Nr 18

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 18 autoritest

Mirjam Allik, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1981 Jõgevamaal. Haridus: politoloogia magister, 2006 Tartu Ülikool; doktoriõpingud USA-s Florida Ülikoolis 2006–07. Töö: Sotsiaalministeerium, analüütik 2007–08; Riigikogu Kantselei, nõunik 2008–; Tartu Ülikooli lektor 2008–.

Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, 1987 Tallinna Pedagoogiline Instituut; infoteaduste magister 1996. Töö: Tallinna Pedagoogilise Instituudi lektor 1987–94; Eesti Rahvusraamatukogu: komplekteerimisosakond 1994–97, peabibliograaf 1997–2004, teadus- ja arenduskeskuse juhataja 2004–08, kogude osakonna juhataja ja peavarahoidja 2008, peadirektor 2008−. Ühendused: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.

Igor Gräzin, Riigikogu liige

Sündinud 1952 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; õigusteaduse kandidaat, 1979 Üleliiduline Õigusinstituut (Moskva); õigusteaduse doktor, 1987 NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1975–88, 1986–88 õigusteaduskonna prodekaan; ENSV Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi õiguse osakonna direktor 1988–89; Notre Dame’i ülikooli õppejõud, professor 1990–2000; Kelloggi Rahvusvaheliste Uuringute Instituudi teadur ja õigusteaduse professor 1992–2000; Välisministeeriumi nõunik 1999; Eraülikooli Nord õigusteaduskonna dekaan 1999–2001 ja prorektor 200–03; Kennan Institute, Woodrow Wilson Center (Washington, USA), avaliku poliitika teadur 2004–05; Tallinna Linnavolikogu 2002–04; VIII Riigikogu liige 1995–1999; X ja XI Riigikogu liige 2005–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; Eesti Maksumaksjate Liit; Eesti Advokatuur; Föderalistide Ühing (USA); Ameerika Ülikooliprofessorite Ühendus; Rotary International.

Imbi Henno, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse loodusainete ja keskkonnakasvatuse peaspetsialist

Sündinud 1957 Kohtla-Järvel. Haridus: bioloog-biokeemik, 1980 Tartu Riiklik Ülikool; kasvatusteaduste magister, 2003 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaia insener 1980–92; Tallinna 8. keskkooli bioloogia ja geograafia õpetaja 1993–99; Haridusministeeriumi loodusainete ja keskkonnakasvatuse peaekspert 1999–2001; Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse õppekavade ja eksamite osakonna loodusainete ja keskkonnakasvatuse peaspetsialist 2001–2008; Tallinna Reaalkooli bioloogia ja geograafia õpetaja 2001–; Tallinna Ülikooli lektor 2004–. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja UNECE säästvat arengut toetava haridusstrateegia ellurakendamise rahvusvahelises juhtgrupis. Ühendused: UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukoda; Läänemere Agenda 21 haridussektori töörühm.

Mari-Liis Jakobson, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur

Sündinud 1985 Tallinnas. Haridus: ajakirjanduse ja suhtekorralduse bakalaureus (kõrvaleriala: võrdlev poliitika), 2007 Tartu Ülikool; politoloogia magistriõpe, Tallinna Ülikool 2007–. Töö: raadio Tartu FM uudistetoimetaja-saatejuht 2006–07; Avatud Eesti Fond, lepinguline projektijuht-toimetaja 2007–; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi erakorraline teadur ja lektor 2008–. Ühendused: Tartu Ülikooli Kultuuriklubi.

Rein Järlik, ajakirjanik ja poliitik

Sündinud 1935 Tartus. Haridus: füüsika, 1954–59 Tartu Riiklik Ülikool. Töö: Puhja keskkooli füüsikaõpetaja 1959–65; Eesti Televisiooni Tartu stuudio korrespondent 1965–78 ja kommentaator 1978–90; Rahvarinde algatusrühma (1988) ja 1988–90 volikogu liige; Eesti Kongressi saadik 1990–92; Eesti Komitee liige 1990; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990–92; Kaitsepolitsei tegevuse kontrollimise erikomisjoni esimees 1991–92; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; VII ja VIII Riigikogu liige 1992–99; 20. Augusti Klubi asutajaid (1994), 1994–97 asepresident ja 1997–2007 president; Eesti Rahvusringhäälingu Valdo Pandi nim ajakirjanduspreemia žürii esimees 2008–.

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi direktor

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse ning avaliku halduse ja politoloogia bakalaureus (võrdsustatud magistrikraadidega) 1999, sotsioloogiamagister 2002 (cum laude), Tartu Ülikool; filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused), 2006 Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikool: projektijuht 200–05, õiguspoliitika lektor 2002–07, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006–08, riigiteaduste instituudi direktor 2008–. Ühendused: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees 1997–98; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees 1998–99 ja 2000, avaliku poliitika tegevjuht 1999–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–; Nõmme Tee Seltsi juhatus.

