Nr 49

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 49 autoritest

03. juuli 2024

Autoritest

RiTo nr 49, 2024

AHTI ASMANN, Eesti Keemiatööstuse Liidu juhatuse esimees, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees

Sündinud 1973. aastal Võrus.
Haridus: MA (ärijuhtimine) 1995, Tartu Ülikool.
Töö: SEB Pank, erinevad ametikohad 1994–2008, SEB Panga juhatuse esimees 2008–2010; SEB Ukraina piirkonnajuht / nõukogu liige 2010–2012, AS Eesti Raudtee juhatuse esimees 2012–2015, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees alates 2015.
Ühendused: Eesti Keemiatööstuse Liidu juht, Eesti tööstuse kirglik ja julge eeskõneleja.

KATERYNA BOTNAR, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu meediapädevuse spetsialist

Sündinud 1998. aastal Ukrainas.
Haridus: BSc (filosoofia) 2019, Ivan Franko nimeline Lvivi Rahvuslik Ülikool; MA (kultuurikorraldus) 2023, Tartu Ülikool.
Töö: kirjandusprojektide kuraator Ukraina Kultuurikeskuses Tallinnas alates 2019, eesti-ukraina-eesti tõlkija, Eesti Rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist alates 2022.
Ühendused: MTÜ Ukraina Kultuurikeskus Tallinnas, Eesti Kirjanike Liidu liige.

RAUL EAMETS, Bigbanki peaökonomist

Sündinud 1964. aastal Pärnus.
Haridus: õigusteaduskond 1987, Tartu Riiklik Ülikool, MA (majandusteadus) 1993, Tartu Ülikool; PhD (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis alates 1987, alustades stažöör-uurijast ja assistendist, läbinud kõik akadeemilised ametkohad, makroökonoomika professor aastatel 2005–2023, majandusteaduskonna dekaan 2015, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja rektoraadi liige 2016–2023, Bigbanki peaökonomist 2023. aasta novembrist.
Ühendused: Eesti Majandusteadlaste Seltsi liige.

KRISTIINA KAJU, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu sotsiaalteaduste valdkonna juhtiv spetsialist

Sündinud 1983. aastal Lääne-Virumaal.
Haridus: BA (infoteadus) 2005; BA (kirjandus ja kultuuriteadus) 2010, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu alates 2004. 

MARRE KARU, Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi juht

Sündinud 1981. aastal Tartus.
Haridus: MA (sotsioloogia) 2003, Tartu Ülikool; McS (rahvusvahelise sotsiaalpoliitika  analüüs) 2004, Leuveni Ülikool Belgias; PhD (sotsioloogia) 2011, Tartu Ülikool.
Töö: mõttekoja Praxis analüütik 2005–2015; Euroopa Liidu Soolise võrdõiguslikkuse  Instituudi EIGE analüütik 2015–2020 (Vilnius); sotsiaalministeeriumi analüüsiosakonna  analüütik 2020–2021; Euroopa Liidu Kutseõppe Arenduskeskuse CEDEFOP analüütik  2021–2023 (Thessaloniki); statistikaameti tiimijuht alates 2024. aasta jaanuarist.
Ühendused: võrgustiku International Network on Leave Policy and Research liige (alates  2007). 

JANE LEPPMETS, Statistikaameti väliskaubandusstatistika tiimi analüütik

Sündinud 1995. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (ärindus) 2019, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: turundusspetsialist eraettevõtetes 2017–2021; väliskaubandusstatistika tiimi andmeanalüütik statistikaametis alates 2022. 

HANS MOKS, Tartu maakohtu kinnistus- ja registriosakonna kohtudirektor

Sündinud 1987. aastal Tallinnas.
Haridus: MA (sisejulgeolek) 2024, Sisekaitseakadeemia; MA (ärijuhtimine) 2012, Tartu Ülikool (lõpetamata); majandusarvestus 2009, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: keskkonnaministeeriumi spetsialist 2008–2011; justiitsministeeriumi nõunik 2011–2014; Harju maakohtu kohtudirektor 2014–2019; Tartu maakohtu kohtudirektor  alates 2019. 

