Nr 18

Laadi alla

Jaga

Prindi

Nr 18, detsember 2008

Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, peaministri majandusnõunik Kalev Kukk, Tartu Ülikooli majandusprofessor Urmas Varblane ja Riigikogu liige Taavi Veskimägi räägivad vestlusringis maailma tabanud finants- ja majanduskriisi tekkimise põhjustest ja tagajärgedest ning valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide rollist kriisi ohjamisel.

Essees „Venemaa elamus” kirjutab oma kogemusest Eesti kultuurisaadikuna Moskvas töötades Andra Veidemann.

Ajakirjast leiab artiklid  poliitilisest kultuurist, üldhariduse olukorrast, otsedemokraatia võimalustest, vanemahüvitise arvutamise korrast, naabrivalvest ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tegevusest. Riigikohtu nõunik Liina Kanger analüüsib kohtupraktikat kahju hüvitamise nõudes riigivastutuse seaduse alusel.

Riigikogu liige Mati Raidma kirjutab  julgeoleku õppetundidest Gruusia konflikti taustal  ning Igor Gräzin eurorealismist.

Peatoimetaja veerg

  • Peataolek

    Ohumärke maailma majanduse kriisist võis näha juba mitu aastat. Lihtsalt nende jutt, kes sellise kriisi võimalikkusele viitasid, jäeti tähelepanuta.Mugavam ja meeldivam oli loota, et kui paratamatu langusfaas majanduses ka tuleb, siis ei kujune see väga tõsiseks. Nüüd paistavad asjad teisiti.

RiTo vestlusring

Essee

Poliitiline mõte

Põhiseaduslikud institutsioonid

Uuringud

Kodanikuühiskond ja riigivõim

Parlamendi ajalugu

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Kirjandus ja andmebaasid

Autoritest

Nimeregister

Kunstigalerii

Tagasiside