Priit Kallakas, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika magistrant

Sündinud 1985 Pärnus. Haridus: riigiteaduste bakalaureus, 2008 Tartu Ülikool, võrdleva poliitika magistriõpe 2008–. Töö: Eesti Reformierakonna Tartu piirkonna arendusjuht 2007–. Ühendused: Eesti UNESCO noorte organisatsioon; Eesti NATO Ühing.

Liina Kanger, Riigikohtu haldusõiguse analüütik

Sündinud 1983 Tartus. Haridus: õigusteadus, 2004–05 Konstanzi Ülikool; semiootika ja kulturoloogia bakalaureus 2008 (cum laude), õigusteaduse magistriõpe 2008–, Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond, avaliku õiguse talituse nõunik 2005–06; Riigikohtu haldusõiguse analüütik 2007–. Ühendused: üliõpilaskorporatsioon Amicitia; SA Metsaülikool; SA Akadeemiake.

Kalev Kukk, peaministri nõunik

Sündinud 1951 Tallinnas. Haridus: majandusgeograaf, 1974 Tartu Riiklik Ülikool; majanduskandidaat, 1980 Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut; patentoloogia, 1982 Üleliiduline Patendiinstituut. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi teadur 1975–90; Eesti Vabariigi valitsusnõunik 1990–92; Eesti Panga peaspetsialist 1992; teede- ja sideminister 1995–96; VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992–2003; Riigikogu aseesimehe nõunik 2004–05; peaministri nõunik 2005–06; X Riigikogu liige 2006–07; peaministri nõunik 2007–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Geograafia Selts; Eesti Majandusteaduse Selts; Eesti Reservohvitseride Kogu.

Jüri Kõre, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent

Sündinud 1953 Lääne-Virumaal. Haridus: majandusgeograaf, 1976 Tartu Riiklik Ülikool; geograafiakandidaat, 1986 Leningradi Riiklik Ülikool. Töö: Riikliku Plaanikomitee Majanduse ja Planeerimise Teadusliku Uurimise Instituudi noorem- ja vanemteadur 1976–81; Tartu Ülikooli vanemteadur, laborijuhataja 1982–95, dotsent 2001–; Tartu linnavalitsus, abilinnapea 1996–97 ja 1999–2000; Siseministeerium, nõunik 1998.

Ero Liivik, Tartu Ülikooli sotsioloogiadoktorant

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: 1989–91 Eesti Humanitaarinstituut; õigusteaduse bakalaureus, 2000 (võrdsustatud magistriga) Tartu Ülikool; sotsioloogia doktoriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Pank, jurist 1997–99; Tallinna Kesklinna Valitsus, juriidilise osakonna juhataja 2000–02; justiitsministri nõunik 2003–04; Saue linnapea 2004–07; Sisekaitseakadeemia erakorraline lektor 2007–. Saue linna volikogu 1999–2004, 2007–.

Vahur Made, Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor

Sündinud 11.07.1971 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1994 Tartu Ülikool; filosoofiadoktor ajaloo alal 1999. Töö: Eesti Diplomaatide Kooli asedirektor 2000–; Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi lektor ja dotsent 1996–.

Jaan Sven Männik, Eesti Panga nõukogu esimees

Sündinud 1945 Rootsis Ljungbys. Haridus: masinaehitus, magister, 1972 Lundi Tehnikaülikool; tippjuhtide kursus, 1996 London Business School. Töö: Rootsi Energia (Stockholm) insener 1974–75; KMW Karlstadi insener, projektijuht 1975–78; Alfa-Laval AB, Stockholm, projektijuht 1978–86; Rootsi Kaitsejõudude vanemkonsultant 1986–89; Telia AB nõunik 1989–91 ja 1995–96; AS-i Eesti Telefon Tallinna regiooni direktor 1993–95 ja juhatuse esimees 1997–2000; AS-i Elion nõukogu esimees 2003–07; AS-i EMT nõukogu esimees 2003–07; AS-i Eesti Telekom juhatuse esimees 2000–07; AS-i Estonian Air nõukogu liige 2007–08; Eesti Arengufondi nõukogu liige 2007–; Eesti Panga nõukogu esimees 2008–. Ühendused: Korporatsioon Ugala; Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratoorium; Tartu Ülikooli kuratoorium; Eesti NATO Ühing.

