 2006–2011, tegevsekretär 2011–.

ALAR KILP, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor

Sündinud 1969. aastal Tartus.
Haridus: PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: võrdleva poliitika lektor 2004–, riigiteaduste bakalaureuseõppe prog­rammi­juht 2014–. Johan Skytte poliitikauuringute instituudi aasta õppejõud 2015/2016.

HEISI KURIG, Tartu Ülikooli keemia instituudi teadur, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asepresident

Sündinud 1985. aastal Valgamaal Nõunis.
Haridus: BA (keemia) 2007, MA (keemia) 2009, PhD (keemia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: keemia instituudi laborant-keemik 2006–2012, teadur 2012–.
Ühendused: Eesti delegaat rahvusvahelise teadusinfrastruktuuri European Spallation Source (ESS) juhtorganis In-kind Review Committee 2015–; Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asepresident ja liige 2017–.

ANTS LAANEOTS, Riigikogu liige, Eesti Reformierakond

Sündinud 1948. aastal Kilingi-Nõmmel.
Haridus: tankiväe ohvitser; autode, traktorite ja soomustehnika ekspluatatsiooni insener 1970, Harkivi Kaardiväe Kõrgem Tankiväe Kool; 1981 R. Malinovski nim Soomustankiväe Akadeemia (Moskva); 1998 NATO Kaitsekolledž (Rooma); 2000 Soome Riigikaitse Kõrgkool (Helsingi).
Töö: raudtee automaatika montöör 1965–1966; Nõukogude armees (Ukrainas ja Kasahstanis) tankirühma ülemast tankipataljoni ülemani 1970–1978, tankipolgu ülemast diviisi ülema esimese asetäitja – staabiülemani 1981–1987; Etioopia jalaväediviisi ülema nõunik, armee­korpuse ülema nõunik 1987–1989; Tartu sõjakomissar 1989–1991. Eesti Kaitsejõudude Peastaabi ülem 1991–1994, 1997–1999; ASi ESS Lõuna direktor 1994–1996; Balti Kaitseuuringute Keskuse ülem 1999–2001; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem 2001–2006; EV kaitseatašee Vene Föderatsioonis ja Ukraina Vabariigis 2001–2006; Kaitseväe juhataja 2006–2011; EV peaministri nõunik julgeoleku ja riigikaitse küsimustes 2011–2014. XIII Riigikogu liige; Tartu Linnavolikogu liige 1996–1997, 2013–2015, 2017–.
Ühendused: Eesti Reformierakond 2014–; NATO Põhiseadusliku Assamblee Eestis delegatsiooni juht; Kaitseliidu vanematekogu esimees 2013–; Kaitseliidu Tartu maleva liige; Tartu Toome Rotary Klubi liige.

LILI MILANI, Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu vanemteadur

Sündinud 1981. aastal Rootsis.
Haridus: geenitehnoloogia 2004, Tartu Ülikool; PhD (molekulaarne meditsiin) 2009, Uppsala Ülikool.
Töö: Uppsala Ülikoolis: WCN SNP genotüpiseerimise osakonna laborant 2009–2010, teadur; Tartu Ülikoolis: Eesti Geenivaramus järeldoktor 2010–2012, sekveneerimise ja genotüpiseerimise tuumiklabori juhataja 2011–2017, vanemteadur 2013–; Uppsala Ülikooli SciLifeLabi teadur 2017–.
Ühendused: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige 2017–; Eesti Inimese Geneetika Ühingu juhatuse liige 2017–.

