Nr 26

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 26 autoritest

Jüri Adams, VII–IX Riigikogu liige

Sündinud 1947  Tartus. Haridus: matemaatika, 1966–69 Moskva Ülikool; inglise filoloogia, 1970–73 Tartu Ülikool; metsatehnik, 1982 Kaarepere Sovhoostehnikum. Töö: Meremäe keskkooli õpetaja 1973–78; Elva Metsamajandi Peedu metskonna metsavaht 1978–81; Tartu Soojusvõrkude ettevõtte katlakütja 1981–89; Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Komitee liige 1990–92; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; VII–IX Riigikogu liige (VII Riigikogus õiguskaitsekomisjoni esimees, IX Riigikogus õiguskomisjoni esimees), justiitsminister 1994–95. Raadiojaama Vaba Euroopa kaastööline 1988–94. Tartu linnavolikogu 1989, 1996–2002. Ühendused: ERSP 1988–94.

Toomas Alatalu, Tallinna Ülikooli politoloog

Sündinud 1942 Rakveres. Haridus: ajalugu, 1965 Tartu Ülikool; filosoofiakandidaat, 1977 Leningradi Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1970–75; Tallinna Pedagoogilise Instituudi  dotsent 1975–88 ja 1990–92, Tallinna Ülikooli lektor 2012–; Nicaragua Managua ülikooli filosoofiaprofessor 1988–90; Euroakadeemia dekaan 2000–03 ja 2007–12. VII, VIII (1992–99) ja X Riigikogu liige 2003–07. Ühendused: Eesti NATO Ühing.

Ruth Annus, Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktorant, siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja

Sündinud 1973 Tallinnas. Haridus: soome keele ja kultuuri bakalaureus, 1998 Tallinna Pedagoogikaülikool; õigusteaduse bakalaureus 2001, magister iuris 2007, Tartu Ülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2008–, Tallinna Ülikool. Töö: Siseministeerium: osakonna peaspetsialist ja juhataja 2001–06, kodakondsus- ja migratsioonipoliitika osakonna juhataja 2006–08, migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja 2008–.

Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige

Sündinud 1981 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse magister, 2005 Tartu Ülikool. Töö: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige 2012–; Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hindamisekspert 2008–; Heateo Sihtasutuse toetusportfelli- ja arendusjuht 2006–.

Kristjan Aruoja, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Sündinud 1988 Puurmanis. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 2010 Tartu Ülikool; LL.M. 2012 Lundi Ülikool. Töö: Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik 2012–. Ühendused: Martensi Selts; Akadeemiline Balti ja Vene Uuringute Keskus; Utrikespolitiska Föreningen (The Association of Foreign Affairs in Lund); Eesti Harjutuskohtu Selts.

Margit Brückel, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: sotsiaalteaduse magister (infoteadus), 2009 Tallinna Ülikool. Töö: Maksu- ja Tolliameti maksude osakond 1997–2006; Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist 2006–.

Mati Heidmets, Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor

Sündinud 1949 Kohtla-Järvel. Haridus: psühholoog, 1973 Tartu Ülikool; psühholoogiakandidaat, 1989  NSVL TA Psühholoogia Instituut. Töö: Tartu Ülikool 1973–77; Eesti Maaehitusprojekt 1977–80; Tallinna Ülikool 1979–: teadur, dotsent, professor, rektor 2001–06. Ühendused: Euroopa Nõukogu Steering Committee for Higher Education and Research liige 2004–10; ajakirja American Journal of Ortopsychiatry toimetuskolleegiumi liige 2011–; Eesti Inimarengu Aruande 2012 peatoimetaja.

Jelena Helemäe, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi vanemteadur

Sündinud 1955 Tallinnas. Haridus: majandus, 1978 Tallinna Polütehniline Instituut; rakendusliku sotsioloogia kandidaat, 1988 Leedu TA Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituut. Töö: Eesti TA Ajaloo Instituudi aspirant ja nooremteadur 1979–88; Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi teadur 1991–94; Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi teadur, vanemteadur 1994–.

Mati Hint, VII Riigikogu liige, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1937 Tartus. Haridus: eesti filoloog, 1963 Tartu Ülikool; filoloogiakandidaat 1971 Eesti TA; dr phil 1997 Helsingi Ülikool. Töö: Keele ja Kirjanduse Instituudi teadur 1966–75; Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele õppetooli õppejõud: dotsent 1980–92, professor 1993–, 1995–2000 õppetooli juhataja. Eestimaa Rahvarinde eestseisus 1988–92; VII Riigikogu liige 1992–95. Ühendused: Suomalais-ugrilainen Seura ja Kalevalaseura välisliige; Soome Kirjanduse Seltsi k-liige; Societas Uralo-Altaica ning Societas Linguistica Europea liige.