Ülo Nugis, poliitik ja majandustegelane

Sündinud 1944 Tallinnas. Haridus: masinaehitusinsener, 1967 Valgevene Polütehniline Instituut; riigiõigus ja poliitikateadused, 1991–95 Delaware’i Ülikool (USA). Töö: tehase Pioneer konstrueerimisinsener, vanemmeister, osakonnajuhataja 1967–70; tehase Tegur peamehaanik, peainsener 1970–74; tehase Ehitusdetail direktor 1974–80; suusavabriku Dünamo direktor 1980–86; tootmiskoondise Estoplast peadirektor 1986–90; Eesti Komitee liige 1990; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu juhataja 1990–92; VII–IX Riigikogu liige 1992–2003, esimees 1992–95.

Risto Pullat, politseidirektor

Sündinud 1966 Poolas Łódźis. Haridus: Eesti Riigikaitse Akadeemia politseikolledž 1996; sotsioloogiamagister, 2002 Tallinna Pedagoogikaülikool; sotsioloogia doktoriõpe 2004–08, Tallinna Ülikool. Töö: projektijuht, Siseministeerium.

Mati Raidma, Riigikogu liige

Sündinud 1965 Ida-Virumaal. Haridus: tuletõrjetehnik, 1986 Leningradi Tuletõrjetehnikakool; tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insener, 1993 Moskva Kõrgem Tuletõrjetehnikakool, doktoriõpe 2005–. Töö: Pärnu tuletõrje 1986–90; Pärnu Tuletõrjeameti ülem 1990–91 ja direktor 1991–92; Päästeameti peadirektori asetäitja päästealal 1992–2000 ja peadirektor 2000–06; peaministri nõunik 2006–07; XI Riigikogu liige 2007– . Ühendused: Eesti Reformierakond; Kaitseliidu vanematekogu; Eesti Reservohvitseride Kogu; UNDAC-i (United Nations Disaster Assessment and Coordination) konsultant; ÜRO Hädaabi Keskfondi nõukogu asendusliige.

Priit Reiska, Tallinna Ülikooli loodusteaduste didaktika professor

Sündinud 1970 Tallinnas. Haridus: füüsika õpetaja, 1993 Tallinna Pedagoogikaülikool; dr. sc. paed. 1999, dr. sc. paed. habil. 2002, Kieli Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli vanemteadur 1999–2003, kasvatusteaduste teaduskonna dekaan, vanemteadur 2003–08, loodusteaduste didaktika professor 2008–; füüsika riikliku ainenõukogu liige 2001–; SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskuse nõukogu liige 2005–.

Tiina Ristmäe, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

Sündinud 1979 Pärnus. Haridus: sotsiaaltöö korralduse bakalaureus, 2002 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž; magistriõpe 2005–06, Karolinska Instituut. Töö: Tallinna Koolivalve projektijuht 2003–04; üleriigiline Koolivalve koordinaator 2004–06; MTÜ Eesti Naabrivalve projektijuht 2003–06 ja tegevjuht 2006–.

Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1936 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog 1960, pedagoogikakandidaat 1982, Tartu Ülikool; PhD. Töö: õpetaja Märjamaal ja Tallinnas 1960–67; Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1967–91; Tallinna Ülikooli teadur 1991–97, koolipedagoogika õppetooli professor 1997–2002, emeriitprofessor 2002. Eesti Haridusfoorumi asutajaliige.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Riiklik Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Tõnis Saarts, Tallinna Ülikooli politoloogia õppejõud

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: sotsioloogia bakalaureus, 2001 Tallinna Pedagoogikaülikool; MA (politoloogia), 2005 Tallinna Ülikool. Töö: AS-i Emor sotsioloog 2001–04; Tallinna Ülikooli üldpolitoloogia lektor 2005–. Ühendused: Eesti Väitlusselts.

Mikk Sarv, Erakonna Eestimaa Rohelised eestkõneleja

Sündinud 1951 Tartus. Haridus: bioloogia, 1969–71 Tartu Ülikool; metsandus (ökoloogia), 1971–75 Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Töö: Viljandi teatri Ugala muusikaala juhataja 1980–86; Nukuteatri muusikaala juhataja1986–87; Pirgu Arenduskeskuse projektijuht 1987–90; Rapla Maavalitsus, asemaavanem ja arendusnõunik 1990–2001; Ida-Viru Maavalitsus, nõunik 2001; Eestimaa Looduse Fond, kogukonnametsanduse projektijuht ja Koola-Saami projekti ekspert 2001–03; projekti “Õuesõpe” sisujuht 2006–08; Riigikogu Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni nõunik 2008. Ühendused: Vabaharidusliit; Eesti Looduskaitse Selts; Emakeele Selts; Eesti-Saami Ühendus; Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant; USA Open Space Institute’i juhatus; Eesti Koolimetsade Ühendus; Erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige ja eestkõneleja 2007–.

