Nr 45

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 45 autoritest

06. juuni 2022

Autoritest

RiTo nr 45, 2022

LAURA ANNAST, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu kommunikatsioonispetsialist

Sündinud 1995. aastal Tartus.
Haridus: kultuurikorraldus 2019, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu kommunikatsiooni- ja meediapädevuse spetsialist 2020–2022.

PIRET AVARMAA, Päästeameti Põhja päästekeskuse valmisoleku büroo spetsialist

Sündinud 1993. aastal Räpinas.
Haridus: BA (õigusteadus) 2017, Tallinna Ülikool; MSc (sisejulgeolek) 2021, Sisekaitseakadeemia.
Töö: Tallinna Vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik 2017–2018; Registrite- ja Infosüsteemide Keskuse karistusregistri spetsialist 2018; Päästeameti Põhja päästekeskuse hädaolukorraks valmisoleku spetsialist 2018–.

KATERYNA BOTNAR, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu meediapädevuse spetsialist

Sündinud 1998. aastal Ukrainas.
Haridus: BSc (filosoofia) 2019, Ivan Franko nimeline Lvivi Rahvuslik Ülikool.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist 2022–; kirjandusprojektide kuraator Ukraina Kultuurikeskuses Tallinnas 2019–; eesti-ukraina-eesti tõlkija.
Ühendused: MTÜ Ukraina Kultuurikeskus Tallinnas, Eesti Kirjanike Liit.

AVELIINA HELM, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi taastamisökoloogia professor

Sündinud 1979. aastal Tartus.
Haridus: BA bioloogia 2001, MSc (bioloogia) 2003, PhD (botaanika ja mükoloogia) 2007, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika õppetooli preparaator 2001–2006, teadur 2007–2013, botaanika vanemteadur, botaanika kaasprofessor 2013–2022, 2022– taastamisökoloogia professor.

MATHIAS JUUST, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant

Sündinud 1992. aastal Tartus.
Haridus: BA riigiteadused 2014, MA riigimajandus ja majanduspoliitika 2017, Tartu Ülikool; MA rakenduslik majandusteadus 2019, Fulbrighti stipendiaat, American University.
Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna nooremteadur 2017–2018; Euroopa Parlamendi Schumani praktikant 2018; EY Eesti ärikonsultatsioonide vanemkonsultant 2019–2020; Euroopa Komisjoni esinduse Eestis poliitikanõunik 2021–. 

KRISTIINA KAJU, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu juhtiv spetsialist

Sündinud 1983. aastal Lääne-Virumaal.
Haridus: BA (infoteadus) 2005, BA (kirjandus ja kultuuriteadused) 2010, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2004–. 

TRIINU KALDOJA, Sisekaitseakadeemia arendusprorektor

Sündinud 1978. aastal Tallinnas.
Haridus: õigusteadus 2001, Tartu Ülikool.
Töö: PerfectDeal OÜ finantsjuht 2002–; Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik 2009–2013; Tartu Ülikooli külalislektor 2013–2014; Sisekaitseakadeemia õppetooli juhataja-lektor 2013–2017, justiitskolledži direktori ülesannetes 2017–2019, arendusprorektor 2019–.
Ühendused: Avaliku teenistuse innovatsioonirakud; Rakenduskõrgkooli Rektorite Nõukogu (arendusprorektorid). 

ERKKI KARO, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi kaasprofessor

Sündinud 1993. aastal Tartus.
Haridus: BA (avalik haldus) 2004, Tartu Ülikool; PhD (tehnoloogia valitsemine) 2011, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Tehnikaülikoolis teadur, vanemteadur 2007–2018, Ragnar Nurkse instituudi direktor 2017–, kaasprofessor 2018–. 