Liia Hänni, E-riigi Akadeemia e-demokraatia programmi juht

Sündinud 1946 Saaremaal Lümanda vallas. Haridus: astrofüüsik, 1970 Tartu Ülikool; füüsika-matemaatikakandidaat 1988. Töö: Tartu Observatooriumi teadur 1970–90; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990–92 (õiguskomisjon); Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Komitee liige 1990–92; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992–2003 (põhiseaduskomisjon, Euroopa asjade komisjon); reformiminister 1992–95;  E-riigi Akadeemia e-demokraatia programmi juht 1995–.

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi riigiteooria professor, siseministeeriumi kodakondsus- ja migratsioonipoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: õigusteadus ning avalik haldus ja politoloogia 1999, sotsioloogiamagister 2002 (cum laude), Tartu Ülikool; filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused), 2006 Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikool: projektijuht 2001–05, õiguspoliitika lektor 2002–07, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–12, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006–08, riigiteaduste instituudi direktor 2008–12, riigiteooria professor 2012–; Siseministeerium: kodakondsus- ja migratsioonipoliitika asekantsler 2012–, kantsleri ülesannetes 2012–. Ühendused: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees 1997–98; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees 1998–99 ja 2000, avaliku poliitika tegevjuht 1999–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–11; Nõmme Tee Seltsi liige.

Tarmo Kalvet, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi vanemteadur

Sündinud 1975 Tartus. Haridus: avaliku halduse magister, 2002 (cum laude) Tartu Ülikool;  tehnoloogia valitsemise eriala doktor, 2009 Tallinna Tehnikaülikool. Töö: SA Archimedes uurimisprojektide analüütik 1999–2001; Poliitikauuringute Keskuse Praxis innovatsioonipoliitika uuringute programmi juht 2001–08, juhatuse liige 2006–08; Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi vanemteadur 2009–.

Kairi Kasearu, Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor

Sündinud 1980 Tartus. Haridus: sotsioloogiadoktor, 2010 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi assistent 2005–10, lektor ja instituudi juhataja 2011–.

Külli Kivioja-Ööpik, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kommunikatsioonijuht

Sündinud 1983 Põlvas. Haridus: avalikkussuhete ja teabekorralduse bakalaureus, 2007 Tartu Ülikool. Töö: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kommunikatsioonijuht 2012–.

Annika Koppel, Eesti Rahvusraamatukogu avalike suhete osakonna juhataja, Eesti Europeana projekti liige

Sündinud 1964 Põlvas. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, 1988 Tallinna Pedagoogiline Instituut. Töö: ajalehtede Päevaleht ja Postimees toimetaja 1990–2000; ajakirja Annabella toimetaja 2000–05; Tallinnfilmi Eesti film 100 projektijuht 2005–10;  Eesti Rahvusraamatukogu avalike suhete osakonna juhataja 2011–. Ühendused: Eesti Filmiajakirjanike Ühingu liige.

Priit Kruus, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1986 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, 2009 Tartu Ülikool; Maastrichti ülikool 2007–08; tervishoiutehnoloogia magistriõpe 2010–12. Töö: Sotsiaalministeeriumi tervishoiuökonoomika analüütik 2008–09; AS Pricewaterhouse Coopers Associate 2009–10; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2010–.

Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent

Sündinud 1951 Otepääl. Haridus: psühholoog, 1975 Tartu Ülikool; psühholoogiadoktor, 1995 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia dotsent ja teadur 1977–95, sotsiaalpoliitika professor 2001–06; sotsiaalpoliitika dotsent 2007–. Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni esimees 2001–05; Euroopa Teadusfondi sotsiaalteaduste Eesti esindaja ja tuumikgrupi liige 2001–07; Euroopa Sotsioloogiaassotsiatsiooni juhtkomitee liige 2003–07 ja liikmesorganisatsioonide nõukogu president 2007–09; Euroopa sotsiaaluuringu nõuandva kogu liige 2003–10.

