Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

RiTo 43 kaas

Nr 43, juuni 2021

Fookuses: koroonakriis.

Riigikogu Toimetiste (RiTo) uus number avab koroonastatistika tagamaid, piirangute ja põhiõiguste vahekorda, uusi geeniuuringuid, karjaimmuunsust, vaktsiiniotsinguid kogu maailmas ning epideemiaid alates aegade algusest.

Professor Irja Lutsar kirjutab avaessees kriisi taustast laiemalt ja arutleb võimaluste üle vältida järgmisi.

Fookusteemat jätkavad perearstid Karmen Joller, Agne Annist ja Elle-Mall Sadrak, kes kirjeldavad perearstide rolli Eestis kogu COVID-19 kriisi ajajoonel.

Ilmar Raag lahkab COVID-19 kriisi kommunikatsiooni ja arutleb koroonaväsimuse üle.

Lisaks COVID-19 puudutavatele teemadele käsitleb uus RiTo ka demokraatia olemust, peatudes Eesti riigijuhtide sõjaeelsetel hoiakutel ja valmisolekul loobuda osast suveräänsusest eeldusel, et vastu saadakse rohkem julgeolekut. Samuti võtab ajakiri kokku eksperimendi valitsuse rakkerühmadega ning kajastab Eesti tervishoiu rahastamise ebavõrdsust ja muutusi tööturul.

Eelmised numbrid

Tagasiside