ANDRES NOODLA , energeetik

Sündinud 1949. aastal Tallinnas
Haridus: füüsik 1972, Tartu Riiklik Ülikool; teaduste kandidaat (PhD) freesturba  uuringutes 1990.
Töö: Tartu Katseremondi Tehase insener 1972–1973; insener, Põlva MEKi plaani-tootmis osakonna juhataja, Jõgeva MEKi direktor Tartu Maaehitustrustis 1973–1977; Jõgeva EPT  juhataja asetäitja tootmisalal 1977–1982; Tartu Põllumajanduskeemia peainsener-direktor,  liitumisel Tartu EPTga peainsener turbatootmises 1982–1989; Eesti Loomakasvatuse  Instituudi vanemteadur 1989–1992; väikeettevõtlus 1993–1995; Tartu linnavalitsuse  energeetikaosakonna juhataja 1995–1997; Tartu Gaasi peainsener, direktor 1997–1999;  Eesti Gaasi Tallinna piirkonna juht, arendusjuht, EG Ehitus juhatuse esimees 1999–2017.  Pensionil alates 2017. 

INDREK PAADIK, Ida prefektuuri kriminaalbüroo eriasjade uurija

Sündinud 1983 Kuressaares.
Haridus: rakenduskõrgharidus, finantskolledž 2022, Sisekaitseakadeemia; MA (sisejulge olek) 2024, Sisekaitseakadeemia.
Töö: teenistus kaitseväe erinevates väeosades 2005–2022 (osalemine kolmel missioonil,  2006 Iraak, 2009 ja 2012 Afganistan); EMTA 2022–2023; alates 2024 PPA Ida prefektuuris. 

SANDER PROMM

Sündinud 1995 aastal Paides.
Haridus: rakenduskõrgharidus 2017, Sisekaitseakadeemia; MA (sisejulgeolek) 2024,  Sisekaitseakadeemia. 

JAANIKA PUUSALU, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse teadur

Sündinud 1987. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (filosoofia) 2010, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut; MA (filosoofia)  2012, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut; filosoofiadoktor 2019, Exeteri Ülikool.
Töö: aastast 2020 Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nooremteadur; alates  2023 aasta suvest Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse teadur.  Lisaks alates 2021 Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Turvalisuskompass peatoimetaja. 

TOOMAS RANDLO, Balti Meediamonitooringu Grupi kommunikatsiooniekspert

Sündinud 1990. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (rahvusvahelised suhted), Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Postimehe ajakirjanik / toimetuse juht 2013–2018; Delfi Ärilehe reporter 2018–2020;  Geenius Meedia äriportaalide juht 2021–2023; Balti Meediamonitooringu Grupi kommuni katsiooniekspert alates 2023. 

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo  Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna  Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–2019, Eesti  Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor 2019–2020; Postimehe peatoimetaja ja vastutav  väljaandja 2020–2021; Postimehe Jaan Tõnissoni fondi juhatuse esimees 2021–2022;  Postimehe arvamustoimetuse juhataja alates augustist 2023.
Ühendused: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–2022; News Media  Europe juhatuse liige 2016–2021, asepresident 2021–2022; Nõo vallavolikogu liige,  eelarvekomisjoni esimees 2017–2021. 

EPP REMMELG, Statistikaameti juhtivanalüütik

Sündinud 1971. aastal
Haridus: BA (inimgeograafia) 1995, Tartu Ülikool; MA (aiandus) 2018, Eesti Maaülikool.
Töö: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaspetsialist 2000–2009; statistika ameti juhtivstatistik 2014–2016; statistikaameti juhtivmetoodik 2016–2021; statistika ameti juhtivanalüütik alates 2021. 

