Nr 42

Laadi alla

Jaga

Prindi

Toimetamised rohelise RiToga

  • Aivar Jarne

    Aivar Jarne

    Riigikogu Toimetiste nr 3–10 peatoimetaja

RiTo toimetamine selle sajandi algul oli üks huvitav ja intellektuaalset väljakutset pakkuv tegevus. See ajakiri on jäänud minu lugemislauale praeguseni.

RiTo avastasin endale siis, kui selle väljaande idee autor ja esimene peatoimetaja Aare Kasemets hakkas uut toimetajat otsima. Sellest huvitudes pakuti mulle samal ajal tööd ka Riigikogu Kantseleis ning nõnda saigi kaks põnevat väljakutset ühendatud. Hakkasin pihta ajakirja neljanda numbriga. Minu ülesandeks sai kõigepealt teha nendest ligi 400 lehekülge paksudest „tellistest“ õhemad ja lugejasõbralikumad väljaanded. See tähendas nii lühemaid kaastöid kui ka illustreeriva materjali läbimõeldumat kasutamist. Rääkimata sellest, et asjale pidi lähenema senisest enam ajakirjanduslikus võtmes – huvitavamad pealkirjad, vahepealkirjad, väljavõtted, pildid.

Samas jäi RiTo nii akadeemiliste kui ka arvamusartiklite avaldamise kohaks. Selle lehekülgedel oli ruumi nii akadeemikutele, tudengitele kui mõistetavalt ka poliitikutele. Tähtis oli eelkõige see, et autoril, kellelt kaastöö telliti, pidi olema lugejaile midagi väärtuslikku öelda, seejuures argumenteeritult. Ka loodetud diskussioonid tähtsate teemade üle on olnud Toimetiste üks osa. Meenub, et läbi mitme numbri pidasid professorid Ülo Vooglaid ja Mikko Lagerspetz maha tulise arutelu sotsiaalteaduste olukorra kohta Eestis. Veelgi laiem oli Euroopa Liidu olemuse ning Eesti ja Euroopa Liidu suhete igakülgne käsitlemine. Eesti liitus just neil aastatel Euroopa Liiduga. Majanduse ja hariduselu teadmistepõhise juhtimise ning teadmusühiskonna teema jätkus samuti mitmes numbris.

Ajakirja sisuga täitmisel oli juba varasemast abiks tubli toimetuse kolleegium, kes arutas tihti pikki tunde nii teadmistepõhise riigivalitsemise kui ka näiteks kollaste ajakirjandusväljaannete üle. Aktiivsemad kolleegiumi liikmed olid Anu Toots, Raul Narits, Ülo Kaevats, Urmas Varblane. Riigikogu liikmetest andsid oma parima panuse Igor Gräzin, Mart Meri, Olav Aarna, Küllo Arjakas. Muidugi ka Riigikogu Kantselei ja Rahvusraamatukogu inimesed, kes toimetamisel kaasa lõid.

Sain oma (pea)toimetamised RiTos kokku võtta, kui ETV tegi saadet parlamendist, kuhu siis ka toonase rohelise ajakirja tegemised sisse mahtusid. RiTo on saanud 20aastaseks ning jätkab ilmumist. Värv on vahepeal küll muutunud, rohelisest siniseks, aga tuumakas sisu on jäänud. Vahedat sulge ka praegustele toimetajatele!

 

Tagasiside