Tiina Kärsna, Riigikogu Kantselei õiguskomisjoni konsultant

Sündinud 1971 Võrumaal: Haridus: ökonoomika ja juhtimine, 1997 Eesti Põllumajandusülikool; halduskorraldus, 2009 Sisekaitseakadeemia. Töö: International Flagpoles konsultant 1997–2003; RMP Eesti OÜ konsultant 2005–06; Eesti Energia AS personaliarenduse spetsialist 2006–07; Riigikogu Kantselei õiguskomisjoni konsultant 2008–.

Veiko Lember, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi vanemteadur

Sündinud 1977 Kuressaares. Haridus: avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika teadusmagister, 2002 (cum laude) Tartu Ülikool; avaliku halduse eriala doktor, 2009 Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Tartu Ülikooli teadur 2002–04; Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi teadur, vanemteadur 2005–.

Ero Liivik, Sisekaitseakadeemia õppejõud

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse BA (võrdsustatud magistriga) 2000, sotsioloogia doktoriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Sisekaitseakadeemia õppejõud 2008–; Saue linnapea 2004–07. Ühendused: Ülemaailmse Otsedemokraatia Liikumise (Worldwide Direct Democracy Movement, WDDM) liige; Saue linna volikogu liige.

Krista Loogma, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi professor

Sündinud 1946 Tallinnas. Haridus: elektroonikainsener, 1970 Tallinna Polütehniline Instituut; psühholoogia, 1976 Tartu Ülikool; haridusteaduse doktor, 2004 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Majandusjuhtide Instituudi teadur 1981–91; Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi projektidirektor1991–2003; Tallinna Ülikooli haridusuuringute keskuse juhataja 2003–; Tallinna Ülikooli kutsehariduse professor 2012–. Ühendused: Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsioon; Euroopa Haridusnõukogude Ühendus.

Ott Lumi,  suhtekorraldaja

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 2005 Tallinna Pedagoogikaülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2007–, Tallinna Ülikool. Töö: OÜ Arcturus suhtekorraldaja 1998–2000; Eesti Vabariigi peaministri nõunik 2003; Res Publica Tallinna piirkonna projektijuht 2002, Res Publica poliitiline sekretär 2002–03 ja peasekretär 2003–05; Isamaa ja Res Publica Liidu kaaspeasekretär 2006–07; XI Riigikogu 2007–11; Tallinna Ülikooli avaliku poliitika lektor 2008–; suhtekorraldus-ja valitsussuhete ettevõtte META partner 2009–.

Märt Masso, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1978 Tartus. Haridus: sotsioloogiabakalaureus, 2003 Tartu Ülikool; magister 2004 Kesk-Euroopa Ülikool; doktoriõpe 2005–, Tartu Ülikool. Töö: Sotsiaalministeeriumi analüütik 2004–05 ja 2006–11; Ernst & Young Baltic AS konsultant 2011–12; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2012–.

Kati Orru, Eesti Maaülikooli keskkonnasotsioloogia teadur

Sündinud 1982 Tartus. Haridus: sotsioloogiabakalaureus 2004, sotsioloogiamagister 2006,  Tartu Ülikool; täiendusõpe retoorika ja kommunikatsiooni erialal Oglethorpe’i Ülikoolis (USA, Atlanta) 2003–04; riskihalduse doktor, 2011 King’s College Londonis. Töö: MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 2003–05; Eesti Maaülikooli keskkonnasotsioloogia projektijuht ja teadur 2006–. Ühendused: Eesti Sotsioloogia Seltsi juhatuse liige; Riskianalüüsi Ühingu (Society for Risk Analysis) liige.

Marii Paškov, Amsterdami Ülikooli doktorant

Sündinud 1984 Tallinnas. Haridus: sotsioloogiabakalaureus, 2006 Tallinna Ülikool; sotsioloogiamagister, 2009 Groningeni Ülikool; doktoriõpe 2009–, Amsterdami Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi teadusassistent 2007–.

Vello Pettai, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi juhataja, võrdleva poliitika professor

Sündinud 1968 USA-s New Jerseys. Haridus: politoloogia ja vene keele BA, 1989 Middlebury College, USA; MA 1993, PhD 2004, Columbia University, USA. Töö: ajalehe The Estonian Independent asetoimetaja 1990; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna külalislektor1995–96, lektor 1997–2002, teadur 2002–05, võrdleva poliitika professor 2005–; Leuphana Universität Lüneburg (Saksamaa) külalisprofessor 2008–11. Ühendused: European Consortium for Political Research juhtkomitee liige 2006–12, aseesimees 2009–12; Euroopa Ülikooli Instituudi kõrgema kogu esimees 2012–13.