TUNNE KELAM, Euroopa Parlamendi liige 2004–2019

Sündinud 1936. aastal Tallinnas.
Haridus: ajalugu 1959, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia vanemteadustoimetaja 1965–1975; Kreutzwaldi-nim ENSV Riikliku Raamatukogu vanembibliograaf 1976–1979; ajakirja Akadeemia esindaja Tallinnas, toimetaja 1988–1990; Eesti Komitee esimees 1990–1992; VII, VIII, IX ja X Riigikogu liige, aseesimees 1992–2003; Euroopa Parlamendi liige 2004–2019.
Ühendused: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) rajajaid 1988, esimees 1993–1995; Eesti Kongressi liige 1990–1992; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–1992; Eesti Skautide Ühingu peavanem 1996–2008; Isamaaliidu esimees 2002–2005; erakonna Isamaa auesimees 2019–

ANNE KIVIMÄE, Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õpetaja

Sündinud 1974. aastal Narvas.
Haridus: MA (sotsioloogia) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Narva Noortekeskuse rajaja, juht 1998–2001; Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte­osakonna juhataja, kõrgharidusosakonna juhataja 2001–2016; Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õpetaja 2016–; Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse koordinaator 2020–.

KAUR KÖTSI, Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö nooremlektor

Sündinud 1981. aastal Tallinnas.
Haridus: noorsootöö 2006, Tallinna Pedagoogiline Seminar; MA (sotsiaalteadused, noorsootöö korraldus) 2017, Tallinna Ülikool.
Töö: Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi huvijuht 2002–2007; Lastekaitse Liidu projektijuht 2007; Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor 2007–2020; Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö assistent, nooremlektor 2020–.
Ühendused: Euroopa noorte ja kogukonnatöö haridusagentuuride võrgustik (EUTAG) 2018–; Õiguskantsleri inimõiguste nõukoda 2019–; Eesti Laagrikorraldajate Liidu juhatus 2020–; Eesti Noorsootöötajate Kogu ENK 2021–. 

ANDRES MÄE, energiapoliitika analüütik

Sündinud 1962. aastal Tapal.
Haridus: BA (avalik haldus) 1995, Tartu Ülikool.
Töö: Raadio Vaba Euroopa toimetaja 1995–2003; Jaan Tõnissoni Instituudi ja Transparency Internationali projektijuht 2005–2006; analüütik 2007–, sh Eesti Välispoliitika Instituudis 2007–2013. 

MAGNUS PIIRITS, Arenguseire Keskuse ekspert

Sündinud 1987. aastal Kosel.
Haridus: BA (majandusteadus) 2012, MA (majandusteadus) 2014, PhD (majandusteadus) 2022, Tartu Ülikool.
Töö: Poliitikauuringute Keskuse Praxis nooremanalüütik 2014–2016; Eesti Panga külalis­uurija 2016–2017; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2016–2020; Arenguseire Keskuse ekspert 2020–. 

ILLIMAR PLOOM, Kaitseväe Akadeemia dotsent

Sündinud 1974. aastal Tartus.
Haridus: BA (avalik haldus) 1997, MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika) 2000, PhD (ajalugu) 2013, Oxfordi Ülikool, Suurbritannia.
Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse lektor 2005–2008; Tallinna Tehnikaülikooli riigiteaduse lektor ja teadur 2008–2014; Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna külalislektor 2011–2013; Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna külalislektor 2011–; Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor 2014–; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži külalislektor 2015–; Kaitseväe Akadeemia dotsent 2017–2022.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–2019, Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor 2019–2020; Postimehe peatoimetaja ja vastutav väljaandja 2020–2021, Postimehe Jaan Tõnissoni fondi juhatuse esimees 2021–.
Ühendused: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–2021, asepresident 2021–; Nõo Vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017–2021. 

ANDU RÄMMER, Tartu Ülikooli Narva kolledži noorteuuringute kaasprofessor

Sündinud 1964. aastal Tartus.
Haridus: MSc (psühholoogia) 1998, PhD (sotsioloogia) 2018, Tartu Ülikool; Nordic-Baltic Youth Research Doctoral School Program and Network 2000–2005.
Töö: Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi projektijuht 1995–2009; Eesti Noorsoo Instituudi projektijuht 2002–2008, Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor ja teadur 2005–2017; Kõrgema Kunstikooli Pallas sotsioloogia lektor 2018–2019; õpilaste teadusajakirja Akadeemiake toimetuskolleegiumi liige 2018–; Tartu Ülikooli Narva kolledži noorteuuringute dotsent, kaasprofessor 2019–.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit (ESL) 1997–; Euroopa Sotsioloogide Assotsiatsioon (ESA) 2007–; International Association for Social Science Information Service & Technology (IASSIST) 2000–2009; European Association for Survey Research (EASR) 2005–2006; Youth Research and Information Expert, Council of Europe (CoE) 2007–2008; Noorsoouuringute andmebaasi loomine, projektijuht; Eesti Noorsoo Instituudi projektijuht 2002–2008. 

