Nr 34

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 34 autoritest

MARE AINSAAR, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja, vanemteadur

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: inimgeograafia 1990; MSc (geograafia) 1994, Tartu Ülikool; PhD (sotsiaalteadused) 2004, Turu Ülikool; Sorose stipendiaat, täiendanud end 2000 Oxfordi Ülikoolis, 2016 Essexi Ülikoolis.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia Instituudi insener 1991–1994; Hollandi Majandusinstituudi projektijuht 1998; Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna lektor 1998–2003; Rahvastikuministri büroo nõunik 1999–2003; Soome Akadeemia, Turu Ülikooli teadur 2003; Max Plancki Demograafia Instituudi teadur 2004–2005; Riigikantselei nõunik 2008–2009; Münsteri Ülikooli külalisdotsent 2011; Tartu Ülikool: sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi vanemteadur, sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja 2012–.
Ühingud: Euroopa Demograafia Assotsiatsiooni liige, Euroopa Küsitlusuuringute Assotsiatsiooni liige, Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige.

KRISTA ARU, Riigikogu liige, Vabaerakonna fraktsiooni liige

Sündinud 1958. aastal Pagari külas Ida-Virumaal.
Haridus: ajakirjandus 1981; MA (eesti kirjandus) 1992; doktorantuur 1992–1993, Tartu Ülikool; PhD (kultuuriuuringud) 2010, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut.
Töö: Tartu Ülikooli ajakirjandusajaloo õpetaja, assistent, lektor 1981–1993; Q Raadio peatoimetaja 1993–1995; Eesti Kirjandusmuuseumi direktor 1995–2005; Eesti Rahva Muuseumi direktor 2006–2012; SA Eesti Teadusagentuur juhatuse liige 2014–2015; XIII Riigikogu liige 2015–. Avaldanud raamatuid ja artikleid eesti kultuuri, sh eesti ajakirjan­duse ajaloost.
Ühingud: Rahvusvahelise Muuseuminõukogu (ICOM) liige; Jaan Tõnissoni Seltsi juhatuse esimees; Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu, Eesti Rahva Muuseumi nõukoja, SA Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu ja SA Teater Vanemuine nõukogu liige; Eesti Kirjanduse Seltsi, Õpetatud Eesti Seltsi ja Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liige.

KAIRI FELT, Eesti Rahvusraamatukogu kogude arenduse osakonna juhataja, e-kogude peaspetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool; MA (sotsiaalteadused) 2016, Tallinna Ülikool.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu 1994–.

AARE KASEMETS, Maaeluministeeriumi nõunik

Sündinud 1963. aastal Pärnus.
Haridus: agronoomia, Eesti Põllumajanduse Akadeemia; BA (ajakirjandus) 1995; MA (sotsioloogia) 2001, Tartu Ülikool; doktoriõpe, Oxfordi Ülikool ja Tartu Ülikool.
Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993–1995, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995–2003, ajakirja Riigikogu Toimetised peatoimetaja 2000–2001, Riigikogu Kantselei nõunik 2003–2004; Keskkonnaministeeriumi nõunik ja strateegiabüroo juhataja 2004–2008, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži asedirektor ja programmijuht 2008–2010; Sisekaitseakadeemia teadur 2010–2016, Hertie Shool of Governance vanemteadur 2012–2015, Maaeluministeeriumi strateegiaosakonna nõunik 2016–.

EGGE KULBOK-LATTIK, Tartu Ülikooli  filosoofia ja semiootika instituudi Eesti mõtteloo teadur

Sündinud 1966. aastal Võrus.
Haridus: BA (näitejuhtimine) 1988, Tallinna Pedagoogiline Instituut; ajalugu 1992, Tartu Ülikool; doktoriõpe Tallinna Ülikool ja Jyväskylä Ülikool; PhD (kultuuripoliitika) 2015, Jyväskylä Ülikool, Soome.
Töö: Tartu LV kultuuriosakonna vähemusrahvuste spetsialist 1988–1992; OÜ Dionysia Klubi, Tartu rahvusvahelise teatri-, tantsu- ja visuaalsete kunstide festivali „Dionysia” kunstiline juht, produtsent 1992–1999; Lasteajakirja Põmmu peatoimetaja 1993–1994; UNESCO Eesti kõrgkoolidevahelise kultuurikorralduse õppe- ja uurimiskeskuse asutamist ettevalmistava programmi koordinaator 1998–2000; Tallinna Ülikooli kunstide instituudi lektor 2001–2006; Rahandusministeeriumi seiraja 2009–2010; Jyväskylä Ülikooli uurija, doktorant 2011–2015; Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht 2015–2016; filosoofia ja semiootika instituudi teadur 2016–.
Ühingud: MTÜ Eesti Kultuuri Koda, eestseisuse liige 2011–.

