Nr 39

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 39 autoritest

05. juuni 2019

Autoritest

RiTo nr 39, 2019

JÜRI ADAMS, VII, VIII, IX ja XIII Riigikogu liige; Eesti põhiseaduse üks autoreid

Sündinud 1947. aastal Tartus.
Haridus: Õppinud Moskva Riiklikus Ülikoolis matemaatikat, Tartu Ülikoolis inglise filoloogiat.
Töö: Eesti Kongressi aseesimees 1990–1992; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–1992; justiitsminister 1994–1995; VII, VIII, IX ja XIII Riigikogu liige.
Ühendused: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei 1988–1995; Erakond Isamaaliit 1995–2006; Isamaa ja Res Publica Liit 2006–2014; Eesti Vabaerakond 2014–2019.

AIMAR ALTOSAAR, Idapartnerluskeskuse SA projektijuht, Postimees, „Meie Eesti“ toimetaja

Sündinud 1959. aastal Antslas.
Haridus: sotsiaalpsühholoogia 1982, Tartu Ülikool; aspirantuur 1988, Teaduste Akadeemia; Audentes; TTÜ doktoriõpe 2006.
Töö: Mainori ja ASi EKE Ariko sotsioloog 1984–1991; valitsusnõunik Ida-Viru küsimustes 1992–1994; Riigiarhiivi direktor 1994–1999; IX Riigikogu liige 1999–2003; Isamaaliidu peasekretär 1996–1999 ja 2004–2006; Jaan Tõnissoni Instituudi tegevjuht 2008–2010; Eesti Innovatsiooni Instituudi äriarendaja 2010–2011; OÜ Altosaar & Bernadt konsultant 2012–2018; siseministeeriumi nõunik 2014–2015; ajalehe Postimees rubriigi „Meie Eesti“ toimetaja 2018–; SA Idapartnerluskeskus projektijuht 2019–.
Ühingud: Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liidu liige 1990–; MTÜ Kuldliiga Algatus asutaja ja arendaja 2011–; Jaan Tõnissoni Seltsi liige; MTÜ Korruptsioonivaba Eesti liige 2009–; Eesti NATO ühingu liige 2002–; Kaitseliidu liige 1994–; heategevusühingu Keila Kiwanis liige 2007–.

EVA-MARIA ASARI, Riigikontrolli audiitor

Sündinud 1980. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2004, Tallinna Ülikool; MSc (rahvuslus ja etnilisus) 2005, London School of Economics (UK).
Töö: Riigikantselei ministribüroo nõunik 2007–2009; Eesti Koostöökogu programmijuht 2009–2011; Sisekaitseakadeemia rändevaldkonna projektijuht 2012–2016; Riigikontrolli audiitor 2016–.

DANIELA LUMINIŢA CONSTANTIN, Bukaresti Majandusuuringute Ülikool, Rumeenia

Haridus: majandusküberneetika 1980, PhD (majandusteadus) 1991, Bukaresti Majandusuuringute Ülikool.
Töö: Bukaresti Majandusuuringute Ülikoolis: assistent, lektor, regionaalökonoomika professor 1998–, makroökonoomika ja regionaalplaneerimise teaduskeskuse direktor 2007–. Mitme Euroopa ülikooli külalisprofessor, paljude teadusühingute liige ja rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetuskolleegiumi liige.

ANDRES HERKEL, IX, X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige

Sündinud 1962. aastal Tallinnas.
Haridus: psühholoog 1985, MA (ajalugu) 1998, Tartu Ülikool.
Töö: ENSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1985–1989; ajakirja Vikerkaar toimetaja 1990–1991; ajakirja Eesti Elu / Kultuur ja Elu toimetaja 1991–1992; Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud 1992–1993; Riigikogu Kantselei nõunik 1993–1999; IX, X ja XI, XII, XIII Riigikogu liige.
Avaldanud ajaloo-, psühholoogia- ja poliitikaalaseid artikleid, raamatu.

ALAR KILP, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor

Sündinud 1969. aastal Tartus.
Haridus: PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: võrdleva poliitika lektor 2004–, riigiteaduste bakalaureuseõppe programmijuht 2014–. Johan Skytte poliitikauuringute instituudi aasta õppejõud 2015/2016.