Meeli Sõlg, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1972 Tartus. Haridus: raamatukogundus, 1997 Viljandi Kultuurikolledž; infoteaduste bakalaureus 1999, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 1998–.

Lauri Tabur, MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse liige

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: bakalaureus kohtueelse uurimise õppesuunal, 1998 Eesti Riigikaitseakadeemia; haldusjuhtimise magister, 2003 Tallinna Tehnikaülikool; innovatsiooni ja tehnoloogia valitsemise doktoriõpe 2008–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Interpoli Eesti Rahvusliku Keskbüroo vaneminspektor 1996–97; Siseministeeriumi analüüsi ja planeerimisosakonna vanemspetsialist 1997–98, sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja 2000–03; Politseiameti analüüsibüroo juht-komissar 1998–2000; Politseipeadirektori asetäitja ja Keskkriminaalpolitsei juht 2003–05; Siseministeeriumi arendusjuht 2005–; Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi innovaatiliste julgeolekutehnoloogiate väljatöötamise nõukoja liige 2007–. Ühendused: MTÜ Round Table Eesti eestseisus; MTÜ Eesti Naabrivalve juhatus.

Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor

Sündinud 1961 Mõisakülas. Haridus: majandusteadlane-küberneetik, 1984 (cum laude) Tartu Riiklik Ülikool; majandusteaduste kandidaat 1989, Moskva Riiklik Ülikool. Täiendanud ennast Augsburgi Ülikoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Londonis jm, Londoni ülikooli külalisõppejõud 1998–99. Töö: Tartu Ülikool 1984–: välismajanduse kabineti vanemõpetaja 1989–92, välismajanduse õppetooli lektor 1992–93, dotsent 1993–2000, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli juhataja 2001–. Ühendused: European International Business Academy; European Association for Comparative Economic Studies; International Institute for Applied Systems Analysis; Gesellschaft für Wirtschafts- und Socialwissenschaften; International Atlantic Economic Society; Eesti Süsteemuuringute Assotsiatsioon; Eesti Majandusteaduse Selts; Eesti Euroopa Uuringute Assotsiatsioon.

Andra Veidemann, ajaloolane ja poliitik

Sündinud 1955 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, etnoloog, 1978 Tartu Riiklik Ülikool; ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirantuur 1986–88; teoloogia approbatur, 1991 Helsingi Ülikool. Töö: Eesti TA Ajaloo instituudi teadur 1978–90; kultuuriministeeriumi kirjasõna osakonna juhataja 1990 ja usuasjade talituse juhataja 1990–92; VII ja VIII Riigikogu liige 1992–96; eurominister 1996–97; rahvastikuminister 1997–99; kirjastuse Ilo peatoimetaja 1999–2001; Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni nõunik 2001–02; Vabariigi Presidendi nõunik 2002–06; Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse juhatuse esimees 2003–06; kultuuriministeeriumi kultuurinõunik Eesti Vabariigi suursaatkonnas Vene Föderatsioonis 2006–08; SA Tallinna Arendus- ja Koolituskeskuse juhatuse liige 2008–.

Taavi Veskimägi, Riigikogu liige

Sündinud 1974 Raplamaal. Haridus: haldusjuhtimine, 1998 Tallinna Pedagoogikaülikool; ehitus, 1993–95, majandusteaduse doktoriõpe 2007–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Rahandusministeeriumi nõunik, riigihalduse osakonna juhataja 1996–2001; Rapla Linnavolikogu 1999–2002; Rapla Vallavolikogu 2002–05; Res Publica laekur 2001–02; rahandusminister 2003–05; X Riigikogu liige 2003, 2005–07, aseesimees 2005–06; XI Riigikogu liige 2007–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus; FC Toompea ja Eidapere Jahiselts.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Kunstnikust

Lola Liivat, maalikunstnik, abstraktsionist

Sündinud 1928 Tallinnas. Haridus: Tartu Riiklik Kunstiinstituut 1954. Töö: Tartu Kujutava Kunsti Kooli maali-, kompositsiooni- ja joonistusõpetaja 1954–83; Tartu Ülikooli Kunstide Keskuse maalieriala õppejõud 1988–93; Rüütli galerii juhataja 1994–95. Tartu Kunstiühingu esimees 1988–92; Tartu Kunstnike Liidu esimees 1997–2000. Aastast 1955 esinenud kõigil Tartu kunstinäitustel, vabariiklikel näitustel osalemine oli abstraktsionistliku laadi tõttu pärsitud. Esimene suurem isikunäitus 1978 Tartu Kunstimuuseumis, aktiivne näitusetegevus 1990. aastaist alates. Ado Vabbe preemia 1998, Konrad Mäe maalipreemia 2008.

Tagasiside