ALLAN KÄHRIK, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia osakonnajuhataja

Sündinud 1968. aastal Viljandis.
Haridus: teoloogia 1997, Uppsala Ülikool; MA (praktiline teoloogia) 2001, Birminghami Ülikool; doktoriõpe, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vikaarõpetaja ja koguduseõpetaja 1997–2002; EELK Usuteaduse Instituudi rektor, prorektor 2002–2005; Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuse koordinaator 2006–2008; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurihariduse osakonna juhataja, lektor 2008–.

TÕNIS LUKAS, Eesti Rahva Muuseumi direktor

Sündinud 1962. aastal Tallinnas.
Haridus: ajalugu 1987; MA (ajalugu) 1997, Tartu Ülikool.
Töö: Rõngu 8-klassilise kooli õpetaja 1987–1989; Tartu Ülikooli aspirant ja lektor 1989–1992; VIII Riigikogu liige, kultuurikomisjoni esimees 1995–1996; Tartu linnapea 1996–1997; Tartu Ülikooli projektijuht 1997–1998; Eesti Vabariigi haridusminister 1999–2002; IX ja X Riigikogu liige 2002–2007; Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister 2007–2011; XII Riigikogu liige 2011–2013; Eesti Rahva Muuseumi direktor 1992–1995 ja 2013–.
Ühendused: Isamaaliit; Erakond Isamaa ja Res Publica Liit.

MÄRT MASSO, Poliitikauuringute Keskus Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmi juht

Sündinud 1978. aastal Tartus.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2003, Tartu Ülikool; MA (sotsioloogia ja sotsiaalantropoloogia) 2004, Kesk-Euroopa Ülikool (CEU); doktoriõpe, Tartu Ülikool.
Töö: Sotsiaalministeeriumi analüütik 2004–2011; Ernst & Young Baltic AS, konsultant 2011–2012; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik, programmijuht 2013–.

MARKO MIHKELSON, Riigikogu liige, väliskomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publika Liit

Sündinud 1969. aastal Valgas.
Haridus: ajalugu 1993; MA (ajalugu) 1999, Tartu Ülikool.
Töö: ajalehe Postimees välisuudiste toimetuse toimetaja 1993–1994, Moskva korrespondent 1994–1997, peatoimetaja 1997–2000; Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor 2000–2003. X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige; väliskomisjoni esimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees 2003–.
Ühingud: IRL, SA Eesti Välispoliitika Instituut nõukogu liige, SA Rahvusvahelise Kaitse­uuringute Keskuse nõukogu liige; Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees.

MARJU MÄGER, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor

Sündinud 1973. aastal Abja-Paluojal.
Haridus: BA (koorijuhtimine ja kultuurikorraldus) 1996, Tallinna Pedagoogikaülikool; magistriõpe WWU Münsteri Ülikool; Tallinna Ülikool.
Töö: Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi teadur-projektijuht 1999–2005; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse ja strateegilise juhtimise lektor, programmi­juht 2004–.
Ühingud: Abja vallavolikogu liige; MTÜ Abja Kaugtöökeskuse juhatuse liige.

TIIU MÄNNISTE, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor

Sündinud 1959. aastal Tallinnas.
Haridus: ajaloolane, ajalooõpetaja 1986, Tartu Ülikool; MA (kunstiteadus) 2000, Tallinna Ülikool; doktoriõpe Tartu Ülikool.
Töö: Viljandi Kultuurikooli ja -kolledži ajalooõpetaja, kateedrijuhataja1988–2000; Viljandi
Ühendatud Kutsekeskkooli õppedirektor 2000–2004; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuri­akadeemia täiendusõppetalituse juhataja 2004–2013, eesti kultuuriloo ja kunstiajaloo õppejõud 2009–; Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi külalisõppejõud 2012–2015.
Ühingud: MTÜ Viljandi Info- ja Koolituskeskuse juhatuse liige 2003–; Viljandi Linnavoli­kogu liige, hariduskomisjoni aseesimees 2002–2013.

ANNELI OHVRIL, Riigikantselei EV100 juhtrühma liige ja kommunikatsioonijuht

Sündinud 1972. aastal Tartus.
Haridus: BA (kaubandus ja turundus) 1995, Tartu Ülikool.
Töö: Reval Hotel Olümpia marketingi koordinaator 1997–1999; Rabenta AS, marketingijuht 1999; TBWA/Estonia, projekti- ja tegevjuht 1999–2005; Firstbuddy OÜ juhatuse liige 2005−; Momentum Eesti projektijuht 2005–2010; Kodanikualgatuse Teeme Ära turundusjuht 2008–2011, Teeme Ära SA nõukoja liige 2011–; Lets Do It World Cleanup 2012 turundusjuht 2011–2013; Riigikantselei EV100 turundus-kommunikatsioonijuht 2011–.
Ühingud: Ettevõtlike Noorte Koja JCI projektijuht, juhatuse liige, asepresident 2011, president 2003–.

