Nr 49

Laadi alla

Jaga

Prindi

Tark tööstus ja tark tootmine: raamatuid inspiratsiooniks

  • Kristiina Kaju

    Kristiina Kaju

    Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu juhtiv spetsialist

Tutvustame rahvusraamatukogu kogudes olevaid (e-)raamatuid tööstus 4.0 ja 5.0 teemadel. Nende hulgast leiavad huvilised praktilisi näiteid ja strateegiaid, mis pakuvad mõtteainet, kogemusi ja inspiratsiooni. 

The future of the factory: how megatrends are changing industrialization / Jostein Hauge, 2023

Mis ootab tööstust ees, arvestades nelja olulisemat suundumust: teenuste sektori kasv, digitaalsete automatiseerimistehnoloogiate levik, tootmise globaliseerumine ja ökoloogilised mõjud. Traditsioonilised arusaamad tööstuse arengust ja majanduskasvust muutuvad nende trendide mõjul. Raamatu autor arutlebki, kuhu suundub tööstus tulevikus.

Blood in the machine: the origins of the rebellion against big tech / Brian Merchant, 2023

Raamat tööstuse ajaloost seotuna tänapäevaga: uuritakse mõiste „ludiit“ ajaloolist ja kaasaegset tähendust tehnoloogilise opositsiooni kontekstis. Autor süveneb algseid ludiite ümbritsenud müütidesse, rõhutades nende organiseeritud vastupanu industrialiseerimisele 19. sajandil, tõmmates paralleele ajalooliste sündmuste ja kaasaegsete töölisliikumiste vahele, eriti tehnoloogiatööstuses. Ta viitab, et tänapäevased tehnoloogia arenguga seotud mured kajastavad ludiitide kartusi selle väärkasutuse pärast, ning pooldab automatiseerimist ja tööhõive ebakindlust käsitlevaid meetmeid. Üldiselt rõhutab tekst ludiitide võitluse püsivat asjakohasust ja nende arusaamist tehnoloogia jõudünaamikast.

Responsible industry 4.0: a framework for human-centered artificial intelligence / David Mhlanga, 2024

Sõltuvalt kasutamise eesmärgist on tehisintellektil võim ühiskonna toimimist parandada või halvendada. Raamatu eesmärk on uurida, kuidas tehisintellekt mõjutab sotsiaalset rahu, keskkonnasäästlikkust ja majanduslikku stabiilsust. Käsitluse keskendumine „inimkeskse tehisintellekti“ ideele rõhutab eetiliste standardite, sotsiaalse vastutuse ja inimlike väärtuste arvestamise olulisust selle tehnoloogia arendamisel, kasutamisel ja reguleerimisel. Autor annab ka soovitusi, kuidas tagada tehisintellekti panus säästvasse ja kaasavasse arengusse ning analüüsib põhjalikult ja nüansirikkalt pakutavaid võimalusi ja probleeme.

Chip war: the fight for the world’s most critical technology / Chris Miller, 2022.

Autor uurib, kuidas läheb kiibitööstusel ja kuidas mõjutavad seda rahvusvahelised majandussuhted ja poliitika. Kaasaegne maailm on üles ehitatud arvutikiipide vundamendile. Ameerika on senini säilitanud oma juhtpositsiooni nende tootmises ja kogu nendega seotud tehnoloogia arendamises, nüüd ähvardab see eelis kaduda. Kaasajal panustab Hiina kiibitootmisse rohkem kui muudesse toodetesse. Autor annab põneva ülevaate sündmuste jadast, mis viis USA kiibidisaini täiustumiseni ja kuidas võimsamad kiibid aitasid Nõukogude Liitu lüüa. Võitlus selle tööstuse kontrollimiseks on kujundamas USA tulevikku. Hiina kulutab rohkem raha kiipide importimiseks kui nafta ostmiseks; see on riigi suurim väline nõrkus, kuna tööstus sõltub põhiliselt välismaistest kiipidest. Kuna 37 protsenti ülemaailmsest kiibitootmisest toimub Taiwanis, Hiina rakettide levialas, kardab lääs, et lahendus võib olla käepärast.

Technofeudalism: what killed capitalism / Yanis Varoufakis, 2023

Raamat kuulutab julgelt kapitalismi hääbumist, irooniliseks põhjuseks kapital ise. Tuntud majandusteadlane, Kreeka endine rahandusminister tutvustab kartmatult provokatiivseid teooriaid. Ta väidab, et me siseneme kaardistamata aladele, maadeldes tehnoloogiliste ja majanduslike väljakutsetega, mida isegi kapitalistid pole ette näinud. Muu hulgas tutvustab ta tehnofeodalismi mõistet – nihet ekspluateerivama süsteemi poole, mis sarnaneb ajalooliste feodaalühiskondadega. Selles uues majanduskorras asendab kontroll infovõrkude ja andmete üle traditsioonilist kapitaliomandit, muutes põhjalikult sotsiaalmajandusliku võimu dünaamikat. Autor kutsub lugejaid üles mõtestama ümber oma arusaama kapitalismist ja ühiskonnast, suunates nad uude olevikku, kus tehnofeodalism kujundab ümber kapitalismi enda olemuse.