MEELIS KITSING, Arenguseire Keskuse uuringute juht

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajalugu) 1998, Tartu Ülikool; MSc (maailma majanduse poliitika) 2001, London School of Economics (UK); MALD (rahvusvaheline majandus ja majandusõigus) 2004, Fletcher School, Tufts University (USA); PhD (poliitikateadused) 2015, Massachusettsi Ülikool (USA).
Töö: praktikant USAs: Leadership Institute 1993, Cato Institute 1994; BNSi majandusuudiste reporter 1995–1996; DDB Needham projektijuht 1996–1998; Mercuri International konsultant 1998–1999; ettevõtja ja konsultant 1999–2010; õppejõud ja teadur mitmes Euroopa ning USA ülikoolis 1998–2016; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi valdkonna juht 2011–2015; Riigikantselei strateegiabüroo nõunik 2015–2017; Estonian Business Schooli dotsent 2016–2018, professor 2018–; Arenguseire Keskuse uuringute juht 2017–.
Ühingud: Eesti Majandusteaduse Seltsi president 2016–2019; Estonian Business Schooli Senati liige 2014–; Vaba Majandusmõtte Keskuse juhataja 2013–; Ameerika Poliitikateaduste Ühingu infotehnoloogia ja poliitika sektsiooni juhtkomitee liige 2008–2009.

ERO LIIVIK, ICON-S CEE Nõukogu liige

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: õigusteadus 2000, PhD (sotsioloogia) 2017, Tartu Ülikool.
Töö: Tallinna Kesklinna Valitsuse õigusosakonna juhtaja 2000–2002; justiitsministri nõunik 2003–2004; Saue linnapea 2004–2007; Sisekaitseakadeemia, sotsiaal- ja õigusainete keskuse avaliku õiguse lektor 2008–2018.
Ühendused: International Society of Public Law (ICON-S) liige (New York, USA); ICON-S Central and Eastern European Chapter (ELTE, Budapest, Ungari) nõukogu liige; Deutsche Institut für Sachunmittelbare Demokratie an der TU Dresden e.V. (DISUD) (Saksamaa) koostööpartner.

AADU MUST, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees, Tartu Ülikooli arhiivinduse professor

Sündinud 1951. aastal Pärnus.
Haridus: ajalugu 1976, PhD (ajalugu) 1985, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: üldajaloo kateedri vanemõpetaja, dotsent 1976–1997, arhiivinduse professor 1997–; Eesti Vabariigi infokontori juhataja Stockholmis 1991; Tartu Linnavolikogu esimees 2001–2015 (vaheaegadega); XI (2007–2009), XII (2011–2013), XIII ja XIV Riigikogu liige, kultuurikomisjoni esimees.
Ühendused: Balti Assamblee presiidiumi liige, president.

IRIS PETTAI, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja

Sündinud 1947. aastal Rahinges.
Haridus: majandusteadusteadus 1972, Tartu Ülikool; majanduskandidaat 1981, Eesti TA Majanduse instituut; PhD, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tartu Ülikooli turu-uurimisrühma juht 1983–1997, õigusteaduskonna külalislektor 2016–; Eesti Vabariigi valitsusnõunik 1990–1991; Eesti Avatud Ühiskonna Instituudis: projektijuht 1997–2001, sotsioloogiliste uuringute osakonna juht 2001–2009, teadusdirektor 2009–2011, juhataja 2011–; Tallinna Ülikoolis: Eesti demograafia keskuse teadur 2017–, Rahvussuhete monitooringute grupi juht 1993–1999, sotsiaalse stratifikatsiooni ja sotsiaalse mobiilsuse uurimisgrupi juht 1998–2003, lähisuhtevägivalla alase uurimisgrupi juht 2000–2017, soolise võrdõiguslikkuse monitooringute grupi juht 2003–2005, inimkaubanduse alase uurimisgrupi juht (EQUAL projekt) 2005–2008, tööturu ja töötuse alaste uuringute grupi juht 2008–.
Uurimis- ja arendushuvid: vanemaealiste ühiskonda kaasamine, vanemaealised tööturul, vanuse alusel diskrimineerimine, sooline võrdõiguslikkus, lähisuhtevägivald.