RIIN OLONEN, Eesti Rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist

Sündinud 1972. aastal Koerus.
Haridus: bibliograafia ja infoteadused (lisaeriala: informaatika) 1995, Tallinna Peda­-
googika­ülikool.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu: infosüsteemide osakonna süsteemiadministraator 1994–1998, raamatukogusüsteemi peaspetsialist 1998–; ELNET Konsortsium: spetsialist 1999–2001, tegevjuht 2001–2005, arendusjuht 2005–.
Ühingud: ELNET Konsortsiumi haldurite kogu liige; ERÜ kogude toimkonna ja uue mõtte töörühma liige.

PRIIT-KALEV PARTS, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia dotsent

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (eesti kirjandus) 1997, Tartu Ülikool; MA (loodusteadused) 2003, Eesti Põllu­majandusülikool; 2004–2005 enesetäiendus (palkehitus) UNESCO stipendiaadina Soomes; PhD (keskkonnakaitse) 2015, Eesti Maaülikool.
Töö: Tartu Kristliku Kodu poiste tööõpetuse õpetaja, majahoidja 1995–1996; Tartu Vaba Waldorf-kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja 1996–1997; vabakutseline ehituskäsi­tööline 1995–2005; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonna teadur 2007–2008; rahvusliku ehituse programmijuht, lektor 2005–2016; eelretsenseeritud käsitööteadusliku aasta-ajakirja (1.2) Studia Vernacula peatoimetaja, 2013–; pärandtehnoloogia dotsent, rahvusliku ehituse programmijuht 2016–.
Ühingud: Kuulunud erakonda Mõõdukad; Erakond Eestimaa Rohelised liige 2005–; MTÜ Rahvusliku Ehituse Seltsi asutajaliige, juhatuse liige; algatanud kohalikke ja rahvusvahelisi pärandiuuringute ja käsitööalaseid arendusprojekte.

SIIM RAIE, Muinsuskaitseameti peadirektor

Sündinud 1977. aastal Kiviõlis.
Haridus: BA (ärijuhtimine) 1999, Estonian Business School; MA (muinsuskaitse ja konserveerimine) 2014, Eesti Kunstiakadeemia.
Töö: Eesti Kaubandus-Tööstuskojas 1995–2011, sh 2002–2011 peadirektor; Vabariigi Presidendi Kantselei direktor 2011–2015; Muinsuskaitseameti peadirektor 2015–.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu
Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna
Ülikooli õppejõud 2011–; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–; Eesti Meediaorgani­satsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–.

ANDRES RÕIGAS, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor

Sündinud 1970. aastal Viljandis.
Haridus: BA (inimgeograafia) 1995; MSc (geograafia) 1997, Tartu Ülikool.
Töö: Viljandi Maavalitsuse regionaalarengu spetsialist 1996–2002; Halliste Vallavalitsuses vallavanem 2002–2013; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor ja ettevõtluspraktikate koordinaator 2013–.
Ühingud: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, Viljandi piirkonna juhatuse liige; SA Viljandimaa Arenduskeskus nõukogu esimees; Halliste vallavolikogu esimees.

KALEV SEPP, Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja, professor

Sündinud 1961. aastal Tallinnas.
Haridus: biogeograafia ja geograafia õpetaja 1984; MA (geograafia) 1993; PhD (maastiku­ökoloogia ja keskkonnakaitse) 1999, Tartu Ülikool.
Töö: Tartus geograafiaõpetaja 1984–1987; Tartu Ülikooli geograafiaosakonna teadur 1987–1992; Austrias rahvusvahelise rakendusliku süsteemanalüüsi instituudi (IIASA) keskkonnariski ja poliitika teadur 1992–1993; Ungaris Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) assistent 1994; Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi looduskaitse osakonna teadur 1992–1996; Eesti Põllumajandusülikooli keskkonnakaitseinstituudi osakonnajuhataja, teadur 1996–2000; dotsent 2000–2003; Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor, maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja 2003–.
Ühingud: Rahvusvaheline Maastikuökoloogia Assotsiatsioon (IALE), liige 1993–; Rahvus­vaheline looduskaitseliit (IUCN), valitud teadusekspert 2003, komisjoni aseesimees; Maaülikooli ja teadusasutuste teadusnõukogu liige; Ajakirjade Oil-shale ja Baltic Environment toimetuskolleegiumi liige; Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmi Horizon 2020 keskkonnavaldkonna programmikomitee ekspert 2014–.