Business models for Industry 4.0: concepts and challenges in SME organizations / Sandra Grabowska, Sebastian Saniuk, 2023

Neljanda tööstusrevolutsiooni käivitas tööstus 4.0 kontseptsioon, mis kasutas ära inimeste varasemaid tehnoloogilisi saavutusi automatiseerimise, digitaliseerimise ning ressursside ja kommunikatsiooni vallas. Nüüd on esile kerkimas digitaalselt toetatud tootmistehnoloogiad, andmekaeve, suurandmed ja IKT-telekommunikatsioon, mis võimaldavad masinatevahelist suhtlust. Tänapäeval on võimalik luua tarnijate, tootjate ja klientide täielikult integreeritud süsteem, mis tegutseb keerukates võrkudes. Ajutiste tootmisvõrkude loomine on väikese või keskmise suurusega ettevõtete arenguvõimalus.

Industry 5.0: creative and innovative organizations / edited by Carolina Feliciana Machado, João Paulo Davim, 2023

Kogumik uurib viienda tööstusrevolutsiooni eri tahke, alustades juhi rollist: kuidas panna inimesi ja masinaid tulemuslikult ja tõhusalt koos tööle. Eelkõige aitabki raamat mõista juhtide rolli ja organisatsioonide muutumist digitaliseerimisajastul.

Sustainable logistics and supply chain management: principles and practices for sustainable operations and management / David B. Grant, Alexander Trautrims, Chee Yew Wong, 2023

Raamatus uuritakse logistika ja tarnekettide juhtimise viimaseid suundumusi. Käsitletakse jätkusuutlikku, vastutustundlikku ja keskkonnast lähtuvat mõtteviisi nii laonduses, pakendamises, transpordis kui ka jäätmete töötlemisel.

Strategic thinking illustrated: strategy made visual using systems thinking / Dennis Sherwood, 2023

Raamat strateegilisest juhtimisest, peateemaks süsteemide uurimine. Süsteemid on olulised, sest me suhtleme nendega kogu aeg ja paljusid meie tegevusi mõjutab süsteem. Näiteks mõjutab organisatsiooni tulemusnäitajate süsteem sageli tugevasti selle organisatsiooni liikmete käitumist. Lisaks oleme mõnikord kaasatud süsteemide väljatöötamisse, nagu iga juht, kes tegeleb nende tulemuslikkuse mõõtmisega. Juhi soov on tagada, et kõik kavandatud tulemuslikkuse mõõtmise meetmed soodustaksid „õiget“, mitte (tahtmatult) ebafunktsionaalset käitumist ja seega on selle süsteemi praktikas toimimise ette nägemine strateegiaprotsessi elutähtis osa. Mõned süsteemid on kohalikud, näiteks organisatsiooni tulemuslikkuse mõõtmise süsteem, mõned aga kauged, kuid siiski väga reaalsed, näiteks tervishoiu-, haridus-, õigus- ja kliimasüsteem. Süsteemid eksisteerivad kõikidel skaaladel, kohalikust globaalseni ja kõik nad on keerulised (mõned vägagi keerulised), seetõttu võib süsteemide käitumise mõistmine olla väga kasulik.

Regulating artificial intelligence in industry / edited by Damian M. Bielicki, 2022 (e-raamat)

Raamat annab üksikasjaliku kvalitatiivse ülevaate tehisintellekti regulatiivsetest aspektidest. Pöörates eriti tähelepanu praegusele praktikale ja suundumustele paljudes tööstusharudes, kus tehisintellekt on üha olulisem, sisaldab teos juriidilist ja tehnilist analüüsi. Vaatluse all on paljud sektorid, nt lennundus, energeetika, valitsemine, tervishoid, õigus, merendus, sõjandus, muusika jt. Käsitletakse mitmeid aspekte, sealhulgas privaatsust, vastutust, läbipaistvust, õiglust jm.

How the world really works: a scientist’s guide to our past, present, and future / Václav Smil, 2022

Autori uurimisvaldkonnad on mitmekesised: keskkond, majandus, toit, rahvastik, ajalugu jm. Selles raamatus on ta mitmed teemad osavalt kokku põiminud, püüdes arutleda planeedi Maa, meie elukeskkonna ja selle tuleviku üle. Autor nendib, et linnastumine ja mehhaniseerimine on kaasa toonud elukorralduse, kus suurem osa inimestest on kaotanud kontakti toidu ja energia tootmise protsessidega.

A roadmap for enabling Industry 4.0 by artificial intelligence / edited by Jyotir Moy Chatterjee, Harish Garg and R. N. Thakur, 2023 (e-raamat)

https://www.ester.ee/record=b5594973*est

Kogumikus uuritakse plokiahela tehnoloogia ja tehisintellekti mõju tööstus 4.0-le ning pilvetehnoloogiate, asjade interneti ja süvaõppe seoseid selle valdkonnaga. Kirjeldatud on ka konkreetseid juhtumeid ja praktilisi kogemusi ning toodud näiteid. Vaatluse all on ka tehisintellekti jm tehnoloogiate rakendamise väljakutsed, takistused ja riskid.

Tagasiside