TARMO SOOMERE, akadeemik, Eesti Teaduste Akadeemia president, Tallinna Tehnikaülikooli rannikutehnika professor

Sündinud 1957. aastal Tallinnas.
Haridus: matemaatika 1974–1977, Tartu Ülikool; matemaatik 1980, Moskva Riiklik Ülikool; füüs-mat-knd 1984, Moskva Širšovi nim okeanoloogia instituut; matemaatikadoktor 1992, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudis: nooremteadur, vanemteadur 1983–1990; Eesti NSV TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi merefüüsika osakonna vanemteadur 1990–1992; Eesti Mereinstituudi vanemteadur 1992–2002; Max Plancki Meteoroloogia Instituudi (Hamburg) Alexander von Humboldti fondi stipendiaat 1994–1997; Uppsala Ülikooli Visby stipendiaat 1999–2000; Tallinna Tehnikaülikoolis: meresüsteemide instituudi vanemteadur, sektorijuhataja, asedirektor 2002–2004, küberneetika instituudi vanemteadur 2005–2008, juhtivteadur 2009–2019, lainetuse dünaamika labori juhataja 2009–, rannikutehnika professor 2005–2010 ja 2016–, tenuuris 2019–, Eesti Teaduste Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja 2009–2014; James Cooki Ülikooli külalisteadlane ja auprofessor (Townsville, Austraalia) 2010; Klaipeda Ülikooli külalisprofessor 2012–.
Uurimisteemad: lainete ja solitonide teooria, tuule- ja laevalainete mõõtmine ja modelleerimine, lainetuse dünaamika rakendused rannikutehnikas ja protsessides ning meremeteoroloogia.
Ühendused: Eesti esindaja Euroopa mereteaduste komitees 2007–; Eesti TA esindaja Euroopa akadeemiate nõuandva kogu (EASAC) keskkonnapaneelis 2008–; Euroopa merekomitee aseesimees 2012–2017, Euroopa riikide peateadurite foorumi eesistuja 2020–, rahvusvahelise teadusnõukoja (ISC) Euroopa rühma eesistuja 2021–. 

MARIA ŽURAVLJOVA, Tartu Ülikooli Narva kolledži Noorsootöö programmijuht, nooremlektor

Sündinud 1982. aastal Narvas.
Haridus: MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) 2011.
Töö: Narva varjupaik, vabatahtlik 2002–2004, kriminaalhooldusametnik 2004–2007; SOS Lasteküla Peretugevdamise programmi koordinaator 2010–2012: Viru vangla vanglakomisjoni liige ja esimees 2015–2020: Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö programmijuht, õppejõud, projektijuht, koolitaja 2007–.
Ühendused: Noorsootöötaja kutsekomisjoni liige 2016–, Noorsootöötaja kogu liige 2019–. 

PEETER TALI, strateegilise kommunikatsiooni spetsialist, kolonel

Haridus: ajakirjandus, Tartu Ülikool; staabiohvitseride kursused; NATO Kaitsekolledž Roomas.
Töö: ajakirjanik, toimetaja, peatoimetaja; Kaitseväe teavitustöö juht 2000–; meediaoperatsioonide ohvitser sõjalisel operatsioonil Iraagi Vabadus; Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala strateegilise kommunikatsiooni juht; NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsikeskuse (Riias) asedirektor 2017–2021. 