IVO PILVING, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees

Sündinud 1975. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (õigusteadus) 1998, Tartu Ülikool; MA (magister legum) 2000, Freiburgi Ülikooli õigusteaduskond; PhD (doctor iuris) 2006, Tartu Ülikool.
Töö: Kodakondsus- ja migratsiooniameti illegaalse immigratsiooni osakonna peaspetsialist 1996–1997; Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna nõunik 1998; Riigikohtu halduskolleegiumi konsultant, nõunik 1999–2004; Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik 2004–2008; Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, esimees 2009–2011; Tartu Ülikooli õigusteaduskond, haldusõiguse dotsent 2009–; Riigikohtu liige 2011–; Riigikohtu halduskolleegiumi esimees 2014–.
Ühendused: Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi juhatuse liige; Eesti Kohtunike Ühingu liige; ELi Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsiooni (ACA) juhatuse koopteeritud liige; ELi Haldusõiguse Uurimisvõrgustiku (ReNEUAL) liige; Korporatsiooni Rotalia Vilistlaskogu liige.

CHRISTOPHER POLLITT 1946–2018

Maailma tunnustatumaid eksperte avaliku halduse reformide alal. Ta oli Leuveni Ülikooli avaliku halduse professor, Erasmuse ülikooli professor ja Hollandi valitsusinstituudi teadusdirektor. Avaldas üle 60 teadusartikli ja mitmeid raamatuid. Tema raamat „Public Management Reform: A Comparative Analysis“ on korduvalt avaldatud ning selle järgi õpetatakse paljudes ülikoolides üle maailma. Ta alustas karjääri Ühendkuningriigi avalikus teenistuses ja oli Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku erinõunik.

GARRI RAAGMAA, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor, regionaalplaneerimise dotsent

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: majandusgeograaf 1992, PhD (inimgeograafia) 2000, Tartu Ülikool. Täiendanud end Joensuu, Tampere, Cambridge’i, Kopenhaageni, Linköpingi, Oulu ja Bergeni ülikoolides.
Töö: regionaalministri nõunik 1994–1995; Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis üleriigilise planeeringu projektijuht 1995–1996; Tapa linnapea 1997; Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor 2001–2009 ja 2019–; Tartu Ülikoolis: geograafia osakonna majandusgeograafia teadur 2009–2011, regionaalplaneerimise dotsent 2011–.
Uurinud uusettevõtluse, regionaalse identiteedi, innovatsiooni, eestvedamise, haldusstruktuuride ja sotsiaalkapitali mõju regionaalsele arengule. Avaldanud üle 70 teadusartikli rahvusvahelistes väljaannetes, esinenud eelmainitud teemadel Eesti kirjutavas ja rääkivas meedias, tegutsenud konsultandi ja koolitajana.
Ühendused: Regionaaluurijate assotsiatsioon (seeniorliige FERSA); Euroopa planeerimiskoolide assotsiatsioon; Eesti planeerijate ühing; Eesti Majandusteaduse Selts.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–2019; Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor 2019–.
Ühingud: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–; Nõo Vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017‒.

MARIO ROSENTAU, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse lektor

Sündinud 1962. aastal Viljandis.
Haridus: õigusteadus 1986, MSc (filosoofia) 1998, PhD (doctor iuris) 2004, Tartu Ülikool.
Töö: töötanud Eesti Kaubandustööstuskojas, välisministeeriumis, advokaadibüroodes jm 1988–2008; Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse lektor 2005–; advokaadibüroo Hansa Law vandeadvokaat 2013–.
Teadusuuringute suunad: õiguse ja moraali (eetika) ühisosa, ühiskonnaelu tingimused õiguse ja moraali alustena, epistemoloogia, teadmis- ja tõendamispõhine argumenteerimine, intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias, andmeõiguse alused, ELi põhiseaduslik kord. Avaldanud raamatuid, teadusartikleid.