ANDRUS TAMBERG, Kaitseväe staabiohvitser, kapten

Sündinud 1969. aastal Viljandis.
Haridus: BA (sotsiaalteadused, infoteadus) 2006, Tallinna Ülikool; MA (sotsiaalteadused, sisejulgeolek) 2016, Sisekaitseakadeemia.
Töö: ME ELKO direktor 1994–1996; kaitseväe staabiohvitser 1996–, kapten 2013–.

HÄLI TARUM, Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala doktorant

Sündinud 1987. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (riigiteadused) 2011; MA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) 2013; sotsioloogia doktoriõpe, Tartu Ülikool; külalisdoktorant 2015–2016 Humboldti Ülikool Berliinis.
Töö: Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika instituudi projekti assistent ja analüütik 2011–2013; Poliitikauuringute keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmi praktikant 2012; Sotsiaalministeeriumi tööpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik 2013–2014; Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaekspert 2016–.
Ühingud: Eesti Sotsioloogide Liidu liige, Euroopa Sotsioloogide Assotsiatsiooni liige.

REIN TIIVEL, Sisekaitseakadeemia emeriitprofessor

Sündinud 1940. aastal Tartus.
Haridus: maakorraldus 1965, Eesti Põllumajanduse Akadeemia; majandusteaduste kandidaat 1971, Tartu Ülikool.
Töö: Justiitsministeeriumi osakonnajuhataja 1993–2000; Sisekaitseakadeemia õppetooli juhataja, professor 2000–2014, emeriitprofessor 2014–. Avaldanud raamatuid ja artikleid asjaõiguse, kinnistusraamatuõiguse ja tsiviilõiguse alal. Osaleb Saksa Pandikirjapankade Liidu (Verband deutscher Pfandbriefbanken) regulaarsetel ümarlauakohtumistel 2005–.

REIN TOOMLA, Tartu Ülikool, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi lektor

Sündinud 1951. aastal Kohtla-Järvel.
Haridus: ajalugu 1974; MA (poliitikateadused) 1991, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi, politoloogia osakonna, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi lektor.

MARI TÕRV, Arheoloog

Sündinud 1983. aastal Paides.
Haridus: BA (arheoloogia) 2005, Tartu Ülikool; vahetusüliõpilane Uppsala ja Sheffieldi Ülikoolis; PhD (arheoloogia) 2016, Tartu Ülikool ja Kieli Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti tehnik 2002; AS Bit, teose „Eesti ajaloo atlas” kaastoimetaja 2005–2006; OÜ Muinaslabor, juhatuse liige 2006–2007; Tartu Ülikooli tehnik ja Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor 2007–2011; Tartu Ülikooli kultuuriteooria tippkeskuse assistent 2010–2012; Balti ja Skandinaavia Arheoloogia Keskuse (ZBSA, Saksamaa) doktorant 2012–2015.
Ühingud: Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni (EAA) liige; Eesti Arheoloogia Seltsi liige.

MAARJA VAINO, A. H. Tammsaare muuseumi juhataja

Sündinud 1976. aastal Tallinnas.
Haridus: eesti filoloog 2004; MA (humanitaarteadused) 2006; PhD (eesti kirjandus ja kultuuriuuringud) 2011, Tallinna Ülikool.
Töö: Kirjastuse Kunst müügijuht 1999–2000; A. H. Tammsaare muuseumi teadur 2002–2005, Tallinna Linnamuuseumi filiaali A. H. Tammsaare muuseumi juhataja 2005–. Kirjutanud kirjandusartikleid, koostanud raamatuid.
Ühingud: Rühmituse 14 NÜ liige; Gustav Meyrinki Seltsi liige; Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu juhatuse esimees; Eesti Muuseumiühingu juhatuse aseesimees.

VILJAR VEEBEL, Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija

Sündinud 1977. aastal Roosna-Allikul.
Haridus: BA (politoloogia) 1999; MA (rahvusvahelised suhted) 2001; PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–2003; Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor 2004–2012; Coimbra ülikooli külalisteadur 2012–2013, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2013–2016, Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija 2016–.

KRISTEL VEIMANN, Eesti Rahvusraamatukogu teenindusjuht

Sündinud 1963. aastal Tartus.
Haridus: bibliograafia ja infoteadused 1989, Tallinna Pedagoogiline Instituut.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist 2001–2009; peabibliograaf 2009–2013; teenindusjuht 2013–.
Ühingud: ELNET Konsortsiumi statistika töörühma liige, ERÜ kogude toimkonna ja uue mõtte töörühma liige.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Tagasiside