BERNARD LAW MONTGOMERY, Suurbritannia väejuht, feldmarssal, vikont Montgomery of Alamein

Eluaastad 1887–1976.
Haridus: St. Paul School Londonis, Sandhursti Kuninglik Sõjaväeakadeemia 1908, kursused Staff College’is, Camberleys.
Töö: osales ja sai raskelt haavata Esimeses maailmasõjas, sõdis diviisikomandörina 1940 Belgias ja Prantsusmaal, juhatas Briti maavägesid Egiptuses ning võitis murrangulise tähtsusega El-Alameini lahingu 1942, juhatas juunis 1944 liitlaste maavägesid Normandia dessantoperatsioonis. Oli 1945–1946 Briti okupatsiooniväe juhataja Saksamaal, 1946–1948 Briti impeeriumi kindralstaabi ülem, 1948–1958 erinevatel Brüsseli pakti ja NATO juhtivatel ametikohtadel. Läks erru 1958.

ENNO MÕTS, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem/rektor

Sündinud 1974. aastal Tartus.
Haridus: sotsiaalteaduste magister 2011, Tartu Ülikool; sõjaväe õppesuund 1998, Eesti Riigikaitse Akadeemia.
Töö: Eesti Kaitseväes: suurtükiväegrupi ülem 2004–2005, Kirde kaitseringkonna ülem 2012–2014, Lõuna kaitseringkonna ülem 2014, 2. jalaväebrigaadi ülem 2014–2015, Kaitseväe peastaabi nõunik doktriinide alal 2015–2016; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused: taktika õppetooli ülem 2007–2012; ülem/rektor 2016–.

ALVAR NÕUAKAS, Riigikontrolli audiitor

Sündinud 1981. aastal Kosel.
Haridus: BA (politoloogia) 2004, Tartu Ülikool.
Töö: Sonda vallavalitsuse arendusnõunik 2003–2007; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arenduskonsultant ja ekspert 2008–2015; Riigikontrolli audiitor 2015–.

KAIDO PIHLAKAS, Emeriitadvokaat, Eesti Reservohvitseride Kogu nõunik, reservkapten

Sündinud 1940. aastal Tallinnas.
Haridus: õigusteadus 1967, täienduskursused Bonnis ja Brüsselis.
Töö: Tallinna I Õigusnõuandla advokaat 1967–1989; Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat 1989–, emeriitadvokaat 2016–.
Ühendused: Eesti Advokaaatide Kolleegiumi juhatuse liige 1975–1984; Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige; Eesti Reservohvitseride Kogu liige, selle esimees 1997–2000; Nõmme Tallinna Rotary klubi liige 1995–.

KRISTIINA RAIDLA-PUHM, NATO küberkaitsekoostöö keskuse osakonnajuhataja

Sündinud 1976. aastal Kuusalus.
Haridus: teoloogia 2000, Tartu Ülikool; MA (sisejulgeolek) 2017, Sisekaitseakadeemia; täiendusõpe George G. Marshalli nimelises Euroopa julgeoleku uuringute keskuses julgeoleku ja terrorismi programmis (PTSS).
Töö: lennunduses 2006–2011 Estonian Airi tellimuslendude eest vastutaja, SmartLynx Estonia tegevjuht 2012–2014; NATO küberkaitsekoostöö keskuse osakonnajuhataja 2014–.
Ühendused: Eesti NATO Ühingu liige.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu; Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–; Eesti Meediaorgani­satsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–; Nõo Vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017–.

SVEN SAKKOV, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor

Sündinud 1971. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajalugu) 1995, Tartu Ülikool; MA (rahvusvahelised suhted) Cambridge’i Ülikool; 2011–2012 Kuninglik Kaitseuuringute Kolledž Londonis.
Töö: mitmetel ametikohtadel Eesti saatkonnas Washingtonis, Eesti esinduses NATO juures; Vabariigi Presidendi rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõunik; Kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja; kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler 2008–2015; Tallinnas asuva NATO Küberkaitse Koostöö Keskuse juht 2015–2017; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juht 2017–.

