Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

RiTo nr 38

Nr 38, detsember 2018

Fookuses: Eesti rahvastik.

RiTo uues numbris kirjutavad Tallinna Ülikooli (TLÜ) ühiskonnateaduste instituudi professor Allan Puur, Tartu Ülikooli (TÜ) sotsiaalvaldkonna dekaan, makroökonoomika professor Raul Eamets, SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalelu analüütik Magnus Piirits ning TLÜ ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur Martin Klesment integreeritud rahvastiku- ja hõiveprognoosidest ning Eesti valikutest aastani 2100.

Rahvastiku vananemisega kohanemist käsitlevad TLÜ Eesti demograafia keskuse juht ja vanemteadur Luule Sakkeus, vanemteadur Lauri Leppik ning teadurid Liili Abuladze ja Tiina Tambaum. Emadusest kirjutab TLÜ kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme. Välismaal elavate eestlaste paremat kaasamist meie ühiskonda uurivad TLÜ riigiteooria professor Leif Kalev ja poliitikasotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson. Tööturu tulevikusuundadest ja -stsenaariumitest aastaks 2035 kirjutas Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu. Ajakirjast leiab veel artikli parlamendi rollist Eesti välispoliitikas enne Teist maailmasõda. Samuti kirjatöö teadusliku mõtteviisi tähtsusest.

Tuleval aastal tähistab Riigikogu 100. sünnipäeva. Parlamendi ajaloo teemal kirjutab Riigikogu esimees Eiki Nestor. Samuti saab ülevaate peagi ilmuvast parlamendi ajalooraamatust ja juubelile pühendatud rändnäitusest „Riigikogu 100“.

Eelmised numbrid

Tagasiside