KUNO TAMMEARU, Päästeameti peadirektor

Sündinud: 1974. aastal Abja-Paluojas.
Haridus: BA (pääste- ja tuletõrjeinsener) 1998, Riigikaitse Akadeemia; MA (haldusjuhtimine) 2012, Tallinna Tehnikaülikool; MA (strateegiline juhtimine) 2019, Tartu Ülikool.
Töö: Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti Mustamäe komando päästja 19921993, operatiivkorrapidaja abi 19931996; direktori asetäitja operatiivteenistuse alal 19962005; Harjumaa Päästeteenistuse direktori asetäitja operatiivteenistuse alal 20052006; Päästeameti päästetöö osakonna juhataja 20062012, peadirektori asetäitja päästetöö alal 20122013, peadirektor 2013. 

MAREK TIITS, Balti Uuringute Instituudi juhatuse esimees

Sündinud 1971. aastal Pärnus.
Haridus: BA (informaatika) 1996, Tartu Ülikool; MA (avalik haldus) 2004, Tartu Ülikool; PhD (tehnoloogia valitsemine) 2011, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: töötanud kohaliku ja rahvusvahelise eksperdi ja nõunikuna, sh Eesti Vabariigi peaministri, Euroopa Komisjoni ja ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi (UNCTAD) juures; Balti Uuringute Instituudi juhatuse esimees 1996–; Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi vanemteadur 2020–.

LENNO UUSKÜLA

Sündinud 1978. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool; MA (Euroopa majandusõpingud) 2002, College of Europe, Brugge, Belgia; MA (majandusteadus) 2003, Tartu Ülikool; PhD (majandusteadus) 2011, Euroopa Ülikool-Instituut (European University Institute), Firenze, Itaalia.
Töö: Tallinna Tehnikaülikooli ja EBSi külalislektor; Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna vanemökonomist, peaspetsialist 2003–; Euroopa Keskpanga (Frankfurt) majanduse peadirektoraadi ökonomist 2010–2011; Tartu Ülikooli majandusteaduskonna makroökonoomika kaasprofessor 2017–; Arenguseire Keskuse uuringute juht 2021–2022; Luminor Eesti Peaökonomist 2022–.

URMAS VARBLANE, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik

Sündinud 1961. aastal Mõisakülas.
Haridus: majandusteadlane-küberneetik 1984, Tartu Ülikool; majandusteaduste kandidaat 1989, Moskva Ülikool; täiendanud ennast Augsburgi Ülikoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Londonis jm.
Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemõpetaja 1989–1992, lektor 1992–1993, dotsent 1993–2000, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli juhataja, professor 2001–; Londoni ülikooli külalisõppejõud 1998–1999. Uurimisteemad: Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine, otseste välisinvesteeringute roll majanduses, riigi innovatsioonisüsteem ja innovatsioonipoliitika. Osalenud paljudes rahvusvahelistes teadusprojektides.
Ühendused: European International Business Academy; European Association for Comparative Economic Studies (EACES) juhatus; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 2009–; Eesti Panga nõukogu liige 2009–; Eesti Eelarvenõukogu liige 2014–; Tartu Ülikooli nõukogu liige 2022–. 

VILJAR VEEBEL, Balti Kaitsekolledži teadur

Sündinud 1977. aastal Roosna-Allikul.
Haridus: BA (politoloogia) 1999, MA (rahvusvahelised suhted) 2001, PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–2003; Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor 2004–2012; Coimbra Ülikooli külalisteadur 2012–2013; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2013–2016; Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija 2016–2018; Balti Kaitsekolledži teadur 2017–2022. 

ANDREAS VENTSEL, Tartu Ülikooli semiootika kaasprofessor

Sündinud 1976. aastal Tartus.
Haridus: BSc (semiootika ja kulturoloogia) 2003, MSc (semiootika ja kulturoloogia) 2005, PhD (semiootika ja kulturoloogia) 2009, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli semiootika teadur 2007–2012, semiootika vanemteadur 2012–2020, semiootika kaasprofessor 2021–. Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor 2008–.
Ühendused: Rahvusvaheline Semiootika Assotsiatsioon (IASS-AIS), Surveillance Studies Network (SSN), Rahvusvaheline Visuaalsemiootika Assotsiatsioon; Tartu Ülikooli infoühiskonna uuringute keskuse ja Eesti Semiootika Seltsi liige.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse, sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist 2001–.

Tagasiside