LEHO TEDERSOO, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi vanemteadur, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige

Sündinud 1980. aastal Tallinnas.
Haridus: BSc (botaanika ja mükoloogia) 2002, MSc (botaanika ja mükoloogia) 2003, PhD (botaanika ja mükoloogia) 2007, Tartu Ülikool.
Töö: Helsingi Ülikooli magistrant 2003; Montpellier’ II Ülikooli doktorant 2005; Tartu Ülikoolis: ökoloogia ja maateaduse instituudi spetsialist, laborant, erakorraline teadur, 2005–2008, Loodusmuuseumi järeldoktor, teadur 2008–2014, vanemteadur 2014–; Axios Reviews vanemtoimetaja 2015–.
Ühendused: Eesti Loodusuurijate Seltsi liige 2003–; Eesti Mükoloogiaühingu liige 2003–; Eesti Mikrobioloogiaühingu liige 2010–.

KADI TIMPMANN, Tartu Ülikooli avaliku sektori ökonoomika assistent

Sündinud 1976. aastal Kohtla-Järvel.
Haridus: BA (majandusteadus) 1999, MA (majandusteadus) 2006, doktoriõpe 2010–, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: riigimajanduse õppetooli referent 2005–2010, avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse teadur 2011–2016, avaliku sektori ökonoomika assistent, spetsialist 2017–.
Ühendused: Eesti Majandusteaduse Seltsi liige.

REIN TOOMLA, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õpetaja

Sündinud 1951. aastal Kohtla-Järvel.
Haridus: ajalugu 1974, MA (poliitikateadused) 1991, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: riigiteaduste instituudi, politoloogia osakonna, Johan Skytte poliitika­uuringute instituudi lektor, õpetaja.

KADRI UKRAINSKI, Tartu Ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor

Sündinud 1974. aastal Tartus.
Haridus: BA (majandusteadus) 1996, MA (majandusteadus) 1998, PhD (majandus) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: ASi Silmet turunduse peaspetsialist 1998–2000; Tartu Ülikoolis: majandusteaduskonna teadur, projektijuht, vanemteadur 2004–2014, õppetooli juhataja 2013–, teadusprodekaan 2014–2015, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor 2016– (õppetöö avaliku sektori ökonoomika, juhtimise ja innovatsioonipoliitika alal).
Ühendused: Eesti Majandusteaduse Seltsi liige 2003–; ajakirja Baltic Journal of Management anonüümne retsensent 2011–; Horizon 2020 Programmikomitee ekspert (Euroopa muutuvas maailmas) 2014–; Ajakirja Scientometrics anonüümne retsensent 2016–.

AUNE VALK, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: Spetsialistidiplom psühholoogias 1994, MSc (psühholoogia) 1997, PhD (psühholoogia) 2001, Tartu Ülikool; järeldoktorantuur 2004, Sussexi Ülikool (Suurbritannia) ja Clarci Ülikool (USA).
Töö: Tartu Ülikoolis: erakorraline teadur 1994–1998, avatud ülikooli prorektori abi 1999–2001, avatud ülikooli direktor 2001–2004, õppeosakonna juhataja 2004–2005, avatud ülikooli keskuse juhataja 2008–2008; Eesti Kirjandusmuuseumi teadur 2008–2012; Tallinna Ülikooli vanemteadur 2013–2014; Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi koordinaator (PIAAC-Eesti; rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring) 2010–2015, analüüsiosakonna juhataja 2014–.
Ühendused: Eesti Psühholoogide Liidu liige 1997–; Kultuuridevahelise Psühholoogia Rahvusvahelise Assotsiatsiooni (IACCP) liige 2000–; Karlova Seltsi asutajaliige 2007–.

VILJAR VEEBEL, Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija

Sündinud 1977. aastal Roosna-Allikul.
Haridus: BA (politoloogia) 1999, MA (rahvusvahelised suhted) 2001, PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–2003; Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor 2004–2012; Coimbra Ülikooli külalisteadur 2012–2013; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2013–2016; Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija 2016–; Balti Kaitsekolledži teadur 2017–.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Tagasiside