CRISTINA SERBANICA, Constantin Brâncoveanu Ülikool, Rumeenia

Haridus: BA (kommunikatsioon ja avalikkussuhted) 2002, Bukaresti ülikool; MA (marketing) 2006, Constantin Brâncoveanu Ülikool; PhD (majandus) 2008, järeldoktorantuur (majandusteadus, regionaalareng) 2013, Bukaresti Majandusuuringute Ülikool.
Töö: Constantin Brâncoveanu Ülikoolis: assistent, lektor, prodekaan, dotsent 2002–; teadur mitmes Euroopa ülikoolis 2007–.

MIHKEL SOLVAK, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur

Sündinud 1982. aastal Jõgeval.
Haridus: BA (politoloogia) 2006, PhD (politoloogia) 2011, Tartu Ülikool.
Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–2006; Tartu Ülikoolis: politoloogia osakonna projektijuht 2006–2008, riigiteaduste instituudi assistent 2008–2011, võrdleva poliitika teadur 2011–2016, tehnoloogiauuringute vanemteadur 2016–, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja 2017–2019.
Ühendused: CERES (Consortium of European Research with Election Studies) 2011–.

TIINA TAMBAUM, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur

Sündinud 1968. aastal Tartus.
Haridus: matemaatika 1991, MA (pedagoogika) 2001, Tartu Ülikool; MBA 2004, EBS; haridusteaduste doktoriõpe 2009–, Tallinna Ülikool.
Töö: ASi Resta turundusjuht 1999–2003; Maksu- ja Tolliameti IT osakonna analüütik 2003–2004; Tallinna Ülikoolis: teadmussiirde keskuse juht 2004–2013, Eesti demograafia keskuse projektijuht, nooremteadur, teadur 2013–; mõttekoja Praxis projektijuht ja analüütik 2016–2018; MTÜ 65B asutaja ja eestvedaja.
Uurimis- ja arendushuvid: vanemaealiste õppimine ja areng, vanuse alusel diskrimineerimine, vanemate meeste kaasamine, põlvkondadevaheline koostöö, haridusgerontoloogia.

TIINA TAMMIKSALU, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1965. aastal Tallinnas.
Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia 1988, Tallinna Pedagoogiline Instituut.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu toimetaja 1988–1994; Eesti Sõnumite korrektor 1994–1995; Sõnumilehe korrektor 1995–1997; ajakirja Luup korrektor 1997–2000; Eesti Rahvusraamatukogu infospetsialist 2000–.

REIN TOOMLA, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õpetaja

Sündinud 1951. aastal Kohtla-Järvel.
Haridus: ajalugu 1974, MA (poliitikateadused) 1991, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: riigiteaduste instituudi, politoloogia osakonna, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi lektor, õpetaja.

MART VAIN, Riigikontrolli auditijuht

Sündinud 1986. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (riigiteadused) 2008, Tartu Ülikool; MA (rahvusvahelised suhted) 2009, Kenti Ülikool.
Töö: Riigikontrollis: vanemaudiitor 2013–2015, auditijuht 2015–.

RAIVO VARE, ettevõtja ja majandusekspert

Sündinud 1958. aastal Tallinnas.
Haridus: õigusteadus 1980, Tartu Ülikool; EMBA 2003, EBS.
Töö: Riigiminister 1990–1992; ASi Tallinna Pank juhatuse liige 1992–1996; teede- ja sideminister 1996–1999; ASi Pakterminal juhatuse esimees 1999–2003; ASi Eesti Raudtee juhatuse liige 2004–2007; ettevõtja ja ärikonsultant 2007–; arvukate riigi- ja eraettevõtete nõukogude esimees ning liige.
Ühingud: Eesti Koostöö Kogu nõukogu aseesimees 2006–2017; Tartu Ülikooli kuratooriumi liige 2008–2012; Vabariigi Presidendi mõttekoja liige 2008–2017; Eesti Arengufondi nõukogu esimees 2009–2013.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

HELERIN ÄÄR, Statistikaameti levi osakonna GIS spetsialist

Sündinud 1990. aastal Kuressaares.
Haridus: BA (geodeesia) 2012, Eesti Maaülikool; MA (geoinformaatika ja kartograafia)2014, Tartu Ülikool.
Töö: Kuressaare Linnavalitsuse geoinfo spetsialist 2013; Statistikaametis: juhtivstatistik-metoodik 2014‒2017, GIS spetsialist 2017–.

Tagasiside