Kerly Randlane, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse doktorant

Sündinud 1974 Haapsalus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2003, haldusjuhtimise magister 2005, avaliku halduse doktoriõpe 2006–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Maksuamet 1999–2004; Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli õppetooli juhataja 2004–07; Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja 2007–12; Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli õppetooli lektor 2007–.

Andres Reiljan, võrdleva poliitika magistrant

Sündinud 1988 Tartus. Haridus: riigiteaduste bakalaureus 2011, võrdleva poliitika magistriõpe 2011–, Tartu Ülikool; Karli Ülikool (Praha) 2012–.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi võrdleva poliitika teadur

Sündinud 1982 Jõgeval. Haridus: politoloogiabakalaureus 2006, politoloogiadoktor 2011, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–06; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna projektijuht 2006–08, riigiteaduste instituudi assistent 2008–11, võrdleva poliitika teadur 2011–.

Priit Suve, politseiametnik

Sündinud 1973 Pärnus. Haridus: Paikuse Politseikool 1993; Sisekaitseakadeemia Politseikolledž 2002; sotsiaalteaduste magister 2009, riigiteaduste doktoriõpe 2009–, Tallinna Ülikool. Töö: Pärnu Politseiprefektuur 1991–96; Paikuse Politseikool 1996–96; Politseikool 1997–2002; Järva Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar 2002–03; Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ülemkomissar 2004–05; Lääne Politseiprefektuuri politseiprefekt 2005–09; Lääne Prefektuuri prefekt 2010–.

Häli Tarum, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrant

Sündinud 1987 Tallinnas. Haridus: riigiteaduste bakalaureus, 2010 Tartu Ülikool; sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõpe 2011–, Tartu Ülikool.

Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1934 Tartus. Haridus: matemaatika, 1957 Tartu Ülikool; füüsika-matemaatika kandidaat 1963, Tartu Ülikool; Helsingi Ülikooli audoktor 1995 (poliitikateadused). Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud 1957–59; Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1962–64; Tartu Ülikooli õppejõud 1964–: dotsent 1969–91, professor 1992–99, emeriitprofessor 1999–. Statistikaameti vanemmetoodik, 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse metoodikajuht 2006–. Ühendused: Rahvusvahelise Statistika Instituut (ISI); Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon (ISA); Eesti Statistikaselts (auliige); Eesti Matemaatika Selts (auliige); Eesti Teadlaste Liit; Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Looduseuurijate Selts.

Avo Trumm, Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor

Sündinud 1965 Tartus. Haridus: inim- ja majandusgeograafia 1990, sotsioloogiadoktor 1996, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi teadur ja lektor 1991–.

Kadri Täht, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi dotsent

Sündinud 1976 Järvamaal. Haridus: sotsioloogiabakalaureus, 2000 Tartu Ülikool; sotsioloogiamagister, 2003 Lancasteri Ülikool, Kesk-Euroopa Ülikool, Varssavi; doktor  2011 Vrije Universiteit Amsterdam. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli assistent 2000–02; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peaspetsialist 2002–03; Otto-Friedrichi Ülikooli (Bamberg, Saksamaa) teaduslik kaastöötaja 2003–04; Vrije Universiteit Amsterdami  teadur 2004–08; Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi dotsent 2004–.

Tanel Vallimäe, Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur

Sündinud 1975 Viljandis. Haridus: politoloogiabakalaureus, 2001 Tartu Ülikool; politoloogiamagister, 2004 Tallinna Pedagoogikaülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2004–, Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur 2005–. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit.

Vootele Veldre, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1980 Valgamaal. Haridus: usuteadus, 1999–2002; psühholoogiabakalaureus, 2005 Tartu Ülikool. Töö: Statistikaameti haridusvaldkonna juhtivstatistik 2007, rahvastikustatistika talituse juhataja kt 2008; Haigekassa rahaliste hüvitiste spetsialist 2008–10; Praxise analüütik 2010–.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Kunstnikust

Kaido Ole, vabakutseline kunstnik

Sündinud 1963 Tallinnas. Haridus: disaini ja maali eriala, 1992 Tallinna Kunstiülikool. Töö: Eesti Kunstiakadeemia maali õppejõud 1992–2003, maali professor ja maali õppetooli juhataja 2003–10. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit. 28 isikunäitust ning ligikaudu 65 teema- ja rühmanäitust Eestis ja välismaal. Kristjan Raua aastapreemia 1998, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 1999 ja 2005.

Tagasiside