KADRI ROOTALU, Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi andmeteadur

Sündinud 1979. aastal.
Haridus: MA (sotsioloogia) 2003, PhD (sotsioloogia) 2018, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli andmeanalüüsi assistent ja lektor 2003–2023; statistikaameti andme teadur alates 2018.
Ühendused: European Association for Population Studies (EAPS). 

ANDRES SIPLANE, Välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kauba kontrolli osakonna peaspetsialist

Sündinud 1974. aastal Pärnus.
Haridus: BA (sotsiaaltöö) 1999, Tallinna Ülikool; MA (sotsiaaltöö) 2001, Tallinna Ülikool.
Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfo osakonna nõunik 2000–2005; Eesti  Pakendiringluse teenindusjuht 2005–2011; Kaitseväe Tugikeskuse juhataja 2011–2014;  kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna nõunik 2014–2023.
Ühendused: Uisuklubi Gliss; Kotzebue 9 korteriühistu; Eesti Demograafia Assotsiatsioon;  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. 

IVO SUURSOO, OIXIO grupi juhatuse esimees

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: ehitus-projekteerimine kuni 1995, Tallinna Tehnikaülikool; rahvusvaheline  ärijuhtimine 2017, Estonian Business School.
Töö: alates 1992 OIXIO IT nõukogu esimees, varasemalt juhatuse liige; alates 1997 OIXIO  Digitali (varasema nimega Columbus Eesti) juhatuse esimees, alates 2011 OIXIO Leedu  nõukogu liige, alates 2017 Bauwise’i nõustaja; alates 2023 OIXIO Group juhatuse esimees.
Ühendused: Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ja innovatsiooni käivitus koja juht, Valitsuse Teadus- ja Arendusnõukogu liige. 2017–2021 Eesti Infotehnoloogia ja  Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige ja president. 

KEIU TELVE, Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna teadur, Edith Cowani Ülikooli SAGE Labi antropoloog, Antropoloogia Keskuse asutaja 

Sündinud 1990. aastal Pärnus.
Haridus: BA (kirjandus ja kultuuriteadused) 2012, Tartu Ülikool; MA (etnoloogia) 2015,  Tartu Ülikool; kultuuriteaduste doktorikraad migratsiooniuuringute valdkonnas koostöös  Ida-Soome Ülikooliga 2019, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli nooremteadur, lektor, teadur alates 2013; Antropoloogia Keskuse  konsultant ja projektijuht alates 2014; Ida-Soome Ülikooli nooremteadlane 2015–2019;  VABAMU tegevdirektor 2019–2022.
Ühendused: Antropoloogia Keskuse asutaja.

RAIVO VARE, konsultant ja lektor

Sündinud 1958. aastal Tallinnas.
Haridus: jurist, cum laude 1980, Tartu Ülikool; MA cum laude 2003, Estonian Business  School.
Töö: Eesti riigiminister 1990–1992; teede- ja sideminister 1996–1999; ettevõtja, ühis konna- ja riigitegelane, poliitika- ja majandusekspert, on olnud paljude erinevate era- ja  riigiettevõtete juht (Tallinna Panga direktor, Pakterminali juhatuse esimees ja peadirektor,  Eesti Raudtee arendusjuht); on mitme ettevõtte (Ülemiste City Residences OÜ, 3D  Technologies R&D AS) nõukogu liige, ühiskondlike organisatsioonide ja mõttekodade  juhtorganite liige, konsultant ja lektor.
Ühendused: Presidendi Mõttekoja liige, Eesti Välissuhete Mõttekoja juhatuse liige, Tartu  Ülikooli kuratooriumi liige. 

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001;  Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse, sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu  infospetsialist alates 2001. 

EVELI VOOLENS, Statistikaameti sotsiaalstatistika tiimijuht

Sündinud 1995. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2017, Tallinna Ülikool; MA (ühiskonna ja infoprotsesside  analüüs) 2021, Tartu Ülikool.
Töö: statistikaameti metoodik 2017–2018; statistikaameti analüütik 2018–2021; justiits ministeeriumi nõunik 2021–2022; alates 2022 statistikaameti tiimijuht. 

Tagasiside